Akkreditáció az Erasmus+ Ifjúság programban

Minőségi nemzetközi programok fiataloknak és fiatalokkal foglalkozó szakembereknek

 Az akkreditáció háttere: 

A TIA olyan lehetőségeket biztosít fiatal tagjai számára, melyek során fejleszthetik készségeiket, megvalósíthatják elképzeléseiket és egy aktív társadalmi részvételre ösztönzi őket, ahol hasznos tagjai lehetnek közösségeiknek. Fontosnak tartjuk, hogy minden tevékenységünkkel egy közös európai értékrend kialakítását segítsük elő a fiatalokban és támogassuk őket abban, hogy olyan társadalmakban élhessenek, ami elfogadó a különbözőségekkel szemben. 

Az akkreditációs stratégiánk kialakításában ezek a kérdések is fontos szerepet játszottak, valamit megerősítettek minket abban, hogy az alábbi, fiatalok által jelzett szükségletek mentén erősítsük európai jelenlétünket és lehetőségeinket az ifjúsági szektorban. A stratégiánk részeként olyan programokat valósítunk meg nemzeti és nemzetközi szinten is fiatalok bevonásával és önkéntesek segítségével, melyek elősegítik az emberi jogok megismerését és érvényesítését, a fiatalok aktív társadalmi szerepvállalását és részvételét, fiatalok kezdeményező készségeinek és vállalkozó kedvének előmozdítását és olyan kapacitásfejlesztést, mely előmozdítja fiatalok közösségeinek működését és tevékenységét. Ezek a programok mind nem formális tanulási módszereken alapulnak, így elmondhatjuk, hogy szakembereink képzését ezen a területen azért is tartjuk fontosnak, hogy a fiataloknak minél magasabb szinten tudjanak lehetőségeket biztosítani a jövőben, valamint hogy eszköztárukat fejlesszék és ezzel erősítsük a fiatalok, kiemelten a hátrányos helyzetű fiatalok bevonását a szervezetünk tevékenységeibe. 

 Az akkreditáció célja:

A TIA célja a fiataloknak kínált lehetőségek fejlesztése, hogy aktív részvételi lehetőségeik növekedjenek és a legteljesebben kibontakoztathassák képességeiket, míg más kultúrákat megismernek és multinacionális környezetben sajátíthatnak el olyan készségeket, kompetenciákat és viselkedésmódokat, melyek mind személy, mind szakmai fejlődésüket elősegítik. 

Kiemelt célkitűzéseink:

Adatok

Dátum:
2023-2027
Támogatás:
Évente kettő ifjúsági csere és kettő szakembereknek szólő képzési program

Támogató:
Erasmus+ Program

Fiatalok aktív állampolgári készségeinek fejlesztése és aktív részvételi lehetőségeinek bővítése

Fiatalok kompetenciáinak fejlesztése innovatív tanulási folyamatok biztosításával

Közösségi élet és elköteleződés elősegítése fiatalok vállalkozói kedvének és készségeinek fejlesztése által

Programjaink sikerességének kulcsa:

Az egyéni és csoportos tanulási célú mobilitási tevékenységekkel, valamint a nemzetközi együttműködéseink megerősítésével, a nem formális és informális tanulási célú mobilitások szervezésével és lebonyolításával hozzájárulunk a fiatalok aktív részvételéhez, illetve az ifjúsági szektorban tevékenykedve a fiataloknak nyújtott programok minőségi, befogadó, kreatív és innovatív fejlesztéséhez a méltányosságot, a szolidaritást és más közös európai értékeket előtérbe helyezve.

Projektjeink mind a fiatalok kreativitását, aktív részvételét és kezdeményezőkészségét (vállalkozói szellemét) serkentő tanulási folyamatokon alapulnak. Annak érdekében, hogy megértsük, milyen hatással lesznek ezek a projektek az egyénre és a szervezetekre és más szereplőkre, folyamatosan figyelemmel kísérjük majd a tevékenységek eredményeit és azok hatását a résztvevőkre.

Projektjeink mind a kreativitást serkentő tanulási folyamatok, melyeket a résztvevőknek biztosítunk, az aktív részvételen és a fiatalok vállalkozói szellemén alapulnak. Résztvevőink olyan fontos készségeket fejlesztenek, mint a kommunikáció, a csapatmunka, a vezetői készségek, a kreatív gondolkodás, a motiváció, a tervezés és a megvalósítás. Részvételükkel nemcsak saját életükre és szakmai hozzáállásukra vagyunk hatással, hanem közvetetten más szereplőkre is, hiszen a tapasztalatokat a résztvevők megosztják társaikkal, használják munkájuk során szervezeteikben és így emelik a szervezett tevékenységek minőségét és javítják az ifjúsági munka minőségét általánosságban. 

Projektjeinkről bővebben

Búcsúzunk Empowering Rural YOUth ifjúsági cserénktől

Búcsúzunk Empowering Rural YOUth ifjúsági cserénktől

Az Empowering Rural Youth ifjúsági csere 2024. február 23. és március 2. között valósult meg Hollókőn. A programon 5 ország fiataljai vettek részt azzal a céllal, hogy részesei legyenek egy interkulturális tanulási élménynek, mely során tudásukat...

Jelentkezz a Step’In képzésünkre

Jelentkezz a Step’In képzésünkre

Szeretnéd feljeszteni vezetői készségeidet?  Tanulnál arról, hogyan lehet jól csoportot szervezni vagy projektet megvalósítani?  Érdekel, hogyan lehet sikeresen ifjúsági kezdeményezéseket, szervezeteket vezetni?  Szeretnél nemzetközi környezetben...

Vegyél részt az „Empowering Rural YOUth” ifjúsági cserén

Vegyél részt az „Empowering Rural YOUth” ifjúsági cserén

Szeretnél részt venni egy izgalmas ifjúsági programon külföldi fiatalokkal?  Fontos számodra vidéki fiatalként, hogy aktív tagja legyél közösségednek?  Fontos számodra a társadalmi befogadás kérdése, hiszel a kulturális sokszínűségben, és az olyan...

Vegyél részt a Jump’IN nemzetközi képzésen!

Vegyél részt a Jump’IN nemzetközi képzésen!

Amennyiben megvalósítanál Erasmus+ projektet a jövőben, de még kezdő vagy ezen a téren és nem igazán tudod hogyan is fogj hozzá... Amennyiben fejlesztenéd komptenciáid projektmenedzsment és megvalósítás terén... Amennyiben szeretnél elmélyülni...

Neked is van egy ötletedet?

Írj nekünk!