Pályázati felhívás helyi közösségek számára

Pályázati felhívás helyi közösségek számára

Pályázati felhívás helyi közösségek, civil szervezetek számára

Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy, Tolna, Zala, Csongrád-Csanád vármegyéből

A Tudatos Ifjúságért Alapítvány Youth4Vote projektje keretében pályázatot hirdet a projekt keretében megyei szinten szervezett közösségi programok támogatására.

A pályázat háttere:

A Tudatos Ifjúságért Alapítvány (TIA) küldetésének tekinti a fiatalok közösségben való fejlesztését és annak elősegítését, hogy egy közélet iránt érdeklődő, aktív generáció váljék belőlük. Ennek érdekében olyan programokat kínál, melyek során a társadalmi sokszínűség, az európai értékek és a közösség szerepe kiemelkedő. 

A Youth4Vote projekt egy 10 hónapon keresztül tartó kezdeményezés, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet a demokratikus értékekre és a civil részvétel fontosságára a 2024-es Európai Parlamenti választásokhoz kapcsolódóan.  A civil társadalom fiatal szereplőit interaktív részvételi tevékenységek és kampányok révén vonjuk be a több hónapot átívelő projektbe, annak érdekében, hogy a 18-24 évesek, kiemelten az első szavazók nagyobb arányban vegyenek részt az 2024-es európai parlamenti választáson. A projekt végén a fiatalok választási részvételén túl azt szeretnénk látni, hogy aktívan részt vesznek közösségeikben és megértik az Európai Unió értékeit, mint például a demokrácia, a részvétel, a sokszínűség, az inklúzió és az elkötelezettség.

Jelen pályázatunkkal kiemelten szeretnénk az alábbi vármegyékben is erősíteni a Youth4Vote projekt keretében a közvetlen találkozási lehetőségeket a helyi fiataloknak, és ezáltal azt, hogy könnyebben megismerkedjenek a részvétel fontosságával, az aktív állampolgársághoz vezető út lépcsőfokaival és olyan tevékenységekben tudjuk bevonni őket, mely során közösséghez való tartozásuk és európai tudatuk fejlődik és nagyobb eséllyel vesznek részt közéleti tevékenységekben. 

A pályázat célja:

A Youth4Vote projekt tevékenységeinek megjelenése megyei szinten, a projekt tevékenységeinek és céljainak népszerűsítése, a fiatalok elérése és bevonása és az aktív állampolgárság és részvétel erősítése a demokratikus értékek mentén. 

A Youth4Vote projektből azok a szervezetek igényelhetnek támogatást, amelyek elkötelezettek a projekt céljainak népszerűsítésen, a fiatalok közösségeinek megszólításában, valamint olyan ifjúsági programokat, tevékenységeket valósítanak meg, amelyek elősegítik a projekt céljainak megvalósítását és azt, hogy a 2024-es európai parlamenti választásokon  még nagyobb társadalmi részvétel valósuljon meg a fiatal generáció tagjai között. 

A pályázat keretében csak olyan programötletek támogatására van lehetőség, melyek e célokat szolgálják és a projekt elsődleges célcsoportja, a 17-24 közötti fiatalok körében az európai parlamenti választások fontosságát és a részvétel jelentőségét hangsúlyozzák. A pályázat keretében csak közösségi programok megvalósítására van lehetőség, kampányesemények, a szervezet általános programjai és tevékenységeit nem áll módunkban támogatni.

A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája:

A pályázat keretében egyszeri maximiális bruttó 50.000 Ft igényelhető tevékenységenként. Egy szervezet, egy vármegyében maximum 3 program megvalósítására igényelhet támogatást. 

A rendelkezésre álló keretösszeg: 750.000 Ft

A támogatás kifizetése:

A pályázó szervezettel a programok megvalósítására megbízási szerződést kötünk. A támogatási összeg utófinanszírozással, a megvalósítást és a dokumentáció elkészítését követően kiállított számla ellenében kerül kifizetésre, maximum 8 munkanapon belül a teljesítést követően. 

A pályázatban csak a támogatási időszakban megvalósult, teljesített, a projekt megvalósításához kapcsolódó események költségeit alátámasztó támogatási összeg számolható el. 

A pályázók köre:

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő közösségek vagy szervezetek nyújthatnak be pályázatot Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy, Tolna, Zala, Csongrád-Csanád vármegyékből:

 • non-profit szervezetek: egyesületek és alapítványok
 • számlaképes informális csoportok, fiatalok közösségei
 • non-profit vállalatok, társadalmi vállalkozások

Támogatási időszak:

 1. április 25. – 2024. május 31. között megvalósított programokat lehet a pályázat keretében elszámolni.

A pályázat megvalósítását bizonyító dokumentáció: 

Az esemény/ek megvalósulását követően egy írásos beszámoló és a programon készült min 10 fénykép megküldése az eseményt követő max. 5 napon belül.  Az eseményeket a közösségi média felületeken a Youth4Vote projekt grafikáját alkalmazva kell hirdetni, melyhez minden támogatást megad a projekt kommunikációs munkatársa. 

A pályázatok benyújtásának módja és helye:

Egy maximum 2 oldalas  programterv bemutatása aktivitásonként és hozzá kapcsolódóan egy költségvetési tervezet beküldése az igényelt támogatási összeg pontos részletezésével. Minden eseménynek a választott és adott vármegyében kell megvalósulnia.

A pályázatokat erre az e-mail címre várjuk: info@youth4vote.eu

A levél tárgya: Youth4Vote_Közösségi pályázat

A pályázatok elbírálása:

Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye nem kapcsolódik a Youth4Vote projekt tevékenységéhez vagy ellenkezik a TIA értékeivel. A pályázatok, tervezett események támogatásáról a Youth4Vote projektcsapat demokratikus döntéshozatallal, konszenzus alapján hoz döntést. 

A pályázat benyújtásának határideje:

Nap

:

Óra

:

Perc

:

Mp

2024. április 20. éjfél

A pályázat eredményéről és a kiválasztásról 2024. április 24-ig értesítjük a szervezeteket. 

Bővebb információ:
Kaszás András
Youth4Vote szakmai vezető
info@youth4vote.eu

A Youth4Vote projekt egy 10 hónapos projekt, amelynek célja a fiatalok aktív részvételének és szerepvállalásának fejlesztése a 2024-es Európai választásokhoz kapcsolódóan.

A program megvalósítója a Tudatos Ifjúságért Alapítvány. A projekt az Európai Unió társfinanszírozásában valósul meg.

Gyere velünk Litvániába ifjúsági cserére!

Gyere velünk Litvániába ifjúsági cserére!

Résztvevőket keresünk a Wellbeing basics - lessons from rural life ifjúsági cserére

smile Szeretnél részt venni egy izgalmas ifjúsági programon külföldi fiatalokkal? 

smile Szeretnél ismerkedni önmagaddal, és új barátokat szerezni?

smile Megtudnál többet a minket körülvevő technológiákról és a digitális világról?

smile Szeretnél nemzetközi környezetben fejlődni és új dolgokat kipróbálni? 

smile Szeretnél izgalmas programokat szervezni egy litván kistelepülés fiataljainak? 

 Amennyiben a fenti kérdésekre IGEN a válaszod,
ez a programlehetőség biztosan neked szól!

 

év közötti fiatalok

résztvevő csoport

magyar fiatal

Az „IOUTH – About yourself, the community and the digital world we live in” című ifjúsági csere projekt 2024. május 21-19. között valósul meg Perlojában, Litvániában mintegy 24 fiatal és vezetőik aktív részvételével. A programra 6 országból 4-4 fiatal és csoportvezetőik érkeznek: Grúzia, Örményország, Spanyolország, Lettország, Litvánia, Magyarország.

Az IOUTH fjúsági csereprogram a fiatalok kompetenciáinak fejlesztésére összpontosít, különös tekintettel a digitális világ és a technológiák ismeretére, használatára. A csereprogram során a fiatalok fejlesztik önismeretüket, közösségi tevékenységeiket és egy egy napos fesztivál keretében mutathatják be szokásaikat, kultúrájukat a helyi fiataloknak. 

A program angol nyelven zajlik a részt vevő fiatalok aktív részvételével!

275 Euro
utazási hozzájárulás 

Szállás és étkezés a Perloja ifjúsági központban

8 napon keresztül tartó izgalmas programok

Ismerekedés 5 ország fiataljaival 

Légy részese egy aktív részvételre és a fiatalok bevonására építő ifjúsági csereprogramnak, melyben mindezt te is megtapasztalhatod. És nem utolsó sorban egy intenzív angol nyelvtanfolyamnak is felér!
JELENTKEZZ MÉG MA, de legkésőbb április 14-ig!
TÖLTSD KI EZT A JELENTKEZÉSI LAPOT!
 kiemelve azokat a szempontokat, melyek miatt érdekel ez a program, illetve az, milyen hatást vársz tőle az életedben.
Bővebb információ: Szalai Zita, szakmai vezető – zita.szalai@tudatosifjusag.hu
A kiválasztást a jelentkező motivációja alapján végezzük, nemi, vallási, etikai hovatartozástól függetlenül. A kiválasztás során előnyt élveznek a vidéki térségekben élő fiatalok, kiemelten Nógrád vármegye térségét, illetve azok, akik első alkalommal vesznek részt ilyen programon. 
A program megvalósulását az Európai Unió Erasmus+ Programja támogatja. 

Neked is van egy ötletedet? Te is szeretnél nálunk önkénteskedni? Te is szeretnél ilyen klassz dolgokat csinálni nálunk?

Írj nekünk!

Jelentkezz a Step’In képzésünkre

Jelentkezz a Step’In képzésünkre

Jelentkezz a Step'IN vezetőképző képzésünkre

smile Szeretnéd feljeszteni vezetői készségeidet? 

smile Tanulnál arról, hogyan lehet jól csoportot szervezni vagy projektet megvalósítani? 

smile Érdekel, hogyan lehet sikeresen ifjúsági kezdeményezéseket, szervezeteket vezetni? 

smile Szeretnél nemzetközi környezetben fejlődni, kapcsolatokat építeni és érdekelnek más kultúrák? 

Amennyiben IGEN a válaszod, ez a program már biztosan neked szól!

 

év feletti ifjúsági munkások

résztvevő

magyar szakember

Egy nemzetközi képzési program újoncoknak!

A Step’IN egy olyan képzési program, amely a fiatalok munkájában résztvevő vezetők készségeinek és kompetenciáinak fejlesztésére összpontosít vezetés, csoportdinamika és szervezeti menedzsment területén.

Ezzel a képzési programmal arra törekszünk, hogy fiatalokat képezzünk ki, akik aktívak a fiatalok csoportjaiban, közösségekben és/vagy szervezetekben, hogy tudatosabbak legyenek személyes és szakmai vezetői pályájukban, és hogy kreatív és innovatív módszerekkel és hatékony technikákkal aktívan be tudják vonni a fiatalokat. Célunk a fiatalok aktív részvételének előmozdítása hatékony nem-formális és informális tanulási módszerekkel, hogy képesek és kompetensek legyenek ifjúsági programokat szervezni és lebonyolítani kortársaikkal. Készek vagyunk különböző, néha szokatlan módszereket bevezetni olyan témák megvitatásához, mint a kommunikációs készségek fejlesztése, a konfliktuskezelés és a hatékony csapatmunka vagy stratégiai tervezés.

CÉLOK:

 • Az ifjúsági munka szerepének azonosítása a társadalmunkban és az ifjúsági munka fontosságának megértése;
 • Különböző eszközök és módszerek megismerése, melyek szervezetvezetés során sikerrel alkalmazhatók az ifjúsági munkában;
 • Hatékony kommunikációs, vezetési és csapatmunka-technikák bemutatása
 • Nem-formális és informális módszerek alkalmazásán át a stratégiai tervezés, döntéshozatal és konfliktuskezelés módjainak megismerésére;
 • Teret biztosítani a résztvevőknek a beszélgetésre és jó gyakorlatok megosztására, valamint vezetői készségeik és kompetenciáik fejlesztésére;
 • Az Erasmus+ Program megismerése, mint az ifjúsági munka nemzetközi dimenziójának megélésére szolgáló eszköz.

Ezzel a képzési programmal azt szeretnénk elérni, hogy az ifjúsági munkások kompetenciái és képességei fejlődjenek annak érdekében, hogy javítsuk munkájuk minőségét ifjúsági csoportok vezetése és ifjúsági programok szervezése területén.

Várt HATÁS:
A képzési program végén a résztvevők motiváltabbak lesznek, hogy aktívabban részt vegyenek közösségük életében, több projekt- és programötletet fejlesszenek ki a fiatalokkal és a fiatalok számára, és még felkészültebbek legyenek egy magasabb színvonalú ifjúsági munka nyújtására tapasztalatuk, készségeik és ismereteik révén.

MÓDSZEREK:
A képzés során a nemformális és informális tanulás módszereit fogjuk alkalmazni, mint például egyéni, páros és csoportmunka, kreatív műhelyek, színházi módszerek, szimulációs és helyzetjátékok, problémamegoldó és vita gyakorlatok, prezentációk és beszélgetések, beltéri és kültéri elemek.

A projekt Hollókőn kerül lebonyolításra mintegy 24 résztvevő szakemberrel
2024. május 3-10 között. 

utazási hozzájárulás

Szállás és étkezés a Kreatív Térben, Hollókőn

6 napon keresztül tartó izgalmas programok

Magyar résztvevőknek ingyenes részvétel

Tudj meg többet a programról, helyszínről, résztvevőkről az alábbi angol nyelvű Információs füzetet fellapozva.
JELENTKEZZ legkésőbb 2024. március 31-ig!
Töltsd ki az alábbi jelentkezési lapot!
Bővebb információ: Szalai Zita, szakmai vezető – erasmusplus@tudatosifjusag.hu
A kiválasztást a jelentkező motivációja alapján végezzük, nemi, vallási, etikai hovatartozástól függetlenül. A kiválasztás során előnyt élveznek a vidéki térségekben tevékenykedő szakemberek, kiemelten Nógrád vármegye térségét, illetve azok, akik vállalják, hogy a jövőben a TIA keretein belül valósítanak meg programokat a témában.
A program megvalósulását az Európai Unió Erasmus+ Programja támogatja. 

Neked is van egy ötletedet? Te is szeretnél nálunk önkénteskedni? Te is szeretnél ilyen klassz dolgokat csinálni nálunk?

Írj nekünk!

Vegyél részt az „Empowering Rural YOUth” ifjúsági cserén

Vegyél részt az „Empowering Rural YOUth” ifjúsági cserén

Résztvevőket keresünk a Rural YOUth - ifjúsági csereprogramra

smile Szeretnél részt venni egy izgalmas ifjúsági programon külföldi fiatalokkal? 

smile Fontos számodra vidéki fiatalként, hogy aktív tagja legyél közösségednek? 

smile Fontos számodra a társadalmi befogadás kérdése, hiszel a kulturális sokszínűségben, és az olyan európai értékekben, mint a tolerancia, a különbözőségek elfogadása vagy az aktív állampolgárság?

smile Szeretnél nemzetközi környezetben fejlődni és új dolgokat kipróbálni? 

smile Szeretnéd nemzetközi környezetben fejleszteni angol nyelvtudásod és valós társalgásokban részt venni hasonló korú fiatalokkal? 

 Amennyiben a fenti kérdésekre IGEN a válaszod,
ez a programlehetőség biztosan neked szól!

 

év közötti fiatalok

résztvevő csoport

magyar fiatal

Az Empowering Rural YOUth című ifjúsági csere projekt 2024. február 24 – március 2. között valósul meg Hollókőn, mintegy 25 fiatal és vezetőik aktív részvételével. A programra 5 országból 5-5 fiatal és csoportvezetőjük érkezik: Lettország, Litvánia, Bulgária, Spanyolország és Magyarország.

Az Empowering Rural YOUth fjúsági csereprogram a fiatalok kompetenciáinak fejlesztésére összpontosít, különös tekintettel a kulturális és társadalmi érzékenységgel kapcsolatos kompetenciákra és értékekre. A projekt célja az európai társadalmakba való beilleszkedés elősegítése a fiatalok  társadalmi befogadással kapcsolatos attitűdjének fejlesztése révén és azáltal, hogy bevonjuk őket a döntéshozatalba és képessé tesszük őket arra, hogy felelősségteljes polgárokká váljanak a sokszínűség, a tolerancia és a multikulturalizmus értékeinek megértése révén. 

Az „Empowering rural YOUth” ifjúsági csereprogram kiemelt figyelmet fordít az élményalapú és játékos tanulásra, miközben fontos témákat fedez fel, mint a sokféleség, tolerancia és multikulturalizmus.

Célok:

 • Az interkulturális tanulás megtapasztalása, a kulturális sokféleség felfedezése
 • Tapasztalatok szerzése a szociális befogadás erősítése érdekében
 • Az inklúzió és a sokféleség megértése társadalmainkban
 • Jó gyakorlatok megosztása, melyeket helyi közösségekben lehet alkalmazni a sokféleség fontosságának előmozdítására
 • Különböző kultúrák felfedezése egy nemzetközi tanulási környezetben

Ezzel az ifjúsági csereprogrammal azt a célt tűzzük ki, hogy jelentős pozitív hatást gyakoroljunk a fiatalok életére, nem formális tanulási módszerekkel fejlesztve kompetenciáikat, hogy javítsák készségeiket az aktív részvétel és beilleszkedés eléréséhez.

Utazási hozzájárulás lakóhelyed és Hollókő között

Szállás és étkezés a Kreatív Tér ifjúsági képzésközpontban

6 napon keresztül tartó izgalmas programok

Ismerekedés 5 ország fiataljaival 

Légy részese egy aktív részvételre és a fiatalok bevonására építő ifjúsági csereprogramnak, melyben mindezt te is megtapasztalhatod.
És nem utolsó sorban egy intenzív angol nyelvtanfolyamnak is felér!
JELENTKEZZ MÉG MA, de legkésőbb feburár 20-ig!
Töltsd ki az alábbi jelentkezési lapot!
Bővebb információ: Szalai Zita, szakmai vezető – zita.szalai@tudatosifjusag.hu
A kiválasztást a jelentkező motivációja alapján végezzük, nemi, vallási, etikai hovatartozástól függetlenül. A kiválasztás során előnyt élveznek a vidéki térségekben élő fiatalok, kiemelten Nógrád vármegye térségét, illetve azok, akik első alkalommal vesznek részt ilyen programon. 
A program megvalósulását az Európai Unió Erasmus+ Programja támogatja. 

Neked is van egy ifjúsági csere ötletedet?

Írj nekünk!

Vegyél részt a Youth4Vote Konferencián!

Vegyél részt a Youth4Vote Konferencián!

YOUTH4VOTE KONFERENCIA

A Tudatos Ifjúságért Alapítvány 2024. február 16-án nagyszabású konferenciát szervez Youth4Vote projektje keretében annak érdekében, hogy felhívja a fiatalok figyelmét a demokratikus értékeken alapuló civil részvétel fontosságára a 2024-es Európai Parlamenti választásokhoz kapcsolódóan.

A Youth4Vote konferencia szervezése lehetőséget teremt arra, hogy fiatalok, szervezeti képviselők, szakértők és az Európai Parlament magyar képviselői találkozzanak, ismerkedjenek és olyan témák mentén indítsanak közös gondolkodást, mint a fiatalok aktív részvétele, választási magatartása vagy a demokratikus értékek mentén való aktív párbeszéd kialakítása. 

HOGYAN ÉRJÜK EZT EL?

Előadásokkal
Szakértői meghívott vendég mutatja be a magyar fiatalok és a közéleti aktivitás kapcsolatát, a választási magatartásukat

Kerekasztal beszélgetésekkel
Meghívott vendégeink, az Európai Parlament magyar képviselői, arra keresik a választ, hogy miért fontos a fiatalok aktív részvétele az Európai Unióban és hogyan tudnak párbeszédet kezdeményezni

Interaktív workshopokkal
Demokratikus értékek mentén vitázni nem egyszerű, mi azonban több eszközt is bemutatunk hozzá meghívott vendégeinkkel

Párbeszéden alapuló vitázással
Vitapartnereinkkel arra keressük a választ, hogy a média milyen hatással van a fiatalokra, és a fiatalok választási aktivitására

Szervezeti börzével
Olyan szervezeteket mutatunk be, akik sok lehetőséget tartogatnak, ha az Európai Unióról van szó 

KINEK SZÓL A PROGRAM?

A konferenciára szeretettel várunk minden érdeklődőt: fiatalt, egyetemi hallgatót, helyi közösségek képviselőit, fiatalokkal foglalkozó szakembereket, szervezeteket. Kiemelt célcsoportunkat képezik a 17-30 év közöttiek, különösen az első választók, illetve a közélet iránt elkötelezett, érdeklődő fiatalok. Célunk, hogy a konferencián minél több fiatal és velük foglalkozó szakember ismerkedhessen meg a projekttel, az Európai Parlament döntéshozóival, az ő szerepükkel és olyan párbeszédet tudjunk kezdeményezni, mely elmélyíti a fiatalok érdeklődését az Európai Unió intézményeivel és a döntéshozókkal szemben. 

A konferencián való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
A jelentkezéseket azok sorrendjében fogadjuk és igazoljuk vissza, a helyszín létszám kapacitásának figyelembe vételével. A maximális létszám elérése után a regisztrációt lezárjuk.

A konferencia időpontja: 2024. február 16. péntek 10:00-16:00

A konferencia helyszíne: Európai Unió Háza (1024 Budapest, Lövőház u. 35).

Regisztrációs határidő

2024. február 11.

Nap

:

Óra

:

Perc

:

Mp

Regisztrálok

A KONFERENCIA TERVEZETT PROGRAMJA:

9:30-10:00 Érkezés, regisztráció
10:00-10:30 Megnyitó és Youth4Vote projekt bemutatása

Kaszás András – Tudatos Ifjúságért Alapítvány elnöke
Lővei Andrea – Európai Parlament Magyarországi Kapcsolattartó Irodájának vezetője

10:30-11:00 Gondolatébresztő előadás

Fiatalok és az Európai Unió: a fiatalok politikai részvétele és választási magatartása
Előadó:
Szabó Andrea PhD

Intézetigazgató, Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet
Kutatási területek: Politikai részvétel, politikai szocializáció, választói magatartás, társadalmi integrációs folyamatok

11:00-12:00 Kerekasztal beszélgetés

Hova tart Európa? Hova tartunk fiatalok?
Beszélgetőpartnerek: az Európai Parlament magyar képviselői: Cseh Katalin (Momentum), Gyöngyösi Márton (Jobbik – Konzervatívok), Ujhelyi István (Esély Közösség)
Moderátor: Inotai Edit

12:00-12:30 Szünet, kapcsolatépítés, interaktív tevékenységek
12:30-14:00 Workshopok

Módszerek, melyek a demokratikus értékeken alapuló részvételi eszközök
Választható:
1. Közéleti Vita: A média helye és szerepe a fiatalok politikai részvétele tükrében
Résztvevők: Tóth Jakab (Partizán Média); Martini Noémi (HVG); Kohán Mátyás (Mandiner)

2. VoxPop Vitajáték
Demokratikus Ifjúságért Alapítvány
Workshopot tartja: Pázmán Zsóka, Kiss-Korenyák Zsófia 

3. Szerveződj! Érdekvédelmi Társasjáték
Közélet Iskolája
Workshopot tartja: Tóth Eszter és társai

14:00-14:30 Ebéd, kapcsolatépítés, interaktív tevékenységek
14:30-16:00 Lehetőségek tárháza - szervezeti börze

Innen és túl: Lehetőségek fiataloknak az Európai Unióban és itthon

Akik biztosan velünk lesznek: 
Európai Parlament Magyarországi Kapcsolattartó Irodája
Európa Pont
Magyarországi Eurodesk Hálózat – Tempus Közalapítvány
HEAD – House of European Affairs and Diplomacy
ELSA Magyarország – The European Law Students’ Association

Tudatos Ifjúságért Program
Youth4Vote Nagyköveti Hálózat

Kérdésed van?

2 + 5 =

A Youth4Vote projekt egy 10 hónapos projekt, amelynek célja a fiatalok aktív részvételének és szerepvállalásának fejlesztése a 2024-es Európai választásokhoz kapcsolódóan.

A program megvalósítója a Tudatos Ifjúságért Alapítvány. A projekt az Európai Unió társfinanszírozásában valósul meg.

Vegyél részt a Wellbeing basics ifjúsági cserén!

Vegyél részt a Wellbeing basics ifjúsági cserén!

Résztvevőket keresünk a Wellbeing basics - lessons from rural life ifjúsági cserére

smile Szeretnél egy hetet eltölteni Finnországban egy izgalmas ifjúsági program keretében? 

smile Fontos számodra vidéki fiatalként, hogy aktív tagja legyél közösségednek? 

smile Fontos számodra a társadalmi befogadás kérdése, hiszel a kulturális sokszínűségben és az olyan európai értékekben, mint a tolerancia, a különbözőségek elfogadása vagy az aktív állampolgárság?

smile Szeretnél nemzetközi környezetben fejlődni és új dolgokat kipróbálni? 

smile Szeretnéd nemzetközi környezetben fejleszteni angol nyelvtudásod és valós társalgásokban részt venni hasonló korú fiatalokkal? 

 Amennyiben a fenti kérdésekre IGEN a válaszod,
ez a programlehetőség biztosan neked szól!

 

év közötti fiatalok

résztvevő csoport

magyar fiatal

A Wellbeing basics – Lessons from rural life című ifjúsági csere projekt 2024. március 17-24. között valósul meg Nurmesben, Finnországban mintegy 40 fiatal és vezetőik aktív részvételével. A programra 4 országból 10-10 fiatal és csoportvezetőik érkezik: Finnország, Spanyolország, Lettország és Magyarország.

A Wellbeing basics – lessons from rural life fjúsági csereprogram a fiatalok kompetenciáinak fejlesztésére összpontosít, különös tekintettel a kulturális és társadalmi érzékenységgel kapcsolatos kompetenciákra és értékekre. A projekt célja a fiatalok jóllétének és mentális egészségének fejlesztése a kulúrákhoz kapcsolódó tevékenységek megismerésével és bemutatásával: tánc, sport, ételek, szokások stb. A csereprogram során a fiatalok közösségei vezetik be egymást egymás kultúrájának, szokásainak részleteiben, miközben közösen vesznek részt finn szabadtéri tevékenységekben. 

A program angol nyelven zajlik a részt vevő fiatalok aktív részvételével!

275 Euro
utazási hozzájárulás 

Szállás és étkezés a Hyvärilä ifjúsági központban

6 napon keresztül tartó izgalmas programok

Ismerekedés 4 ország fiataljaival 

Légy részese egy aktív részvételre és a fiatalok bevonására építő ifjúsági csereprogramnak, melyben mindezt te is megtapasztalhatod. És nem utolsó sorban egy intenzív angol nyelvtanfolyamnak is felér!
Jelentkezés előtt kérjük annak átgondolását, hogy a programhoz előre láthatóan kb. 100-150 Euro Hozzájárulásra lesz szükség az utazás támogatásához. 
JELENTKEZZ MÉG MA, de legkésőbb január 21-ig!
TÖLTSD KI EZT A JELENTKEZÉSI LAPOT,
 kiemelve azokat a szempontokat, melyek miatt érdekel ez a program, illetve az, milyen hatást vársz tőle az életedben.
Bővebb információ: Szalai Zita, szakmai vezető – zita.szalai@tudatosifjusag.hu
A kiválasztást a jelentkező motivációja alapján végezzük, nemi, vallási, etikai hovatartozástól függetlenül. A kiválasztás során előnyt élveznek a vidéki térségekben élő fiatalok, kiemelten Nógrád vármegye térségét, illetve azok, akik első alkalommal vesznek részt ilyen programon. 
A program megvalósulását az Európai Unió Erasmus+ Programja támogatja. 

Neked is van egy ötletedet? Te is szeretnél nálunk önkénteskedni? Te is szeretnél ilyen klassz dolgokat csinálni nálunk?

Írj nekünk!