Gyere velünk Litvániába ifjúsági cserére!

Gyere velünk Litvániába ifjúsági cserére!

Résztvevőket keresünk a Wellbeing basics - lessons from rural life ifjúsági cserére

smile Szeretnél részt venni egy izgalmas ifjúsági programon külföldi fiatalokkal? 

smile Szeretnél ismerkedni önmagaddal, és új barátokat szerezni?

smile Megtudnál többet a minket körülvevő technológiákról és a digitális világról?

smile Szeretnél nemzetközi környezetben fejlődni és új dolgokat kipróbálni? 

smile Szeretnél izgalmas programokat szervezni egy litván kistelepülés fiataljainak? 

 Amennyiben a fenti kérdésekre IGEN a válaszod,
ez a programlehetőség biztosan neked szól!

 

év közötti fiatalok

résztvevő csoport

magyar fiatal

Az „IOUTH – About yourself, the community and the digital world we live in” című ifjúsági csere projekt 2024. május 21-19. között valósul meg Perlojában, Litvániában mintegy 24 fiatal és vezetőik aktív részvételével. A programra 6 országból 4-4 fiatal és csoportvezetőik érkeznek: Grúzia, Örményország, Spanyolország, Lettország, Litvánia, Magyarország.

Az IOUTH fjúsági csereprogram a fiatalok kompetenciáinak fejlesztésére összpontosít, különös tekintettel a digitális világ és a technológiák ismeretére, használatára. A csereprogram során a fiatalok fejlesztik önismeretüket, közösségi tevékenységeiket és egy egy napos fesztivál keretében mutathatják be szokásaikat, kultúrájukat a helyi fiataloknak. 

A program angol nyelven zajlik a részt vevő fiatalok aktív részvételével!

275 Euro
utazási hozzájárulás 

Szállás és étkezés a Perloja ifjúsági központban

8 napon keresztül tartó izgalmas programok

Ismerekedés 5 ország fiataljaival 

Légy részese egy aktív részvételre és a fiatalok bevonására építő ifjúsági csereprogramnak, melyben mindezt te is megtapasztalhatod. És nem utolsó sorban egy intenzív angol nyelvtanfolyamnak is felér!
JELENTKEZZ MÉG MA, de legkésőbb április 14-ig!
TÖLTSD KI EZT A JELENTKEZÉSI LAPOT!
 kiemelve azokat a szempontokat, melyek miatt érdekel ez a program, illetve az, milyen hatást vársz tőle az életedben.
Bővebb információ: Szalai Zita, szakmai vezető – zita.szalai@tudatosifjusag.hu
A kiválasztást a jelentkező motivációja alapján végezzük, nemi, vallási, etikai hovatartozástól függetlenül. A kiválasztás során előnyt élveznek a vidéki térségekben élő fiatalok, kiemelten Nógrád vármegye térségét, illetve azok, akik első alkalommal vesznek részt ilyen programon. 
A program megvalósulását az Európai Unió Erasmus+ Programja támogatja. 

Neked is van egy ötletedet? Te is szeretnél nálunk önkénteskedni? Te is szeretnél ilyen klassz dolgokat csinálni nálunk?

Írj nekünk!

Jelentkezz a Step’In képzésünkre

Jelentkezz a Step’In képzésünkre

Jelentkezz a Step'IN vezetőképző képzésünkre

smile Szeretnéd feljeszteni vezetői készségeidet? 

smile Tanulnál arról, hogyan lehet jól csoportot szervezni vagy projektet megvalósítani? 

smile Érdekel, hogyan lehet sikeresen ifjúsági kezdeményezéseket, szervezeteket vezetni? 

smile Szeretnél nemzetközi környezetben fejlődni, kapcsolatokat építeni és érdekelnek más kultúrák? 

Amennyiben IGEN a válaszod, ez a program már biztosan neked szól!

 

év feletti ifjúsági munkások

résztvevő

magyar szakember

Egy nemzetközi képzési program újoncoknak!

A Step’IN egy olyan képzési program, amely a fiatalok munkájában résztvevő vezetők készségeinek és kompetenciáinak fejlesztésére összpontosít vezetés, csoportdinamika és szervezeti menedzsment területén.

Ezzel a képzési programmal arra törekszünk, hogy fiatalokat képezzünk ki, akik aktívak a fiatalok csoportjaiban, közösségekben és/vagy szervezetekben, hogy tudatosabbak legyenek személyes és szakmai vezetői pályájukban, és hogy kreatív és innovatív módszerekkel és hatékony technikákkal aktívan be tudják vonni a fiatalokat. Célunk a fiatalok aktív részvételének előmozdítása hatékony nem-formális és informális tanulási módszerekkel, hogy képesek és kompetensek legyenek ifjúsági programokat szervezni és lebonyolítani kortársaikkal. Készek vagyunk különböző, néha szokatlan módszereket bevezetni olyan témák megvitatásához, mint a kommunikációs készségek fejlesztése, a konfliktuskezelés és a hatékony csapatmunka vagy stratégiai tervezés.

CÉLOK:

 • Az ifjúsági munka szerepének azonosítása a társadalmunkban és az ifjúsági munka fontosságának megértése;
 • Különböző eszközök és módszerek megismerése, melyek szervezetvezetés során sikerrel alkalmazhatók az ifjúsági munkában;
 • Hatékony kommunikációs, vezetési és csapatmunka-technikák bemutatása
 • Nem-formális és informális módszerek alkalmazásán át a stratégiai tervezés, döntéshozatal és konfliktuskezelés módjainak megismerésére;
 • Teret biztosítani a résztvevőknek a beszélgetésre és jó gyakorlatok megosztására, valamint vezetői készségeik és kompetenciáik fejlesztésére;
 • Az Erasmus+ Program megismerése, mint az ifjúsági munka nemzetközi dimenziójának megélésére szolgáló eszköz.

Ezzel a képzési programmal azt szeretnénk elérni, hogy az ifjúsági munkások kompetenciái és képességei fejlődjenek annak érdekében, hogy javítsuk munkájuk minőségét ifjúsági csoportok vezetése és ifjúsági programok szervezése területén.

Várt HATÁS:
A képzési program végén a résztvevők motiváltabbak lesznek, hogy aktívabban részt vegyenek közösségük életében, több projekt- és programötletet fejlesszenek ki a fiatalokkal és a fiatalok számára, és még felkészültebbek legyenek egy magasabb színvonalú ifjúsági munka nyújtására tapasztalatuk, készségeik és ismereteik révén.

MÓDSZEREK:
A képzés során a nemformális és informális tanulás módszereit fogjuk alkalmazni, mint például egyéni, páros és csoportmunka, kreatív műhelyek, színházi módszerek, szimulációs és helyzetjátékok, problémamegoldó és vita gyakorlatok, prezentációk és beszélgetések, beltéri és kültéri elemek.

A projekt Hollókőn kerül lebonyolításra mintegy 24 résztvevő szakemberrel
2024. május 3-10 között. 

utazási hozzájárulás

Szállás és étkezés a Kreatív Térben, Hollókőn

6 napon keresztül tartó izgalmas programok

Magyar résztvevőknek ingyenes részvétel

Tudj meg többet a programról, helyszínről, résztvevőkről az alábbi angol nyelvű Információs füzetet fellapozva.
JELENTKEZZ legkésőbb 2024. március 31-ig!
Töltsd ki az alábbi jelentkezési lapot!
Bővebb információ: Szalai Zita, szakmai vezető – erasmusplus@tudatosifjusag.hu
A kiválasztást a jelentkező motivációja alapján végezzük, nemi, vallási, etikai hovatartozástól függetlenül. A kiválasztás során előnyt élveznek a vidéki térségekben tevékenykedő szakemberek, kiemelten Nógrád vármegye térségét, illetve azok, akik vállalják, hogy a jövőben a TIA keretein belül valósítanak meg programokat a témában.
A program megvalósulását az Európai Unió Erasmus+ Programja támogatja. 

Neked is van egy ötletedet? Te is szeretnél nálunk önkénteskedni? Te is szeretnél ilyen klassz dolgokat csinálni nálunk?

Írj nekünk!

Vegyél részt az „Empowering Rural YOUth” ifjúsági cserén

Vegyél részt az „Empowering Rural YOUth” ifjúsági cserén

Résztvevőket keresünk a Rural YOUth - ifjúsági csereprogramra

smile Szeretnél részt venni egy izgalmas ifjúsági programon külföldi fiatalokkal? 

smile Fontos számodra vidéki fiatalként, hogy aktív tagja legyél közösségednek? 

smile Fontos számodra a társadalmi befogadás kérdése, hiszel a kulturális sokszínűségben, és az olyan európai értékekben, mint a tolerancia, a különbözőségek elfogadása vagy az aktív állampolgárság?

smile Szeretnél nemzetközi környezetben fejlődni és új dolgokat kipróbálni? 

smile Szeretnéd nemzetközi környezetben fejleszteni angol nyelvtudásod és valós társalgásokban részt venni hasonló korú fiatalokkal? 

 Amennyiben a fenti kérdésekre IGEN a válaszod,
ez a programlehetőség biztosan neked szól!

 

év közötti fiatalok

résztvevő csoport

magyar fiatal

Az Empowering Rural YOUth című ifjúsági csere projekt 2024. február 24 – március 2. között valósul meg Hollókőn, mintegy 25 fiatal és vezetőik aktív részvételével. A programra 5 országból 5-5 fiatal és csoportvezetőjük érkezik: Lettország, Litvánia, Bulgária, Spanyolország és Magyarország.

Az Empowering Rural YOUth fjúsági csereprogram a fiatalok kompetenciáinak fejlesztésére összpontosít, különös tekintettel a kulturális és társadalmi érzékenységgel kapcsolatos kompetenciákra és értékekre. A projekt célja az európai társadalmakba való beilleszkedés elősegítése a fiatalok  társadalmi befogadással kapcsolatos attitűdjének fejlesztése révén és azáltal, hogy bevonjuk őket a döntéshozatalba és képessé tesszük őket arra, hogy felelősségteljes polgárokká váljanak a sokszínűség, a tolerancia és a multikulturalizmus értékeinek megértése révén. 

Az „Empowering rural YOUth” ifjúsági csereprogram kiemelt figyelmet fordít az élményalapú és játékos tanulásra, miközben fontos témákat fedez fel, mint a sokféleség, tolerancia és multikulturalizmus.

Célok:

 • Az interkulturális tanulás megtapasztalása, a kulturális sokféleség felfedezése
 • Tapasztalatok szerzése a szociális befogadás erősítése érdekében
 • Az inklúzió és a sokféleség megértése társadalmainkban
 • Jó gyakorlatok megosztása, melyeket helyi közösségekben lehet alkalmazni a sokféleség fontosságának előmozdítására
 • Különböző kultúrák felfedezése egy nemzetközi tanulási környezetben

Ezzel az ifjúsági csereprogrammal azt a célt tűzzük ki, hogy jelentős pozitív hatást gyakoroljunk a fiatalok életére, nem formális tanulási módszerekkel fejlesztve kompetenciáikat, hogy javítsák készségeiket az aktív részvétel és beilleszkedés eléréséhez.

Utazási hozzájárulás lakóhelyed és Hollókő között

Szállás és étkezés a Kreatív Tér ifjúsági képzésközpontban

6 napon keresztül tartó izgalmas programok

Ismerekedés 5 ország fiataljaival 

Légy részese egy aktív részvételre és a fiatalok bevonására építő ifjúsági csereprogramnak, melyben mindezt te is megtapasztalhatod.
És nem utolsó sorban egy intenzív angol nyelvtanfolyamnak is felér!
JELENTKEZZ MÉG MA, de legkésőbb feburár 20-ig!
Töltsd ki az alábbi jelentkezési lapot!
Bővebb információ: Szalai Zita, szakmai vezető – zita.szalai@tudatosifjusag.hu
A kiválasztást a jelentkező motivációja alapján végezzük, nemi, vallási, etikai hovatartozástól függetlenül. A kiválasztás során előnyt élveznek a vidéki térségekben élő fiatalok, kiemelten Nógrád vármegye térségét, illetve azok, akik első alkalommal vesznek részt ilyen programon. 
A program megvalósulását az Európai Unió Erasmus+ Programja támogatja. 

Neked is van egy ifjúsági csere ötletedet?

Írj nekünk!

Vegyél részt a Wellbeing basics ifjúsági cserén!

Vegyél részt a Wellbeing basics ifjúsági cserén!

Résztvevőket keresünk a Wellbeing basics - lessons from rural life ifjúsági cserére

smile Szeretnél egy hetet eltölteni Finnországban egy izgalmas ifjúsági program keretében? 

smile Fontos számodra vidéki fiatalként, hogy aktív tagja legyél közösségednek? 

smile Fontos számodra a társadalmi befogadás kérdése, hiszel a kulturális sokszínűségben és az olyan európai értékekben, mint a tolerancia, a különbözőségek elfogadása vagy az aktív állampolgárság?

smile Szeretnél nemzetközi környezetben fejlődni és új dolgokat kipróbálni? 

smile Szeretnéd nemzetközi környezetben fejleszteni angol nyelvtudásod és valós társalgásokban részt venni hasonló korú fiatalokkal? 

 Amennyiben a fenti kérdésekre IGEN a válaszod,
ez a programlehetőség biztosan neked szól!

 

év közötti fiatalok

résztvevő csoport

magyar fiatal

A Wellbeing basics – Lessons from rural life című ifjúsági csere projekt 2024. március 17-24. között valósul meg Nurmesben, Finnországban mintegy 40 fiatal és vezetőik aktív részvételével. A programra 4 országból 10-10 fiatal és csoportvezetőik érkezik: Finnország, Spanyolország, Lettország és Magyarország.

A Wellbeing basics – lessons from rural life fjúsági csereprogram a fiatalok kompetenciáinak fejlesztésére összpontosít, különös tekintettel a kulturális és társadalmi érzékenységgel kapcsolatos kompetenciákra és értékekre. A projekt célja a fiatalok jóllétének és mentális egészségének fejlesztése a kulúrákhoz kapcsolódó tevékenységek megismerésével és bemutatásával: tánc, sport, ételek, szokások stb. A csereprogram során a fiatalok közösségei vezetik be egymást egymás kultúrájának, szokásainak részleteiben, miközben közösen vesznek részt finn szabadtéri tevékenységekben. 

A program angol nyelven zajlik a részt vevő fiatalok aktív részvételével!

275 Euro
utazási hozzájárulás 

Szállás és étkezés a Hyvärilä ifjúsági központban

6 napon keresztül tartó izgalmas programok

Ismerekedés 4 ország fiataljaival 

Légy részese egy aktív részvételre és a fiatalok bevonására építő ifjúsági csereprogramnak, melyben mindezt te is megtapasztalhatod. És nem utolsó sorban egy intenzív angol nyelvtanfolyamnak is felér!
Jelentkezés előtt kérjük annak átgondolását, hogy a programhoz előre láthatóan kb. 100-150 Euro Hozzájárulásra lesz szükség az utazás támogatásához. 
JELENTKEZZ MÉG MA, de legkésőbb január 21-ig!
TÖLTSD KI EZT A JELENTKEZÉSI LAPOT,
 kiemelve azokat a szempontokat, melyek miatt érdekel ez a program, illetve az, milyen hatást vársz tőle az életedben.
Bővebb információ: Szalai Zita, szakmai vezető – zita.szalai@tudatosifjusag.hu
A kiválasztást a jelentkező motivációja alapján végezzük, nemi, vallási, etikai hovatartozástól függetlenül. A kiválasztás során előnyt élveznek a vidéki térségekben élő fiatalok, kiemelten Nógrád vármegye térségét, illetve azok, akik első alkalommal vesznek részt ilyen programon. 
A program megvalósulását az Európai Unió Erasmus+ Programja támogatja. 

Neked is van egy ötletedet? Te is szeretnél nálunk önkénteskedni? Te is szeretnél ilyen klassz dolgokat csinálni nálunk?

Írj nekünk!

PLAY – játékfejlesztés az inkluzív stratégiák szolgálatában

PLAY – játékfejlesztés az inkluzív stratégiák szolgálatában

Résztvevőket keresünk a PLAY - játékfejlesztés az inkluzív stratégiák szolgálatában nemzetközi képzésre

Ha szeretnéd fejleszteni a benned rejlő játékost….

Ha érdekel a játékpedagógia, játékok fejlesztési célú alkalmazása…

Ha szeretnél tanulni arról, hogy a társadalmi befogadás előmozdításában milyen szerepe lehet a játékoknak…

Ha szeretnél társasjátékokat fejleszteni…

Ha szeretnél egy hosszú távú projekt multiplikátora lenni és sok fiatallal együtt dolgozni játék általi nevelés módszertanát követve…

Akkor ez a programlehetőség biztosan neked szól!

 

év feletti fiatalok

ország szakemberei

magyar multiplikátor

Projekt rövid leírása

A „Tools to create and improve your inclusion and diversity strategy” egy 24 hónapos kisléptékű partnerségi projekt, amelyet olyan fiatalok kezdeményeztek, akik már korábban is dolgoztak együtt játékfejlesztéshez kapcsolódó projekteken. 

Ennek a projektötletnek a kidolgozásával lehetőséget adunk a fiataloknak, hogy kezdeményezzenek, hogy megvalósítsák saját elképzeléseiket, és azokat kreatív és izgalmas módon. A fiatalok aktívabbak szeretnének lenni közösségeikben, de nem csak az ifjúsági munkalehetőségek végső felhasználójaként, hanem saját maguk alkotójaként és aktív alakítóiként is. Ezért ezekre az igényekre alapozva indult el a projekt, hogy támogassa a befogadó közösségek építésére, a játékpedagógia és játék használatára való hajlandóságukat. A projekt keretében spanyol és török partnerekkel közösen összesen 12 eszközö fejlesztésén dolgozunk, melyek a későbbiekben könnyen alkalmazhatók lesznek befogadóbb és elfogadóbb közösségek fejlesztése során. 

A képzés

A képzés 2023. november 21-26. között valósul meg Alicantéban, Spanyolországban, 15 fiatal multiplikátor aktív részvételével. A programra 3 országból 5-5 ifjúsági munkás érkezik a projektben résztvevő szervezetek képviseletében.

A képzés célja a játékpedagógia alapjainak és eszközeinek megismerése, a játékok, mint fejlesztő eszközök használati lehetőségeinek felmérése, valamint társasjáték-pedagógia alapjainak elsajátítása és ezek közösségfejlesztési céllal való alkalmazása. Ezentúl játékosítási lehetőségek megismertetése az ifjúsági munkában, hogyan alkalmazhatók játékok, mint a személyes fejlődési folyamatok támogató eszközei. A képzés során a szakemberek megismerkednek a játékfejlesztés lépéseivel is és aktívan közreműködnek a projekt során létrehozott 12 eszköz fejlesztési folyamatában, majd későbbi felhasználásában is. 

A képzésre olyan fiatalok jelentkezését várjuk, akik vállalják, hogy a projekt további szakaszaiban is aktívan részt vesznek:

– A tanult játékpedagógiai és játékfejlesztési módszerek alkalmazása a szervezet projektjei során
– Játékfejlesztési folyamatokban támogatása a fiatalok ötleteire alapozva
– Jáképedagógiai elemekre épülő programok kidolgozása fiataloknak

utazási hozzájárulás a lakóhelyed és Alicante között 275 Euro összegig

Szállás és étkezés azAlbergue Juvenil La Florida-ban

6 napon keresztül tartó izgalmas programok

Fejlődési lehetőség nemzetközi környezetben török és spanyol ifjúsági munkásokkal

Légy részese egy aktív részvételre és a fiatalok bevonására építő projektnek, sajátíts el izgalmas játékpedagógiai módszereket, fejlessz saját játékokat, eszközöket!
JELENTKEZZ MÉG MA, de legkésőbb 2023. november 5-ig!
Bővebb információ: Szalai Zita, szakmai vezető – zita.szalai@tudatosifjusag.hu

A „Tools to create and improve your inclusion and diversity strategy” egy 24 hónapos kisléptékű partnerségi projekt, amelynek célja ösztönözni az európai ifjúsági munka területén a gamifikáció és a társadalmi befogadás fontosságát és szerepét játék általi fejlesztésen alapuló programok és játékfejlesztés által.

A program megvalósítója az AC Amics de la Biblioteca de la Fonteta, a Tudatos Ifjúságért Alapítvány és a Yaygin Egitim Merkezi Dernegi szervezetekkel együttműködésben.

A projekt az Európai Unió Erasmus+ Programjának társfinanszírozásában valósul meg.

Te is szeretnél ilyen klassz dolgokat csinálni nálunk?

Írj nekünk!

Részt vettünk a Ruralship: Youth Power ifjúsági cserén!

Részt vettünk a Ruralship: Youth Power ifjúsági cserén!

Részt vettünk a Ruralship: Youth Power ifjúsági cserén Spanyolországban

RÉSZTVEVŐ

ORSZÁG

NAP

ÉLMÉNY

A Ruralship: Youth power ifjúsági csere 2023. július 23-29. között valósult meg Moraira-Teuladaban, Spanyolországban. A programon 5 ország fiataljai vettek részt azzal a céllal, hogy részesei legyenek egy interkulturális tanulási élménynek, mely során játékos úton ismerkedhetnek meg a fiatalok mentális egészségéhez kapcsolódó kérdésekkel.

Ennek részeként olyan programokat tartottak egymásnak a résztvevők, mely során kipróbálhattak módszereket saját jóllétük biztosítására, megoszthatták egymással saját tapasztalataikat és elképzeléseiket, illetve különféle művészeti ágakon és sporton keresztül át gondolhatták végig azt, hogy mit tehetnek saját és társaik mentális egészségéért. 

Az ifjúsági csere a fiatalok kulturális és társadalmi érzékenységgel kapcsolatos kompetenciáinak fejlesztésére összpontosított, kiemelten olyan tevékenységekre, ahol mentális jóllétükre tudnak koncentrálni. A projekt célja az volt, hogy elősegítse fiatalok mentális egészségének és jóllétének erősödését azáltal, hogy fejleszti a fiatalok kompetenciáit, és erősíti közösségi aktivitásukat. Ezáltal aktív állampolgárokká válhatnak és olyan készségeket és értékeket szereztek meg, mint a sokszínűség tisztelete, a tolerancia és a multikulturalizmus. A tanulási folyamat alapjait a kreativitás, aktív részvétel és a mélyebb kulturális megismerés jelentette. A csere alatt a résztvevők olyan fontos készségeket fejlesztettek, mint az önismeret és önbizalom, szociális készségek, csoport előtti beszéd, együttműködés vagy tanulás tanulása. Mindezt játékos elemeken keresztül. 

MIT ADOTT NEKÜNK EZ AZ IFJÚSÁGI CSERE? 

-a magyar csapat tagjainak beszámolója-

„Őszintén nagyon sokszor nekiültem ezt megírni de azt a sok mindent amit kaptam lehetetlen lenne mind leírni, szóval próbálok minél többet átadni belőle. Számomra ez volt életem második Erasmus+ programja, és az első, ami Magyarországon volt megszervezve a TIA által hatalmas hatással volt rám. Ezért is mindenképpen része szerettem volna lennei a magyar csapatnak a spanyolországi utazáson.

A magyar csapat hihetetlen gyorsan kovácsolódott össze és már a repülőn Spanyolországba olyanok voltunk, mint egy kis család és ez persze nagyban Zitának (csoportvezető) is köszönhető volt,  illetve annak, hogy a csapat csodálatos és karakteres emberekből állt, és már az elején egy komfortos és otthonos légkört alakítottunk ki magunk köré. Így sokkal könnyebb volt más nemzetek felé nyitni, és új embereket megismerni, és a hét felére a nemzetközi csapat is összekovácsolódott. Az első Erasmus+ program pozitív tapasztalatai után sokkal nyitottabban indultam neki ennek a programnak, ezért hamarabb kezdeményeztem beszélgetést másokkal, így belátást nyerve más nemzetek szokásaiba és életfelfogásába. Minden nap tudtam tanulni valamit másoktól, és fejlődtem, és szerintem ez az Erasmus+ lényege, hogy képesek vagyunk fejlődni, tanulnia és új barátságokat/kapcsolatokat kialakítani napról napra, ahol nem számít ki milyen nemzetiségű, honnan jött vagy hány éves. Sokkal magabiztosabban beszéltem angolul ahogy telt az idő, hiszen mind figyelemmel fordultunk egymás felé, és nem számított, ki melyen szinten beszéli az angolt, csak az, hogy megértessük magunkat.

Helyileg egy gyönyörű tengerparti városban voltunk, és a programok teljes mértékben az igényeink szerint voltak alakítva. A szervezők társként tekintettek ránk így alakíthattuk a programot, és a szervezés minden részében  részt vehetünk. Nagyon sok hatás ért minket ezalatt az egy hét alatt, a nemzeti esték által megismertük egymás szokásait és hagyományait. Megmuttatuk egymás gasztronómiai sajátosságait és kulturális különlegességeit. Rengeteg lehetőségünk volt szabadon beszélgetni egymással bármiről, és ez volt az egyiket kedvenc részem, hiszen így ismertük meg egymást igazán. Esténként közösen buliztunk, reggelente és délután a tengerben fürödtünk. Nagyon jó hangulatban telt el az egész hét és nagyon sok emléket, barátot és élményt szerzetünk szerintem. Hálás vagyok, hogy része lehettem ennek a programnak és, hogy ennyit mindennel több lettem a program és az emberek által.”

(Juhász Réka, 18 éves)

„A spanyolországi ifjúsági csere életem egyik legmeghatározóbb élménye volt. Több ifjúsági cserén vettem már részt, mely mindegyik oly sok tapasztalatot, tudást adott, de ez az egy hét számomra olyan mértékű változást, fejlődést hozott, melyért nem is tudom kifejezni, mennyire hálás vagyok, mind a vezetőmnek, mind a magyar és az egész nemzetközi csapatnak. Megtanított megnyílnom, hogy igazán önmagam lehessek és, hogy bármi is történjen a barátaim mindig itt lesznek számomra. Nyelvi tudásomnak, kifejező készségemnek ez szintén egy nagy ugrás volt, hiszen végzős diákként, angol emelt érettségi előtt állva egy erős löketet adott, hogy igenis képes leszek rá, meg fogom tudni csinálni!

Ez volt életem első tengerparti élménye is, melybe konkrétan szerelmes lettem. Az utazás reggelén is utolsóként álltam a vízben, beszívva még utoljára azt a csodálatos illatot, érzést, remélve, hogy sosem fog elmúlni az a pillanat. Máig boldogsággal tölt el, ha visszagondolok a hetünkre, és a családom is rajtakap időnként, ahogyan a képeket, videókat visszanézve, fülig érő mosollyal csak ülök, olyan érzéssel, mintha ott lennék, hiszen azokat az illatokat, érzéseket az ember nem tudja elfelejteni.

Az ifjúsági csere röviden összefoglalva: egy nagyszerű lehetőség, nagyszerű élményekkel, személyekkel. Emiatt igyekszem bátorítani minden ismerősömet, hogy vegyen részt egy ilyen programon, hiszen, mind ezek a tapasztalatok, élmények, személyek egy életre szólnak, és a szívünkben maradnak.”

(Bánki-Horváth Jázmin, 17 éves)

„Már nagyon vártam ezt az ifjúsági cserét, mivel már voltam egy ilyen Erasmus+ programon, ezért már volt nagyon sok pozitív emlékem az ifjúsági cserével kapcsolatban. Rádásul nekem ez volt az első olyan programom, ami külföldön zajlott. Ezen az ifjúsági cserén nagyon sok újat tanultam, mind más országok kultúrájáról mind pedig a nyelvhasználatról. Nagyon sok élményben volt részem, mint pl. a tengerpart, az esti séták a városban és külömböző játékok megismerése is, emellett új barátokat szereztem. Szerencsére az idő is kedvezett nekünk így nem volt annyira meleg. Néha még van, akivel tartom a kapcsolatot is a programról.” (Gyurcsák András, 18 éves)

„Nagyon sokat tanultam a Spanyolországban eltöltött hetem alatt. Nem mindennapi érzés volt olyan emberekkel találkozni, akik teljesen máshogy látják a világot, hiszen más kultúrákból, környezetből érkezünk. Ez elsőre megnehezítette számomra a többi résztvevővel való kapcsolódást, de hamarosan könnyűvé vált a beszélgetés. Nagyon jó volt, hogy csapatban kellett dolgoznunk, közösen gondolkoztunk a játékok során! Nagyon sokat fejlődött az angol nyelvtudásunk, a projektnek köszönhetően (ami végig angolul folyt), sokkal magabiztosabban szólalok meg angolul! Azt javasolnám mindenkinek, hogy próbáljon ki egy ifjúsági projektet, mert örök életre szóló emlékeket szerez itt minden résztvevő!” (Czövek Minna, 15 éves)

Rengeteg csodálatos új embert ismerhettem meg, akikkel öröm volt eltölteni egy hetet Spanyolországban, és akiktől rengeteget tanulhattam, mind a kultúrájukról, szokásaikról és természetesen az angol tudásom is rengeteget fejlődött. Ezáltal sokkal nagyobb önbizalommal tudok megszólalni, és akár kiállni beszélni több ember előtt is angolul.

(Jenei Jázmin, 17 éves)

„Emlékezetes hetet tölthettem Spanyolországban a Ruralship: Youth power ifjúsági csere  keretein belül. A témánk a fiatalok mentális egészsége volt, amely keretében nagyobb rálátást, valamint tudást kaphattam arról, hogyan tudom megőrizni – és elősegíteni helyi szinten a fiatalok mentális egészségének megőrzését. Az ifjúsági csereprogram során rendkívül sokat tanulhattam, az angol tudásomat a gyakorlatban tudtam kamatoztatni, továbbá mostmár van elég önbizalmam, hogy megtartsak egy prezentációt diáktársaim előtt. A tanulás mellett számos új embert ismerhettem meg, és azt gondolom, hogy életre szóló barátságokra tehettem szert. Ezúton is szeretném megköszönni a Tudatos Ifjúságért Alapítványnak azt, hogy lehetőséget biztosítottak a részvételre, és biztosították a szakmai megvalósulását a programnak.

(Lajer Sára, 13 éves)

Szeretnél te is hasonló élményekkel gazdagodni?

Kövess minket, hogy értesülhess aktuális lehetőségeinkről!