Ifjúsági csere: Recreation

Ifjúsági csere: Recreation

Résztvevőket keresünk a Recreation - ifjúsági csereprogramra

smile Szeretnél tenni valamit fizikai és mentális egészségedért? 

smile Szeretnéd megtapasztalni milyen hatása van egészségünkre a természetben töltött időnek? 

smile Érdekel, milyen módszerekkel tehetsz a stressz ellen és mentális jóllétedért? 

smile Eltöltenél egy hetet nemzetközi környezetben, közösen megtapasztalva ezeket a módszereket? 

 Amennyiben a fenti kérdésekre IGEN a válaszod,
ez a programlehetőség biztosan neked szól!

 

év közötti fiatalok

résztvevő csoport

magyar fiatal

A Recreation ifjúsági csereprogram 2024. 25. és szeptember 1. között kerül megrendezésre Limbaziban, Lettországban, ahol mintegy 30 fiatal és vezetőik aktív részvételére számítunk. A programra 5 országból, Örményországból, Ukrajnából, Spanyolországból, Lettországból és Magyarországról érkezik majd 5-5 fiatal és csoportvezetőjük.

A Recreaction ifjúsági csere célja a fiatalok fizikai és mentális egészségének fejlesztése olyan módszerek alkalmazásával, melyeket könnyen tudnak majd alkalmazni saját életükben is. A természetben töltött idő, sport és közösségi tevékenységek által találják meg saját rekreációs módszereiket, személyes jóllétüket fejlesztve.

309 Euro
utazási hozzájárulás

(417 Euro környezettudatos utazási mód választása esetében)

Szállás és étkezés a Vecmuiza vendégházban, Rigától 60 km-re a tengerhez közel

6 napon keresztül tartó izgalmas programok

Ismerekedés 5 ország fiataljaival 

Légy részese egy aktív részvételre és a fiatalok bevonására építő ifjúsági csereprogramnak, melyben mindezt te is megtapasztalhatod. És nem utolsó sorban egy intenzív angol nyelvtanfolyamnak is felér!
JELENTKEZZ MÉG MA, de legkésőbb július 14-ig!
Bővebb információ: Szalai Zita, szakmai vezető – erasmusplus@tudatosifjusag.hu
Recreation
A kiválasztást a jelentkező motivációja alapján végezzük, nemi, vallási, etikai hovatartozástól függetlenül. A kiválasztás során előnyt élveznek a vidéki térségekben élő fiatalok, kiemelten Nógrád vármegye térségét, illetve azok, akik első alkalommal vesznek részt ilyen programon. 
A program megvalósulását az Európai Unió Erasmus+ Programja támogatja. 

Neked is van egy ötletedet? Te is szeretnél nálunk önkénteskedni? Te is szeretnél ilyen klassz dolgokat csinálni nálunk?

Írj nekünk!

Legyél Vitavezető Szakmai Csapatunk tagja!

Legyél Vitavezető Szakmai Csapatunk tagja!

Csatlakozz Vitavezető szakmai csapatunkhoz!

A Tudatos Ifjúságért Alapítvány Speak UP projektje keretében várja új vitaklub-vezetők jelentkezését

Érdekel a vitázás világa?

Szeretnél részese lenni egy aktív szakmai közösségnek és fiatalokkal foglalkozni vitaklubokban? 

Szeretnél vitaklubokat vezetni és aktív közösségek tagja lenni? 

Szeretnél részt venni új vitaklub-vezetők képzésében? 

Ha a válaszod igen, akkor jelentkezz a Speak UP Vitavezetői szakmai csapatunkba, vegyél részt a képzéssorozatunkban

és ugorj fejest a vitázás világába!

A projekt háttere

A SpeakUP egy 24 hónapos nemzetközi projekt, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet a demokratikus értékekre és a civil részvétel fontosságára. A SpeakUP a strukturált viták segítségével szeretné növelni a fiatalok közéleti aktivitását és demokratikus elkötelezettségét Romániában, Cipruson és Magyarországon, különös tekintettel a hátrányos helyzetű és radikalizáció veszélyének kitett fiatalokra.

A SpeakUP során ifjúsági vitaklubok hálózatát hozunk létre Romániában, Cipruson és Magyarországon. A vitaklubok célja, hogy a fiatalokat bevonják az állampolgári és demokratikus nevelésbe, és erősítsék a fiatalok közéleti részvételét.

A SpeakUP vitaklubokkal arra törekszünk, hogy a fiatalok fejlesszék vitakészségeiket, beleértve a kritikus gondolkodást, a nyilvános beszédet és az analitikus készségeket, miközben előmozdítjuk a tiszteletteljes párbeszéd kultúráját. A projekt keretében képzéseket és workshopokat tartunk, ahol a fiatalok elsajátíthatják a vitákon és vitaversenyeken való részvételhez szükséges készségeket is.

A projekt részeként egy 12 fős Vitaklubvezetői szakmai csapatot alakítunk ki, melynek tagjai olyan fiatalok lesznek, akik a vitaklubok vezetéséért, a szakmai anyagok kidolgozásáért, valamint a vitavezetők módszertani és képzési hátterének biztosításáért felelősek. Célunk, hogy minél több fiatalt vonjunk be a projektbe, és széles körben elérjük a fiatalokat.

Miért érdemes a SpeakUP Vitavezető szakmai csapat tagjává válnod?

Fejlődési lehetőség

A SpeakUP Vitavezetői Szakmai csapat tagjaként fejlesztheted vitakultúra és kommunikációs képességeidet, miközben hozzáállásod változásával te is  hozzájárulsz fiatalok közéleti részvételének előmozdításához.

Szakmai közösség

A SpeakUP Vitavezetői Szakmai csapat tagjaként egy olyan közösség részévé válhatsz, ahol hasonló érdeklődésű fiatalokkal találkozhatsz, együtt dolgozhatsz, és kölcsönösen tanulhattok egymástól.

Képzésvezetés

A SpeakUP Vitavezetői Szakmai csapat tagjaként részt vehetsz vitavezetői képzések facilitálásábanés lehetőséged nyílik hazai és nemzetközi vitaversenyek zsűrijében is helyet foglalni.

Módszertani fejlesztés

A SpeakUP Vitavezetői Szakmai csapat tagjaként részt vehetsz olyan módszertani anyagok kidolgozásában, amelyek segítenek abban, hogy minél több fiatal sajátíthassa el a kulturált vitázás és érvelés fortélyait.

Milyen egy SpeakUP Vitaklub?

Vitaklubjaink célja, hogy izgalmas és támogató környezetet teremtsenek a fiatalok számára, ahol készségeiket közösségi tanulás keretében fejleszthetik. A vitaklubokban a kritikus gondolkodásra, a nyilvános beszédre, az állampolgári és szociális készségekre, valamint a problémamegoldásra helyezzük a hangsúlyt. Minden klubban 12-20 fiatal vesz részt, akiket egy helyi vitaklubvezető segít és irányít. Emellett a SpeakUP Vitavezetői Szakmai csapat egyik tagja is támogatja őket, biztosítva a szakmai megvalósítást.

A klubok rendszeresen találkoznak, hogy gyakorolják vitázási készségeiket aktuális témák mentén, és lehetőségük van hazai és nemzetközi vitaversenyeken részt venni.

Országszerte 8 vitaklub indul, különös figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű fiatalokra.

A Vitaklubok során alkalmazott vitamódszer: World Schools Debate

A vitaklubok a világszerte elismert World Schools Debate formátumot követik, ahol minden vita két háromtagú csapat részvételével zajlik, meghatározott szerepekkel. Ez a strukturált vitaformátum lehetővé teszi számos készség fejlesztését, mint például a kutatás, kritikus gondolkodás, érvelés, stílus és előadás. A fiatalok megtanulnak feltárni és elemezni a bonyolult kérdéseket, problémaköröket, logikus érveket felépíteni, és gyorsan reagálni kommunikációs helyzetekben. Mindeközben fejlesztik nyilvános beszédük képességeit, különösen figyelembe véve a kommunikációs stílust, az előadásmódot, és az ötletek és érvek hatékony kifejezését. 

Hogyan válhatsz a SpeakUP Vitaklubvezető szakmai csapat tagjává?

l

Kitöltöd és beküldöd a jelentkezési lapot

Írd meg és küldd be jelentkezésedet a megadott határidőig:

2024. június 10.

Részt veszel a nemzetközi képzésen

2024. július 1-5. között részt veszel a nemzetközi vitavezetői képzésen Bukarestben, Romániában román és ciprusi fiatalokkal közösen. 

Részt veszel a hazai képzési alkalmakon

2024. októberétől kezdve részt veszel a kéthavonta igény szerinti témakörökben szervezett továbbfejlesztő képzéseken online vagy személyesen. 

Vitaklubvezetés országszerte

2024. októberétől részt veszel az induló Vitaklubok lebonyolításában és az új vitaklub vezetők képzésében.

Mit ad neked a SpeakUP vitavezetői képzés?

Érvelés fortélyai

Megismered, hogyan építs fel erős és logikus érveket és hogyan támogass fiatalokat ugyanebben a tanulási folyamatban.

Értékalapú vita alapjai és szabályai

Elsajátítod az értékalapú vitázás alapjait és a szabályokat, amelyek biztosítják az egyenlő és strukturált vitát fiatalok közösségei számára. 

A World Schools Debate vitaformátum és annak alkalmazási módjai közösségekben

Megismerkedsz a World Schools Debate formális vitázás szabályaival; vitázhatsz, majd vezetheted és értékelheted mások vitáit akár vitaversenyek zsűrijében is.

Vitaklubok szervezése és lebonyolítása

Képes leszel önállóan vitaalkalmakat szervezni, a témaválasztástól a résztvevők koordinálásáig a World Schools Debate vitaforma alkalmazásával és aktív közösségszervező tevékenységekkel. 

Moderálás, facilitálás és értékelés

Tudni fogod, hogyan moderáld és értékeld a vitákat a meghatározott szempontok alapján, biztosítva ezzel a résztvevők fejlődését és a vita magas színvonalát. Akár hazai és nemzetközi vitaversenyek zsűritagja is lehetsz. 

Aktív, folyamatosan fejlődő közösség

Mindeközben egy kiterjedt szakmai közösség építő tagjává válhatsz, ahol a közös gondolkodás és fejlődés a legfontosabb értékek közé tartoznak, és ahol folyamatosan lehetőséged lesz érvelési, vita- és kommunikációs készségeid fejlesztésére. Tudásoddal és tapasztalataiddal így hozzájárulhatsz a fiatalok körében az értékalapú vitakultúra meghonosításához és aktív részvételük előmozdításához.

Mit ajánlunk a SpeakUP vitavezető szakmai csapatunk tagjainak?

 • Intenzív képzések:
  2024 július elején megrendezett nemzetközi képzést követően online és offline hazai képzések várnak rád, amelyek a szakmai csapat tagjainak szükségleteire alapozva, szakértők részvételével valósulnak meg.
 • E-tananyag és módszertan:
  Biztosítjuk, hogy a SpeakUP vitavezetői szakmai csapat tagjai a módszertan alkalmazhatóságát a jövőben is használhassák, hozzáférést kapva a szükséges anyagokhoz.
 • Módszertani kézikönyv:
  A SpeakUP vitavezetői szakmai csapat tagjai megkapják a vitavezetők számára készült módszertani kézikönyvet, amely átfogó útmutatást nyújt a vitaklubok lebonyolításához.
 • Szakmai mentorálás:
  A SpeakUP vitavezetői szakmai csapat tagjainak munkáját személyes szakmai mentorálással és segítségnyújtással támogatjuk, biztosítva ezzel a folyamatos szakmai fejlődési lehetőséget.
 • Gyakorlóviták:
  A képzési alkalmakon kívül „gyakorlóvitákat” is szervezünk, ahol a résztvevők kipróbálhatják és alkalmazhatják a tanultakat, valamint megoszthatják a vitaklubok során gyűjtött tapasztalataikat.
 • Szervezői feladatok:
  A SpeakUP vitavezetői szakmai csapat tagjai 2024 szeptembere és 2025 júniusa között lehetőséget kapnak vitaklubok vezetésére, indítására és lebonyolítására fiatalok közösségeiben.
 • Vitaversenyek szervezése:
  A SpeakUP vitavezetői szakmai csapat tagjaiként lehetőséged nyílik hazai vitaversenyek szervezésében és lebonyolításában való aktív részvételre.
 • Lehetőségek:
  SpeakUP vitavezetői szakmai csapat tagjaként bekapcsolódhatsz a TIA más lehetőségeibe hazai és nemzetközi projektek keretében.
 • Gyakorlati lehetőség:
  Releváns tanulmányok esetében lehetőséged lesz a képzést gyakorlatként is leigazolni.

Hogyan tudsz jelentkezni a SpeakUP vitavezetői szakmai csapatba?

Életkor

Elmúltál 18 éves, de még nem töltötted be a 35. életévedet

Motiváció

Szívesen vennél részt Vitaklubok lebonyolításában 2024 szeptembere és 2025 júniusa között

Elköteleződés

Elkötelezett vagy az értékalakú vitázás és a fiatalok aktív állampolgári nevelése és részvétele mellett

Értékrend

Hiszel az értékalapú vitázásban és annak közösségszervező erejében fiatalok körében

SpeakUP

Részt vennél a SpeakUP tevékenységeiben, hogy minél több fiatal kapjon lehetőséget a részvételre

Közösség

Szeretnél aktív és cselekvő tagja lenni a TIA közösségének és fiatalok helyzetbehozását előmozdítani

Legyél Te is a SpeakUP Vitaklubvezetői szakmai csapatunk tagja!

Jelentkezési határidő:

Nap

:

Óra

:

Perc

:

Mp

2024. június 26. éjfél

A kiválasztás eredményéről  2024. június 27-ig értesítjük a jelentkezőket.

Bővebb információ:
Szalai Zita
SpeakUP projektvezető
erasmusplus@tudatosifjusag.hu

Ruralship ifjúsági csere Spanyolországban!

Ruralship ifjúsági csere Spanyolországban!

Résztvevőket keresünk a RURALship - ifjúsági csereprogramra

smile Szeretnél egy hetet eltölteni Spanyolországban egy izgalmas ifjúsági program keretében? 

smile Fontos számodra vidéki fiatalként, hogy aktív tagja legyél közösségednek? 

smile Fontos számodra a társadalmi befogadás kérdése, hiszel a kulturális sokszínűségben és az olyan európai értékekben, mint a tolerancia, a különbözőségek elfogadása vagy az aktív állampolgárság?

smile Szeretnél nemzetközi környezetben fejlődni és új dolgokat kipróbálni? 

smile Szeretnéd nemzetközi környezetben fejleszteni angol nyelvtudásod és valós társalgásokban részt venni hasonló korú fiatalokkal? 

 Amennyiben a fenti kérdésekre IGEN a válaszod,
ez a programlehetőség biztosan neked szól!

 

év közötti fiatalok

résztvevő csoport

magyar fiatal

A RURALship ifjúsági csereprogram 2024. augusztus 4-11. között kerül megrendezésre Morairában, Spanyolországban, ahol mintegy 30 fiatal és vezetőik aktív részvételére számítunk. A programra 5 országból, Finnországból, Lettországból, Olaszországból, Spanyolországból és Magyarországról érkezik majd 5-5 fiatal és csoportvezetőjük.

A RURALship ifjúsági csere célja a fiatalok kompetenciáinak fejlesztése, különös tekintettel a kulturális és társadalmi érzékenységre. A projekt célja az európai társadalmakba való beilleszkedés elősegítése, a fiatalok társadalmi befogadással kapcsolatos attitűdjének fejlesztése révén. Emellett bevonjuk őket a döntéshozatalba és képessé tesszük őket arra, hogy felelősségteljes polgárokká váljanak, megértve a sokszínűség, a tolerancia és a multikulturalizmus értékeit.

275 Euro
utazási hozzájárulás 

Szállás és étkezés a La Marina ifjúsági házban

6 napon keresztül tartó izgalmas programok

Ismerekedés 5 ország fiataljaival 

Légy részese egy aktív részvételre és a fiatalok bevonására építő ifjúsági csereprogramnak, melyben mindezt te is megtapasztalhatod. És nem utolsó sorban egy intenzív angol nyelvtanfolyamnak is felér!
JELENTKEZZ MÉG MA, de legkésőbb június 9-ig!
Bővebb információ: Szalai Zita, szakmai vezető – erasmusplus@tudatosifjusag.hu
A kiválasztást a jelentkező motivációja alapján végezzük, nemi, vallási, etikai hovatartozástól függetlenül. A kiválasztás során előnyt élveznek a vidéki térségekben élő fiatalok, kiemelten Nógrád vármegye térségét, illetve azok, akik első alkalommal vesznek részt ilyen programon. 
A program megvalósulását az Európai Unió Erasmus+ Programja támogatja. 

Neked is van egy ötletedet? Te is szeretnél nálunk önkénteskedni? Te is szeretnél ilyen klassz dolgokat csinálni nálunk?

Írj nekünk!

Indíts SpeakUP vitaklubot

Indíts SpeakUP vitaklubot

Indíts SpeakUP Vitaklubot!

A Tudatos Ifjúságért Alapítvány Speak UP projektje keretében országszerte új vitaklubok indításához keresi együttműködő partnereit

Érdekel a vitázás világa?

Szeretnél részese lenni egy aktív szakmai közösségnek és fiatalokkal foglalkozni vitaklubokban? 

Szeretnél egy izgalmas szakmai programmal támogatni fiatalok fejlődését? 

Ha a válaszod igen, akkor támogasd kezdeményezésünket és indíts vitaklubot közösségedben a SpeakUP projektünk keretében!

A projekt háttere

A SpeakUP egy 24 hónapos nemzetközi projekt, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet a demokratikus értékekre és a civil részvétel fontosságára. A SpeakUP a strukturált viták segítségével szeretné növelni a fiatalok közéleti aktivitását és demokratikus elkötelezettségét Romániában, Cipruson és Magyarországon, különös tekintettel a hátrányos helyzetű és radikalizáció veszélyének kitett fiatalokra.

A SpeakUP során ifjúsági vitaklubok hálózatát hozunk létre Romániában, Cipruson és Magyarországon. A vitaklubok célja, hogy a fiatalokat bevonják az állampolgári és demokratikus nevelésbe, és erősítsék a fiatalok közéleti részvételét.

A SpeakUP vitaklubokkal arra törekszünk, hogy a fiatalok fejlesszék vitakészségeiket, beleértve a kritikus gondolkodást, a nyilvános beszédet és az analitikus készségeket, miközben előmozdítjuk a tiszteletteljes párbeszéd kultúráját. A projekt keretében képzéseket és workshopokat tartunk, ahol a fiatalok elsajátíthatják a vitákon és vitaversenyeken való részvételhez szükséges készségeket is.

A projekt részeként emelett egy 12 fős Vitaklubvezetői szakmai csapatot alakítunk ki, melynek tagjai olyan fiatalok lesznek, akik a vitaklubok vezetéséért, a szakmai anyagok kidolgozásáért, valamint a vitavezetők módszertani és képzési hátterének biztosításáért felelősek. Célunk, hogy minél több fiatalt vonjunk be a projektbe, és széles körben elérjük a fiatalokat. Így amennyiben te Vitaklubot szeretnél, de nincs annyi időd, hogy a szakmai vezetésre is felkészülj, ne aggódj, mert csapatunk tagjai közül mindig készen áll valaki a vitaklubok vezetésére. 

Miért jó egy Vitaklub?

Fejlődési lehetőség

Az akadémiai vita egy szuper oktatási módszer, amely segít a résztvevőknek javítani a nyilvános beszéd- és kritikai gondolkodási készségeiket, valamint megtanulják a csapatmunka és a kitartás fontosságát.

Támogató közösség

Vitaklubjaink biztonságos, támogató környezetet biztosítanak mindenki számára, ahol kibontakoztathatják önmagukat. A viták mellett közéleti programokat is kínálunk, hogy még nagyobb hatást érjünk el a fiatalok aktív részvétel terén. 

Személyes, fiatalos témák

Különböző témákban kell majd érvelniük pro és kontra a tagoknak, függetlenül attól, hogy személyesen mit gondolnak. A vitahelyzeteket bármilyen számotokra releváns témára építhetitek. 

Kapcsolatépítés

A vitaklubok egymással is kapcsolatba kerülnek vitaversenyek alkalmával. Az egymással folytatott párbeszéd és tapasztalatcsere révén hozzájárulnak egy elfogadóbb és befogadóbb hozzáállás kialakulásához is.

Milyen egy SpeakUP Vitaklub?

Vitaklubjaink célja, hogy izgalmas és támogató környezetet teremtsenek a fiatalok számára, ahol készségeiket közösségi tanulás keretében fejleszthetik. A vitaklubokban a kritikus gondolkodásra, a nyilvános beszédre, az állampolgári és szociális készségekre, valamint a problémamegoldásra helyezzük a hangsúlyt. Minden klubban 10-15 fiatal vesz részt, akiket egy helyi vitaklubvezető segít és irányít. Emellett a SpeakUP Vitavezetői Szakmai csapat egyik tagja is támogatja őket, biztosítva a szakmai megvalósítást.

A klubok rendszeresen találkoznak, hogy gyakorolják vitázási készségeiket aktuális témák mentén, és lehetőségük van hazai és nemzetközi vitaversenyeken részt venni.

Országszerte 8 vitaklub indul, különös figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű fiatalokra.

A Vitaklubok során alkalmazott vitamódszer: World Schools Debate

A vitaklubok a világszerte elismert World Schools Debate formátumot követik, ahol minden vita két háromtagú csapat részvételével zajlik, meghatározott szerepekkel. Ez a strukturált vitaformátum lehetővé teszi számos készség fejlesztését, mint például a kutatás, kritikus gondolkodás, érvelés, stílus és előadás. A fiatalok megtanulnak feltárni és elemezni a bonyolult kérdéseket, problémaköröket, logikus érveket felépíteni, és gyorsan reagálni kommunikációs helyzetekben. Mindeközben fejlesztik nyilvános beszédük képességeit, különösen figyelembe véve a kommunikációs stílust, az előadásmódot, és az ötletek és érvek hatékony kifejezését. 

Hogyan indíthatsz te is SpeakUP vitaklubot?

Fiatalok egy közösségben

Van egy fiatalokból álló közösséged, és szeretnél nekik új lehetőségeket biztosítani? Beszéljétek meg velük, hogy szeretnének-e részt venni egy vitaklubban, fejlődni, tanulni és közösséget építeni. Ha a válasz igen, máris ugorhatunk a következő lépésre!

Kapcsolatfelvétel és a megállapodás megkötése

Ha a közösséged úgy döntött, hogy szeretnétek egy vitaklubot indítani a fiatalok számára, lépjetek kapcsolatba velünk! Az első kapcsolatfelvétel és a személyes egyeztetés után megkötjük a megállapodást, és szeptembertől már indulhatnak is a vitaklubok szervezési munkái.

A World Schools Debate vitaformátum és annak alkalmazási módjai közösségekben

Megismerkedsz a World Schools Debate formális vitázás szabályaival; vitázhatsz, majd vezetheted és értékelheted mások vitáit akár vitaversenyek zsűrijében is.

Vitaklubok szervezése és lebonyolítása

Ajánljuk, hogy a klubok kéthetente találkozzanak 1-2 órára, de havi rendszerességű találkozók is elegendőek lehetnek a résztvevők bevonására és készségeik fejlesztésére. 

A klubtalálkozók során megvitatandó témákat gondosan választjátok ki, hogy passzoljanak az aktív állampolgárság és a demokratikus elkötelezettség céljaihoz és a fiatalok érdeklődési területét a leginkább lefedjék. Ez a tematikus fókusz hozzájárul ahhoz, hogy bátorítsa a fiatalokat, hogy kritikusan viszonyuljanak az aktuális témákhoz, társadalmi kérdésekhez és a tágabb világhoz. Megtanulják, hogyan vegyenek figyelembe több nézőpontot, hogyan folytassanak konstruktív párbeszédet, és hogyan járuljanak hozzá a közösségeiket és a szélesebb világot érintő kérdések megvitatásához.

Hazai és nemzetközi vitaversenyek
Elköteleződés és fenntarthatóság

Olyan partnereket keresünk, akik végig velünk tartanak a projekt során, és segítenek abban, hogy a vitaklubok a projekt után is életben maradjanak és fejlődjenek. 

Mit ajánlunk a SpeakUP vitaklubjainknak?

 • Intenzív képzések:
  Amennyiben szeretnél te lenni a vitaklub vezetője is 2024 július elején megrendezett nemzetközi képzést követően online és offline hazai képzések várnak rád. 
 • E-tananyag és módszertan:
  Biztosítjuk, hogy a SpeakUP és a World School Debate módszertanát, melyet könnyen és sikerrel tudtok majd alkalmazni a Vitaklubjaotok során. 
 • Vitavezető szakember:
  A SpeakUP vitavezetői szakmai csapat tagjai készen állnak, hogy szakmai tudásukkal támogassák a Vitaklubodat. Így amennyiben szeretnéd, hogy közösségedben elinduljon a kezdeményezés, de még nem állsz készen a Vitavezetői feladatokra, ne csüggedj, mi támogatunk.
 • Szervezői feladatok:
  2024 szeptembere és 2025 júniusa között lesz lehetőséged a vitaklubok szervezésére és lebonyolítására.
 • Anyagi támogatás:
  A SpeakUP projekt keretében Vitaklubjaink működését nemcsak szakmailag támogatjuk, így a szervezési, klubszervezési és megvalósítási folyamatokat támogatjuk a SpeakUP pályázati forrásból. 
 • Gyakorlati lehetőség:
  Releváns tanulmányok esetében lehetőséged lesz a Vitaklubok szervezését és ha szeretnéd vezetését is gyakorlatként leigazolni.

Hogyan indíthatsz SpeakUP Vitaklubot?

Közösség

Tagja vagy egy aktív és cselekvő közösségnek, ahol a vita, mint közösségi módszer fejlesztő hatással tud lenni

Motiváció

Szívesen vennél részt Vitaklubok lebonyolításában 2024 szeptembere és 2025 júniusa között

Elköteleződés

Elkötelezett vagy az értékalakú vitázás és a fiatalok aktív állampolgári nevelése és részvétele mellett

Értékrend

Hiszel az értékalapú vitázásban és annak közösségszervező erejében fiatalok körében

SpeakUP

Részt vennél a SpeakUP tevékenységeiben, hogy minél több fiatal kapjon lehetőséget a részvételre

Szeretnék SpeakUP Vitaklubot indítani közösségemben!

5 + 10 =

Érdekel a SpeakUP vitavezető szakmai csapat tagság is?

Szeretnél részese lenni egy aktív szakmai közösségnek és fiatalokkal foglalkozni vitaklubokban? 

Szeretnél vitaklubokat vezetni és aktív közösségek tagja lenni? 

Szeretnél részt venni új vitaklub-vezetők képzésében?

Ha a válaszod igen, akkor jelentkezz a Speak UP Vitavezetői szakmai csapatunkba, vegyél részt a képzéssorozatunkban és ugorj fejest a vitázás világába!

Bővebb információ:
Szalai Zita
SpeakUP projektvezető
erasmusplus@tudatosifjusag.hu

Tarts velünk a Youth4Vote Záróbulin!

Tarts velünk a Youth4Vote Záróbulin!

Ünnepeld velünk a Youth4Vote kampány zárását és a 2024-es Európai Választásokat!

A Tudatos Ifjúságért Alapítvány 2024. június 6-án záróeseményt szervez a Youth4Vote projekt keretében, hogy lehetőséget biztosítson a fiataloknak kötetlenül kapcsolódni, ünnepelni és beszélgetni. A Youth4Vote záróbuli célja, hogy felhívja a fiatalok figyelmét a demokratikus értékeken alapuló civil részvétel fontosságára, különös tekintettel a 2024-es Európai Választásokra.

MIT kínál a Youth4vote záróbuli? 

Interaktív EU kvíz
Mutasd meg tudásod az Európai Parlamenttel, a döntéshozókkal, az Európai Unióval kapcsolatban és nyerj izgalmas Youth4Vote ajándékcsomagot!

Kerekasztal beszélgetés: Fiatalok és az Európai Választások
Meghívott vendégeink, az Európai Parlament Magyar Kapcsolattartó Irodájának képviselője, a Youth4Vote projekt fiatal koordinátora és szakértők keresik a választ arra, hogy miért fontos a fiatalok aktív részvétele az Európai Unióban, és hogyan viszonyulnak az Európai Választásokhoz.

Fotófal
Készíts képet a ‘Te hangod, a Te Európád’ felirattal és vigyél haza Youth4Vote ajándékot. 

Kiállítás
Ismerd meg a Youth4Vote projekt nagyköveteit, beszélgess velük ifjúsági részvételről, illetve programjaikról és ismerd meg mennyi minden történt a fiatalokkal országszerte a Youth4Vote projekt keretében. 

Tombola
Szerezz tombolajegyet és nyerj Budapest Park utalványokat és Youth4Vote ajándékokat.

Regisztráció
Regisztrálj az eseményre és az europaert.eu oldalunkra és fogyassz el velünk egy EU koktélt, melyre a vendégünk vagy!

DJ
Bulizz velünk a fiatalok kedvenc EU slágereire!

ÜNNEPELd velünk a youth4vote sikereit!

A Youth4Vote Záróbuli időpontja: 2024. június 6. csütörtök 18:00-23:00

(Érkezés: 17:00-tól)

A Youth4Vote Záróbuli helyszíne: Kis Fecske Presszó

(1088 Budapest, Mikszáth Kálmán tér 2).

A programon való részvétel ingyenes! 
Regisztrációdért cserébe megjutalmazunk egy kuponnal, melyet beválthatsz egy EU vagy Youth4Vote koktélra.

Regisztrációs határidő

2024. június 6. 10:00

Nap

:

Óra

:

Perc

:

Mp

Regisztrálok

A YOUTH4VOTE ZÁRÓBULI TERVEZETT PROGRAMJA:

17:00-18:00 Érkezés, regisztráció, DJ
18:00 Köszöntő és Youth4Vote projekt bemutatása

Kaszás András – Tudatos Ifjúságért Alapítvány elnöke, a Youth4Vote projekt szakmai vezetője

18:00-18:30 Interaktív EU kvíz

Teszteld tudásod és nyerj izgalmas Youth4Vote ajándékokat és Budapest Park ajándékutalványt!

18:30-19:30 Kerekasztal beszélgetés

Fiatalok és az Európai Választások

19:30 Tombola

Nyerj izgalmas Youth4Vote ajándékokat és Budapest Park ajándékutalványt!

19:30-23:00 DJ és interaktív Youth4Vote programok

Bulizz velünk!

Ünnepeljük közösen a Youth4Vote projekt sikereit!

Kérdésed van?

8 + 7 =

A Youth4Vote projekt egy 10 hónapos projekt, amelynek célja a fiatalok aktív részvételének és szerepvállalásának fejlesztése a 2024-es Európai választásokhoz kapcsolódóan.

A program megvalósítója a Tudatos Ifjúságért Alapítvány. A projekt az Európai Unió társfinanszírozásában valósul meg.