Pályázati felhívás helyi közösségek számára

Pályázati felhívás helyi közösségek számára

Pályázati felhívás helyi közösségek, civil szervezetek számára

Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy, Tolna, Zala, Csongrád-Csanád vármegyéből

A Tudatos Ifjúságért Alapítvány Youth4Vote projektje keretében pályázatot hirdet a projekt keretében megyei szinten szervezett közösségi programok támogatására.

A pályázat háttere:

A Tudatos Ifjúságért Alapítvány (TIA) küldetésének tekinti a fiatalok közösségben való fejlesztését és annak elősegítését, hogy egy közélet iránt érdeklődő, aktív generáció váljék belőlük. Ennek érdekében olyan programokat kínál, melyek során a társadalmi sokszínűség, az európai értékek és a közösség szerepe kiemelkedő. 

A Youth4Vote projekt egy 10 hónapon keresztül tartó kezdeményezés, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet a demokratikus értékekre és a civil részvétel fontosságára a 2024-es Európai Parlamenti választásokhoz kapcsolódóan.  A civil társadalom fiatal szereplőit interaktív részvételi tevékenységek és kampányok révén vonjuk be a több hónapot átívelő projektbe, annak érdekében, hogy a 18-24 évesek, kiemelten az első szavazók nagyobb arányban vegyenek részt az 2024-es európai parlamenti választáson. A projekt végén a fiatalok választási részvételén túl azt szeretnénk látni, hogy aktívan részt vesznek közösségeikben és megértik az Európai Unió értékeit, mint például a demokrácia, a részvétel, a sokszínűség, az inklúzió és az elkötelezettség.

Jelen pályázatunkkal kiemelten szeretnénk az alábbi vármegyékben is erősíteni a Youth4Vote projekt keretében a közvetlen találkozási lehetőségeket a helyi fiataloknak, és ezáltal azt, hogy könnyebben megismerkedjenek a részvétel fontosságával, az aktív állampolgársághoz vezető út lépcsőfokaival és olyan tevékenységekben tudjuk bevonni őket, mely során közösséghez való tartozásuk és európai tudatuk fejlődik és nagyobb eséllyel vesznek részt közéleti tevékenységekben. 

A pályázat célja:

A Youth4Vote projekt tevékenységeinek megjelenése megyei szinten, a projekt tevékenységeinek és céljainak népszerűsítése, a fiatalok elérése és bevonása és az aktív állampolgárság és részvétel erősítése a demokratikus értékek mentén. 

A Youth4Vote projektből azok a szervezetek igényelhetnek támogatást, amelyek elkötelezettek a projekt céljainak népszerűsítésen, a fiatalok közösségeinek megszólításában, valamint olyan ifjúsági programokat, tevékenységeket valósítanak meg, amelyek elősegítik a projekt céljainak megvalósítását és azt, hogy a 2024-es európai parlamenti választásokon  még nagyobb társadalmi részvétel valósuljon meg a fiatal generáció tagjai között. 

A pályázat keretében csak olyan programötletek támogatására van lehetőség, melyek e célokat szolgálják és a projekt elsődleges célcsoportja, a 17-24 közötti fiatalok körében az európai parlamenti választások fontosságát és a részvétel jelentőségét hangsúlyozzák. A pályázat keretében csak közösségi programok megvalósítására van lehetőség, kampányesemények, a szervezet általános programjai és tevékenységeit nem áll módunkban támogatni.

A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája:

A pályázat keretében egyszeri maximiális bruttó 50.000 Ft igényelhető tevékenységenként. Egy szervezet, egy vármegyében maximum 3 program megvalósítására igényelhet támogatást. 

A rendelkezésre álló keretösszeg: 750.000 Ft

A támogatás kifizetése:

A pályázó szervezettel a programok megvalósítására megbízási szerződést kötünk. A támogatási összeg utófinanszírozással, a megvalósítást és a dokumentáció elkészítését követően kiállított számla ellenében kerül kifizetésre, maximum 8 munkanapon belül a teljesítést követően. 

A pályázatban csak a támogatási időszakban megvalósult, teljesített, a projekt megvalósításához kapcsolódó események költségeit alátámasztó támogatási összeg számolható el. 

A pályázók köre:

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő közösségek vagy szervezetek nyújthatnak be pályázatot Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy, Tolna, Zala, Csongrád-Csanád vármegyékből:

 • non-profit szervezetek: egyesületek és alapítványok
 • számlaképes informális csoportok, fiatalok közösségei
 • non-profit vállalatok, társadalmi vállalkozások

Támogatási időszak:

 1. április 25. – 2024. május 31. között megvalósított programokat lehet a pályázat keretében elszámolni.

A pályázat megvalósítását bizonyító dokumentáció: 

Az esemény/ek megvalósulását követően egy írásos beszámoló és a programon készült min 10 fénykép megküldése az eseményt követő max. 5 napon belül.  Az eseményeket a közösségi média felületeken a Youth4Vote projekt grafikáját alkalmazva kell hirdetni, melyhez minden támogatást megad a projekt kommunikációs munkatársa. 

A pályázatok benyújtásának módja és helye:

Egy maximum 2 oldalas  programterv bemutatása aktivitásonként és hozzá kapcsolódóan egy költségvetési tervezet beküldése az igényelt támogatási összeg pontos részletezésével. Minden eseménynek a választott és adott vármegyében kell megvalósulnia.

A pályázatokat erre az e-mail címre várjuk: info@youth4vote.eu

A levél tárgya: Youth4Vote_Közösségi pályázat

A pályázatok elbírálása:

Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye nem kapcsolódik a Youth4Vote projekt tevékenységéhez vagy ellenkezik a TIA értékeivel. A pályázatok, tervezett események támogatásáról a Youth4Vote projektcsapat demokratikus döntéshozatallal, konszenzus alapján hoz döntést. 

A pályázat benyújtásának határideje:

Nap

:

Óra

:

Perc

:

Mp

2024. április 20. éjfél

A pályázat eredményéről és a kiválasztásról 2024. április 24-ig értesítjük a szervezeteket. 

Bővebb információ:
Kaszás András
Youth4Vote szakmai vezető
info@youth4vote.eu

Vegyél részt a Youth4Vote Konferencián!

Vegyél részt a Youth4Vote Konferencián!

YOUTH4VOTE KONFERENCIA

A Tudatos Ifjúságért Alapítvány 2024. február 16-án nagyszabású konferenciát szervez Youth4Vote projektje keretében annak érdekében, hogy felhívja a fiatalok figyelmét a demokratikus értékeken alapuló civil részvétel fontosságára a 2024-es Európai Parlamenti választásokhoz kapcsolódóan.

A Youth4Vote konferencia szervezése lehetőséget teremt arra, hogy fiatalok, szervezeti képviselők, szakértők és az Európai Parlament magyar képviselői találkozzanak, ismerkedjenek és olyan témák mentén indítsanak közös gondolkodást, mint a fiatalok aktív részvétele, választási magatartása vagy a demokratikus értékek mentén való aktív párbeszéd kialakítása. 

HOGYAN ÉRJÜK EZT EL?

Előadásokkal
Szakértői meghívott vendég mutatja be a magyar fiatalok és a közéleti aktivitás kapcsolatát, a választási magatartásukat

Kerekasztal beszélgetésekkel
Meghívott vendégeink, az Európai Parlament magyar képviselői, arra keresik a választ, hogy miért fontos a fiatalok aktív részvétele az Európai Unióban és hogyan tudnak párbeszédet kezdeményezni

Interaktív workshopokkal
Demokratikus értékek mentén vitázni nem egyszerű, mi azonban több eszközt is bemutatunk hozzá meghívott vendégeinkkel

Párbeszéden alapuló vitázással
Vitapartnereinkkel arra keressük a választ, hogy a média milyen hatással van a fiatalokra, és a fiatalok választási aktivitására

Szervezeti börzével
Olyan szervezeteket mutatunk be, akik sok lehetőséget tartogatnak, ha az Európai Unióról van szó 

KINEK SZÓL A PROGRAM?

A konferenciára szeretettel várunk minden érdeklődőt: fiatalt, egyetemi hallgatót, helyi közösségek képviselőit, fiatalokkal foglalkozó szakembereket, szervezeteket. Kiemelt célcsoportunkat képezik a 17-30 év közöttiek, különösen az első választók, illetve a közélet iránt elkötelezett, érdeklődő fiatalok. Célunk, hogy a konferencián minél több fiatal és velük foglalkozó szakember ismerkedhessen meg a projekttel, az Európai Parlament döntéshozóival, az ő szerepükkel és olyan párbeszédet tudjunk kezdeményezni, mely elmélyíti a fiatalok érdeklődését az Európai Unió intézményeivel és a döntéshozókkal szemben. 

A konferencián való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
A jelentkezéseket azok sorrendjében fogadjuk és igazoljuk vissza, a helyszín létszám kapacitásának figyelembe vételével. A maximális létszám elérése után a regisztrációt lezárjuk.

A konferencia időpontja: 2024. február 16. péntek 10:00-16:00

A konferencia helyszíne: Európai Unió Háza (1024 Budapest, Lövőház u. 35).

Regisztrációs határidő

2024. február 11.

Nap

:

Óra

:

Perc

:

Mp

Regisztrálok

A KONFERENCIA TERVEZETT PROGRAMJA:

9:30-10:00 Érkezés, regisztráció
10:00-10:30 Megnyitó és Youth4Vote projekt bemutatása

Kaszás András – Tudatos Ifjúságért Alapítvány elnöke
Lővei Andrea – Európai Parlament Magyarországi Kapcsolattartó Irodájának vezetője

10:30-11:00 Gondolatébresztő előadás

Fiatalok és az Európai Unió: a fiatalok politikai részvétele és választási magatartása
Előadó:
Szabó Andrea PhD

Intézetigazgató, Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet
Kutatási területek: Politikai részvétel, politikai szocializáció, választói magatartás, társadalmi integrációs folyamatok

11:00-12:00 Kerekasztal beszélgetés

Hova tart Európa? Hova tartunk fiatalok?
Beszélgetőpartnerek: az Európai Parlament magyar képviselői: Cseh Katalin (Momentum), Gyöngyösi Márton (Jobbik – Konzervatívok), Ujhelyi István (Esély Közösség)
Moderátor: Inotai Edit

12:00-12:30 Szünet, kapcsolatépítés, interaktív tevékenységek
12:30-14:00 Workshopok

Módszerek, melyek a demokratikus értékeken alapuló részvételi eszközök
Választható:
1. Közéleti Vita: A média helye és szerepe a fiatalok politikai részvétele tükrében
Résztvevők: Tóth Jakab (Partizán Média); Martini Noémi (HVG); Kohán Mátyás (Mandiner)

2. VoxPop Vitajáték
Demokratikus Ifjúságért Alapítvány
Workshopot tartja: Pázmán Zsóka, Kiss-Korenyák Zsófia 

3. Szerveződj! Érdekvédelmi Társasjáték
Közélet Iskolája
Workshopot tartja: Tóth Eszter és társai

14:00-14:30 Ebéd, kapcsolatépítés, interaktív tevékenységek
14:30-16:00 Lehetőségek tárháza - szervezeti börze

Innen és túl: Lehetőségek fiataloknak az Európai Unióban és itthon

Akik biztosan velünk lesznek: 
Európai Parlament Magyarországi Kapcsolattartó Irodája
Európa Pont
Magyarországi Eurodesk Hálózat – Tempus Közalapítvány
HEAD – House of European Affairs and Diplomacy
ELSA Magyarország – The European Law Students’ Association

Tudatos Ifjúságért Program
Youth4Vote Nagyköveti Hálózat

Kérdésed van?

4 + 7 =


A Youth4Vote projekt egy 10 hónapos projekt, amelynek célja a fiatalok aktív részvételének és szerepvállalásának fejlesztése a 2024-es Európai választásokhoz kapcsolódóan.

A program megvalósítója a Tudatos Ifjúságért Alapítvány. A projekt az Európai Unió társfinanszírozásában valósul meg.

Jelentkezz Szakmai Csapatunkba!

Jelentkezz Szakmai Csapatunkba!

Felhívás Szakmai Csapatban való részvételre

Szakmai munkatársakat, képzőket keresünk

A Tudatos Ifjúságért Alapítvány tapasztalattal rendelkező szakmai munkatársakat, képzőket keres Szakmai Csapatában való részvételre két éves periódusra (2024-2025).

A Tudatos Ifjúságért Alapítvány (TIA) célja egy olyan fiatalokból álló közösség létrehozása, melyben a tagok közösen tudnak fejlődni és kibontakoztathatják képességeiket, hogy aktív, cselekvő állampolgárokká váljanak. A TIA tevékenységei három alapvető szakmai irány mentén haladva lettek meghatározva:

– emberi jogi nevelés, kiemelten a társadalmi befogadás kérdéskörére;
– aktív állampolgárságra való nevelés a demokratikus értékek mentén, közéleti aktivizmus;
– játék általi nevelés és játékfejlesztés.

Az alábbi területeken kiemelten hazai- és nemzetközi projekteket valósítunk meg, helyi szintű közösségeket hívunk életre és a cselekedve tanulás és a nem-formális módszerek segítségével aktív társadalmi részvételre ösztönözzük a fiatalokat. 

Céljaink elérése érdekében és szakmai tevékenységünk, változatos programjaink és projektjeink magas szintű lebonyolítása érdekében egy Szakmai Csapatot állítunk fel, melynek tagjai szakértői munkával tevékenységeinket támogatni tudják.

Feladatok, amiket a Szakmai Csapatunk tagjaira bíznánk: 

 • közreműködés a projektjeink konferenciáinak, programjainak, képzéseinek szakmai előkészítésében, lebonyolításában és dokumentációjának összeállításában;
 • módszertani fejlesztési tevékenységekben történő szakértői részvétel;
 • a projektekben létrehozott módszertani kiadványok, digitális oktatási anyagok tartalmának létrehozásában történő szakértői feladatok ellátása;
 • megadott témakörökhöz kapcsolódó iskolai fejlesztő tevékenységek, programok kidolgozása és a megvalósításban való részvétel;
 • nemzetközi ifjúsági projektek kidolgozása és lebonyolítása, képzési tevékenységben való részvétel;
 • szakmai találkozókon, megbeszéléseken való részvétel.

Amit kínálni tudunk cserébe: 

 • ifjúsági munkában jártas, folyamatosan fejlődő szervezet munkásságában való aktív részvétel;
 • támogató környezet, szuper csapat, egymástól való tanulás lehetősége;
 • szakmai tapasztalatszerzés hazai és nemzetközi ifjúsági projektekben;
 • kapacitás alapú, rugalmas, előre egyeztetett munkavégzés, akár otthonról is (az ország bármely pontjáról);
 • folyamatos találkozási és kapcsolódási lehetőségek;
 • szakmai továbbképzési lehetőség érdeklődési területnek megfelelően;
 • feladat és teljesítmény alapú bérezés a civil szektornak megfelelően.

Szakmai csapatunk tagjai az alábbi területek egyikén kell, hogy tapasztalattal, szakmai tudással rendelkezzenek: 

 • ifjúsági program- és/vagy projektszervezés és lebonyolítás hazai vagy nemzetközi szinten;
 • módszertani anyagok kidolgozása fiataloknak;
 • mentorálási, coaching vagy képzési területek;
 • közéleti aktivizmus, közösségszervezés;
 • játékfejlesztés, játékpedagógiai eszközök alkalmazása;
 • iskolai programok, tevékenységek kidolgozása, lebonyolítása;

Minden csapattagunk rendelkezzen: 

 • civil szervezetnél szerzett tapasztalattal;
 • jó kommunikációs készséggel szóban és írásban;
 • felhasználói szintű számítógépes és Microsoft Office ismerettel;
 • önálló munkavégzésre való képességgel a megadott kereteknek megfelelően.

A Szakmai Csapat tagjai számára kapacitásuk, szakértői területük és érdeklődésük alapján adunk feladatokat, amelyek díjazása megegyezés szerint történik. A feladatok változatosak, különböző projektekhez kapcsolódnak és a TIA szakmai munkásságának minden területén lehetségesek. 

 Jelentkezz most!

Amennyiben érdekel a lehetőség és Te is szeretnél a TIA Szakmai Csapatának tagja lenni, jelentkezz!
Jelentkezés módja: szakmai referenciákat bemutató önéletrajz megküldése, motivációs levéllel, mely kitér a tapasztalatokra és azokra a területekre, melyen a szakértő segíteni tudja a TIA tevékenységét.

Jelentkezési határidő: 2024. január 26.
Jelentkezésedet erre az e-mail címre várjuk: info@tudatosifjusag.hu

A kiválasztott szakértőknek 2024. február 2-ig visszajelzést küldünk.
A Szakmai Csapat első találkozójára 2024. február 7-én kerül sor Budapesten, melyen a kiválasztott szakemberek jelenlétére számítunk.  

Bővebb információ:
Szalai Zita
szakmai igazgató
zita.szalai@tudatosifjusag.hu
0630/414 20 44

Legyél Youth4Vote Nagykövet!

Legyél Youth4Vote Nagykövet!

Unod már, hogy nem történik semmi a lakóhelyeden? 

Szívesen rendeznél különféle programokat a fiataloknak? 

Kipróbálnád milyen egy országos projektben helyi közösségekkel foglalkozni?

Hiszel az európai értékekben és kampányolnál az Európai Parlamenti választásokon való nagyobb részvétel érdekében?

Jelentkezz Youth4Vote Nagykövetnek a Tudatos Ifjúságért Alapítvány projektjébe!

A Tudatos Ifjúságért Alapítvány (TIA) küldetésének tekinti a fiatalok közösségben való fejlesztését és annak elősegítését, hogy egy közélet iránt érdeklődő, aktív generáció váljék belőlük. Ennek érdekében olyan programokat kínál, melyek során a társadalmi sokszínűség, az európai értékek és a közösség szerepe kiemelkedő.

A Youth4Vote projekt egy 10 hónapon keresztül tartó kezdeményezés, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet a demokratikus értékekre és a civil részvétel fontosságára a 2024-es Európai választásokhoz kapcsolódóan. A civil társadalom fiatal szereplőit interaktív részvételi tevékenységek és kampányok révén vonjuk be a több hónapot átívelő projektbe, annak érdekében, hogy a 18-24 évesek, kiemelten az első szavazók nagyobb arányban vegyenek részt az EU 2024-es választáson. A projekt végén a fiatalok választási részvételén túl azt szeretnénk látni, hogy aktívan részt vesznek közösségeikben, és megértik az Európai Unió értékeit, mint például a demokrácia, a részvétel, a sokszínűség, az inklúzió és az elkötelezettség.

Jelen felhívás keretében YOUTH4VOTE projektünk megyei nagyköveteit keressük!

A Youth4Vote nagyköveti hálózat létrehozásával kívánunk helyi szinten jelen lenni a fiatalok közösségeinek életében, hozzájárulni a fiatalok igényein alapuló valós részvételi lehetőségek megteremtéséhez, az alulról építkező közéleti aktivizmus kiépítéséhez. A nagykövetek segítségével biztosítjuk a Youth4Vote projekt keretében a közvetlen találkozási lehetőségeket a helyi fiataloknak, és ezáltal azt, hogy könnyebben megismerkedjenek a részvétel fontosságával, az aktív állampolgársághoz vezető út lépcsőfokaival és olyan tevékenységekbe tudjuk bevonni őket, mely során közösséghez való tartozásuk és európai tudatuk fejlődik és nagyobb eséllyel vesznek részt közéleti tevékenységekben.

A nagyköveti hálózatba 30 fiatalt várunk, megyénként 1-2 fő részvétele lehetséges.

A kiválasztott nagykövetek egy képzéssorozaton vesznek részt, mely során elsajátítják azokat a készségeket és kompetenciákat, melyek nagyköveti tevékenységük során nélkülözhetetlenek lesznek.

1. Képzés

1. Képzés

2023. november 30-december 1.

Ismerkedés, csapatépítés

Közösségfejlesztés alapjai

Csoportdinamika, vezetési ismeretek

2. Képzés

2. Képzés

2024. január 25-26.

Közéleti aktivizmus

Kampányszervezés

Európai Unió

3. Képzés

3. Képzés

2024. február 8-11.

Programszervezés, és -tervezés

Facilitálás és moderálás

Fiatalok aktív részvétele, önkéntesség, bevonás

A kiválasztott Nagyköveteknek a képzési program min. 80%-án részt kell venni. A képzési alkalmak során a szállás, ellátás és programköltségeit fedezzük, az utazási költségeket támogatjuk. A kiválasztott nagyköveteknek a képzéseken való részvétel ingyenes!

A Nagykövetek feladatai:

 • a Youth4Vote kezdeményezés megyei szintű képviselete;
 • a Youth4Vote helyi események és rendezvények szervezése és lebonyolítása fiatalok számára 2024 február és május között (összesen 2);
 • részvétel a Youth4Vote helyi kampánynapok szervezésében és lebonyolításában;
 • aktív kommunikáció a TIA és a Youth4Vote projekt munkatársaival;
 • részvétel képzéseken, találkozókon a projekt keretein belül.

 

Jelentkezz, ha: 

 • elmúltál 18 éves, de még nem töltötted be a 35-at;
 • szívesen szervezel programokat helyi szinten fiataloknak/kortársaidnak;
 • elkötelezett vagy az ifjúságot érintő ügyek iránt és érdekel a fiatalok aktív állampolgári nevelése, részvétele;
 • hiszel az Európai Unió értékeiben és szívesen képviseled azokat fiatalok közösségeiben;
 • szeretnél részt venni a Youth4Vote projekt tevékenységében és elérni, hogy minél több fiatal érdeklődjön a 2024-es Európai Parlamenti választásokon való részvétel iránt;
 • szeretnél aktív részese lenni a TIA közösségének. 

Amit ajánlunk:

 • lendületes, fiatalos, vagány projektben való részvétel;
 • szakmai segítségnyújtás a programok szervezésében és lebonyolításában;
 • aktív és egymást támogató közösség;
 • fejlődési lehetőség, helyi közösségi programok elindítása;
 • releváns szakmai tapasztalat szerzése mind az ifjúsági szektor területén, mind rendezvényszervezés terén;
 • részvétel egy országos kampány és projekt megvalósításában;
 • a TIA más lehetőségeibe való bekapcsolódási lehetőség;
 • lehetőség gyakorlatként való leigazolásra.

JELENTKEZZ

az alábbi jelentkezési lap kitöltésével

2023. november 24-ig!

Játékpedagógia a közösségfejlesztés szolgálatában

Játékpedagógia a közösségfejlesztés szolgálatában

Játékpedagógia a közösségfejlesztés szolgálatában

Résztvevők jelentkezését várjuk

3+1 napos gyakorlatorientált kortárssegítő képzéssorozatunk célja, a résztvevők körében játékpedagógia alapjainak és eszközeinek megismerése, a játékok, mint fejlesztő eszközök használati lehetőségeinek felmérése, valamint társasjáték-pedagógia alapjainak elsajátítása és ezek közösségfejlesztési céllal való alkalmazása. A képzés végén a tanultakat a gyakorlatban is kipróbálják a résztvevők egy-egy játékklub lebonyolítása során. 

A képzéssorozat célja, hogy olyan tudást és tapasztalatot tudjunk átadni, melynek használatával a fiatalokkal foglalkozó szakemberek, pedagógusok, ifjúságsegítők és fiatal kortárssegítők a játékpedagógiai eszközöket és módszertant alkalmazva képesek lesznek a fiatalokat megszólítani, bevonni, fejleszteni és közösségi lehetőségeket biztosítani számukra. 

2023. október 7. szombat
10:00-16:00

Játékpedagógia, mint közösségfejlesztési módszer

2023. november 11. szombat
10:00-16:00

Közösségszervezés és fejlesztés alapjai, eszközei, lépései

2023. november 25. szombat 10:00-16:00

Játékvezetés, játékmesterkedés, célzott játékválasztás

+1 Általad választott időpontban

Játékpedagógia közösségfejlesztési alkalmazása a gyakorlatban

A képzések Budapesten, egy belvárosi helyszínen valósulnak meg – a pontos helyszíni információt a kiválasztott résztvevőknek küldjük el.
Vidéki résztvevők számára az utazási költségeket megtérítjük, amennyiben utazásukhoz távolsági buszjáratot vagy vonatot használnak.

A képzéseken való részvétel ingyenes. A képzési alkalmakon kávét és harapnivalót biztosítunk, az ebédről a résztvevőknek maguknak kell gondoskodniuk.


A PROJEKTRŐL

A projekt elsődleges célja a – játékok mint eszköz segítségével – a közösségépítés és formálás a 15-30 éves korosztályban. A projekt keretében játék klubokat és játékfejlesztő eseményeket szervezünk a fenti korosztály számára, mely során játékokat használunk közösségfejlesztési eszközöknek, miközben különféle társadalmi kérdéseket dolgozunk fel (emberi jogok, aktív részvétel, demokrácia, fenntartható fejlődés stb.) és/vagy a résztvevők kompetenciáit fejlesztjük a célzottan kiválasztott játékok segítségével (kiemelten együttműködés, kommunikáció és csoport előtti beszéd, döntéshozatal és stratégiai gondolkodás, problémamegoldás, konfliktuskezeés stb.). A játékokon keresztül célunk hidat képezni és így párbeszédet kezdeményezni a fiatalok között, akik ebben a formában nyitottabbá válnak a véleményük megjelenítésére és kifejezésére. 

A KÉPZŐK

Szalai Zita
Ifjúsági képző, közösségfejlesztő

2015 óta a Tudatos Ifjúsággal Alapítvány szakmai vezetője, de már előtte is fiatalokkal, közösségfejlesztéssel foglalkozott. Ifjúsági szakemberként és képzőként sok sikeres projekt fűződik a nevéhez; kiemelten szervezetfejlesztéssel, játék általi neveléssel és közösségszervezéssel foglalkozik. Elhivatott játékfejlesztő; munkássága során az Alapítványnál fiatalokkal közösen több játék fejlesztésében vett részt. Hitvallása, hogy a játék a legjobb tanulási módszer, az élmény általi tanulás és a játékpedagógiai módszerek és eszközök alkalmazása így minden tevékenységének központi elemét képezi.

Lencse Máté
Pedagógus, játékfejlesztő

2013-ban ismerkedett meg a modern társasjátékok világával, azóta foglalkozik társasjáték-pedagógiával is, elsősorban az általa vezetett Toldi Tanodában. Számos publikáció, előadás, workshop, egyetemi óra, és több akkreditált képzés kidolgozása fűződik a nevéhez a társasjátékok pedagógiai célú felhasználása kapcsán. 2016-ban jelent meg első saját tervezésű társasjátéka a Gémklubnál, 2018 óta a Pagony állandó szerzője, több mint 10 megjelenéssel. Mindezek mellett folyamatosan dolgozik cégekkel (pl. KLM, DM), civil szervezetekkel (pl. Hősök Tere, DIA), de egyetemi projekteket (pl. MOME) is támogat játékfejlesztésben.

 

Jelentkezz most!

A képzésre azok jelentkezését várjuk, akik a 13-30 éves korosztállyal dolgoznak, és szívesen fejlesztenék eszköztárukat. 

A jelentkezéseket az alábbi űrlap kitöltésével 2023. október 5-ig várjuk.

A képzéseken maximum 20 fő tud részt venni, a jelentkezések elfogadása érkezési sorrendben történik. A képzéseken való részvétel feltétele, hogy mind a 3 alkalommal meg tudsz jelenni, és a megszerzett tudásodat egy gyakorlati alkalommal is kamatoztatod, illetve megtapasztalod milyen a játékpedagógia közösségfejlesztési célú alkalmazása. 

A képzéssorozat megvalósítására a „Game Cave – Társasjáték Klubok” című projekt keretében,
az Európai Szolidaritási Testület támogatásával kerül sor.

Kommunikációs szuperhős csapattagunk keressük

Kommunikációs szuperhős csapattagunk keressük

Itt a lehetőséged, hogy csatlakozz egy dinamikusan fejlődő, fiatalokkal foglalkozó szervezet mindennapjaihoz, részese legyél pár izgalmas hazai és nemzetközi projektnek és inspiráld a külvilágot a részvételre!

Ha benned van a spiritusz, hogy kampányokat tervezz és bonyolíts le és közösségi média oldalainkat fiatalosan és naprakészen tartsd, jelentkezz most!

A Tudatos Ifjúságért Alapítvány célja egy olyan fiatal közösség építése, mely fogékony a közéleti kérdések iránt és aktív társadalmi részvételre ösztönöz. Hazai és nemzetközi tevékenységgel erősítjük a fiatalok és ifjúsági munkások aktív társadalmi részvételét, kompetenciáik fejlesztését, kezdeményező- és vállalkozói kedvük serkentését.

Már csak Te hiányzol, hogy kollégánkként a kommunikációs tevékenységeinek tervezésével és megvalósításával segítsd ezt a folyamatot és projektjeink és programjaink sikeres megvalósításának részese légy!

Ezek lesznek a feladataid nálunk: 

 • Fiataloknak szóló kommunikációs kampányok kidolgozása és teljeskörű lebonyolítása
 • Programjainkhoz és projektjeinkhez kapcsolódó kommunikációs stratégia kidolgozása, megvalósítása együttműködésben a projektvezetőkkel
 • Folyamatos híradás eseményeinkről és projektjeinkről (kampányesemények, képzések, ifjúsági csereprogramok, közéleti programok, közösségi események stb.)
 • Részvétel a szervezet reprezentációs termékeinek összeállításában és rendelésében
 • Videókészítés és podcast készítésében való segítségnyújtás, kapcsolódó kommunikációs termékek grafikai háttéranyagainak előkészítése 
 • Honlapszerkesztés, tartalomgyártás és feltöltés 
 • Médiakapcsolataink kezelése és fejlesztés
 • Hazai és nemzetközi ifjúsági projektek megvalósításában való részvétel, azok szakmai  támogatása

  A számunkra ideális munkatárs: 

  • Elkötelezett vagy az ifjúsági munka és a Tudatos Ifjúságért Alapítvány értékei és céljai iránt
  • Kreatív kommunikátor vagy, akinek szívügye a közösség, az aktív részvétel és a közélet
  • Képes vagy a fiatalokhoz szólni, őket a megfelelő kommunikációs eszközökkel és csatornákon megszólítani
  • Ismered és szereted a közösségi média felületeket (Facebook, Instagram, stb.), illetve ötledeidet akár videós tartalmak formájában is be tudod mutatni (TikTok, Youtube)
  • Kreatívan és lelkesen állsz új feladatok elé, szeretsz ötletelni, de csapatban meghozni fontos döntéseket
  • El tudod látni önállóan is a rád bízott feladatokat
  • Munkádra igényes vagy, pontosság és precizitás jellemez, ugyanakkor nem riadsz vissza a kihívásoktól, a hirtelen elvégzendő feladatokról
  • Szeretsz tanulni, fejlődni, fiatalokkal közösségben lenni és együtt tenni fontos társadalmi kérdésekben
  • Angolul is magabiztosan kommunikálsz, nem riadsz meg a nemzetközi csapatban való munkától

  Amire nálunk számíthatsz: 

  • Nagy önállóság, rugalmas munkaidő, irodai és otthoni munkavégzés
  • Változatos feladatok, fejlődési, tanulási lehetőség
  • Közös munka nagyszabású kampányokon és projekteken
  • Inspiráló feladatok, változatosság, ötleteid megvalósításának lehetősége
  • Tapasztalt ifjúsági szakemberekkel való közös munka
  • Fejlődési lehetőség, nemzetközi programokon való részvétel

  Előnnyel indulsz, ha: 

  • Van marketing/PR/kommunikációs tapasztalatod
  • Dolgoztál már vagy önkénteskedtél civil szervezeteknél, esetleg van tapasztalatod fiatalokkal foglalkozó szervezetnél
  • Szerveztél már kampányt, dolgoztál már korábban kommunikációs stratégia kidolgozásán
  • Videószerkesztési és/vagy -vágási tapasztalatod van
  • Tudod, hogyan igazodsz ki a WordPress és a Canva felületeken

  Jogviszonyod keretei: 

  • Határozott idejű szerződés 2024 június végéig, projekteink függvényében hosszabítási lehetőséggel
  • Heti 20 órára számítunk tőled flexibilis időbeosztásban
  • Irodai és home office munkavégzés (saját eszközön)
  • Civil szektorban versenyképes fizetés, tapasztalataid és kompetenciáid függvényében
  • Munkavégzés jogviszonya megegyezés szerint, lehetőség szerint számlás kifizetés

  Meggyőztünk? 

  Önéletrajzod és motivációs leveled bruttó fizetési igényeddel együtt várjuk az info@tudatosifjusag.hu email címre legkésőbb 2023. október 22-ig.
  A címzésbe ezt írd: Kommunikációs koordinátor leszek!_NÉV

  Személyes beszélgetéseket az október 23-i héten tartunk Budapesten.
  Amennyiben neked is jó, október végén/november elején már a csapatunk tagja lehetsz!

  Nagyon várunk, jelentkezz hozzánk kommunikációs szuperhősnek!