Tudatos Ifjúságért Alapítvány

Amit rólunk tudni érdemes…

Projekt

Résztvevő

Programsorozat

Önkéntes

A Tudatos Ifjúságért Alapítványt 2015-ben hoztuk létre az ifjúsági szektorban több éve aktívan tevékenykedő ifjúságügyi szakemberekkel közösen. Célunk egy olyan új közösség és szervezet létrehozása volt, melyen keresztül közvetlenül tudunk segíteni a társadalmon, kiemelten a fiatalok helyzetén. Az alapítvány elsődleges célja, hogy olyan ismereteket és készségeket adjon át a fiataloknak, melyek segítik a közösségbe való beilleszkedésüket, fogékonnyá teszik őket a társadalom problémái iránt és aktív állampolgári részvételre ösztönöznek. Ezen célokat képességfejlesztő programok és képzések szervezésével közvetlen megtapasztaláson keresztül érjük el. 

Már 2015-ben lelkesen vetettük bele magunkat az új kihívásokba. Több hazai és néhány nemzetközi projektbe kapcsolódtunk be, mint megvalósító vagy együttműködő, továbbá saját futó projektünk is van. Ennek hatására közösségünk már az első évben hamar bővülni kezdett.

Jelenleg már több, mint 50 önkéntes segíti munkánkat. Fontosnak tartjuk folyamatosan erősíteni önkéntes fiatalokból álló közösségünket, akik fellendítik alapítványunk működését és megújult lelkesedéssel valósítják meg a fent említett tevékenységeket, hogy alapítványunk ezen keresztül elérje céljait, és részt vegyen egy aktív közösségi életet élő, tudatos és felelős társadalom formálásában.

Tevékenységünket három alapvető szakmai irány mentén haladva határoztunk meg, emellett hazai szinten még két témakörhöz kapcsolódva szervezzük programjainkat, fejlesztő tevékenységeinket. Ezeken túl szeretnénk elősegíteni és népszerűsíteni az országon belüli és kívüli mobilitást a fiatalok körében.

Minden teljesítmény kiindulópontja a vágy.

Vágyakozz hát!

Emberi jogi nevelés

Célunk, hogy megértessünk, befogadásra alkalmassá tegyünk olyan normákat és kulcsfogalmakat mint: tolerancia, demokrácia, esélyegyenlőség stb. Elkötelezettek vagyunk abban, hogy olyan társadalom létrehozását segítsük, amelyben az emberi jogokat a közösség minden tagja elfogadja, tiszteletben tartja és védelmezi.

Aktív állampolgárság

Napjaink kiemelt problémája a fiatalok passzivitása és aktív részvételük hiánya. Hiszünk benne, hogy a fiataloknak hallatni kell hangjukat és aktív formálóinak kell lenniük a demokráciának, részt kell venniük a döntéshozatalban, állandó párbeszédet teremtve a döntéshozókkal. Programjainkkal ezt az aktív részvételt támogatjuk és segítjük elő.

Játék általi fejlesztés

A mai modern világban a fiatalok oly módon tudnak elsajátítani tudást és képességeket, mely számukra izgalmas és érdekes. Éppen ezért foglalkozunk ezzel a témakörrel, hogy olyan eszközt alkalmazzunk, mely leköti a fiatalok érdeklődését. Ebben a témakörben mint az offline, mind az online térben játszott játékokat alkalmazunk fejlesztési célzattal.

Erősségeink

Programtervezés

Innovatív ötletek

Projektmenedzsment

Fiatalok bevonása

Úgy gondoljuk, hogy a mai fiataloknak kevés lehetősége van ezeket a területeket jobban megismerni, miközben a személyes fejlődésükhöz, aktív és felelős állampolgárokká válásukhoz ez elengedhetetlen lenne. Emellett az egyre gyorsuló világunkban a közösségekben eltöltött idő lecsökkent. Alapítványunk e társadalmi problémákra kíván megoldást nyújtani és elősegíteni olyan kulcskompetenciák átadását, melyek birtokában egyrészt e korosztály gyorsabban tud alkalmazkodni a modern világ felgyorsult változásaihoz, másrészt e változások lefolyását cselekvő szereplőként tudja befolyásolni.

Önkénteseink által tartott programjainkon keresztül a fiataloknak új típusú magatartási és életvitel mintát adunk át, mellyel az egyénekben, a közösségekben és a társadalomban is tudatos fejlődés, a közügyek iránti érdeklődés és aktív részvétel érhető el. Ezáltal javul életminőségük és nagyobb eséllyel vesznek majd részt a társadalomban fellépő más problémák megoldásában, valamint aktív részesévé válnak a közösségnek, annak nemcsak alkotói, hanem egyben formálói is lesznek. Programjaink alatt a fiatalok igényeire építkezünk és a fiatalok által felsoroltatott problémákra keresünk megoldást.

Programjaink jó lehetőséget biztosítanak, hogy egyénileg és közösségekben is megfelelő tudást, készségeket, attitűdöket adjunk át a témára érzékeny és fogékony csoportoknak. Fontosnak tartjuk, hogy tevékenységünkbe kiemelten olyan fiatalokat vonjunk be, akiknek közösségi értékre van szükségük, szociális készségeik erősítése által. Programjainkkal ezeket a fiatalok próbáljuk kiemelni a mindennapokból és olyan készségekkel felruházni őket, mely képessé teszi őket tehetségük legnagyobb fokú kihasználására és annak további fejlesztésére.

Célunk a fiatalokban minél hamarabb kialakítani egy tudatos magatartást, felelős életvitelt, valamint tágabb értelemben fenntartani és javítani életminőségükön.

CSAPATUNK

Kaszás András

Kuratóriumi elnök, ügyvezető

Célom, hogy az elmúlt években a civil szektorban szerzett tapasztalatommal és tudásommal segítsem a szervezetet. Vízióm, hogy 5 év múlva a TIA az egyik legnagyobb hazai ifjússágal foglalkozó civil szervezet lesz.

Szalai Zita

Szakmai Vezető

A Tudatos Ifjúságért Alapítvány Szakmai Vezetőjeként elsődleges célom, hogy az évek során mind a hazai, mind a nemzetközi szintéren szerzett tapasztalatommal koordináljam és segítsem a szervezet szakmai folyamatait.

Lajer Bettina

Tudatos Ifjúságért Program projektkoordinátor

Célom, hogy minden fiatal megtapasztalhassa milyen egy közösséghez tartozni, és lehetőséget kapni elmondani a véleményünket és megvalósítani elképzeléseinket egy közéleti program keretében, ahol fiatal és döntéshozók kapnak lehetőséget a párbeszéd kialakítására. 

Szalóki Viktor
Közéleti Mentor
Kuratóriumi Tag

Célom, hogy az alapítványon keresztül olyan fiataloknak nyújtsunk segítséget, akik tenni szeretnének a helyi közösségeikért és képviselni szeretnék érdekeiket. Hiszek abba, hogy ezen fiatalok képzése a kulcs a jövő társadalmához.

Bui Ádám

Játékfejlesztő, Grafikus

Játékfejlesztőként támogatom az Alapítvány tevékenységét, hogy minékl több fiatallal közössen tudjunk játékokon együtt dolgozni, közösen tanulni így. Grafikai munkámmal támogatom a szervezet megjelenését és kiadványinak formai tervezését. 

Legyél Te is TIA önkéntes!

Ha szeretnél tenni valamit a jövő generációjáért, ha érdekelnek az emberi jogok vagy az aktív állampolgárság, ha szenvedéjed a játék általi fejlesztés, gyere, és önkénteskedj nálunk!