Pályázati felhívás helyi közösségek számára

Pályázati felhívás helyi közösségek számára

Pályázati felhívás helyi közösségek, civil szervezetek számára

Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy, Tolna, Zala, Csongrád-Csanád vármegyéből

A Tudatos Ifjúságért Alapítvány Youth4Vote projektje keretében pályázatot hirdet a projekt keretében megyei szinten szervezett közösségi programok támogatására.

A pályázat háttere:

A Tudatos Ifjúságért Alapítvány (TIA) küldetésének tekinti a fiatalok közösségben való fejlesztését és annak elősegítését, hogy egy közélet iránt érdeklődő, aktív generáció váljék belőlük. Ennek érdekében olyan programokat kínál, melyek során a társadalmi sokszínűség, az európai értékek és a közösség szerepe kiemelkedő. 

A Youth4Vote projekt egy 10 hónapon keresztül tartó kezdeményezés, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet a demokratikus értékekre és a civil részvétel fontosságára a 2024-es Európai Parlamenti választásokhoz kapcsolódóan.  A civil társadalom fiatal szereplőit interaktív részvételi tevékenységek és kampányok révén vonjuk be a több hónapot átívelő projektbe, annak érdekében, hogy a 18-24 évesek, kiemelten az első szavazók nagyobb arányban vegyenek részt az 2024-es európai parlamenti választáson. A projekt végén a fiatalok választási részvételén túl azt szeretnénk látni, hogy aktívan részt vesznek közösségeikben és megértik az Európai Unió értékeit, mint például a demokrácia, a részvétel, a sokszínűség, az inklúzió és az elkötelezettség.

Jelen pályázatunkkal kiemelten szeretnénk az alábbi vármegyékben is erősíteni a Youth4Vote projekt keretében a közvetlen találkozási lehetőségeket a helyi fiataloknak, és ezáltal azt, hogy könnyebben megismerkedjenek a részvétel fontosságával, az aktív állampolgársághoz vezető út lépcsőfokaival és olyan tevékenységekben tudjuk bevonni őket, mely során közösséghez való tartozásuk és európai tudatuk fejlődik és nagyobb eséllyel vesznek részt közéleti tevékenységekben. 

A pályázat célja:

A Youth4Vote projekt tevékenységeinek megjelenése megyei szinten, a projekt tevékenységeinek és céljainak népszerűsítése, a fiatalok elérése és bevonása és az aktív állampolgárság és részvétel erősítése a demokratikus értékek mentén. 

A Youth4Vote projektből azok a szervezetek igényelhetnek támogatást, amelyek elkötelezettek a projekt céljainak népszerűsítésen, a fiatalok közösségeinek megszólításában, valamint olyan ifjúsági programokat, tevékenységeket valósítanak meg, amelyek elősegítik a projekt céljainak megvalósítását és azt, hogy a 2024-es európai parlamenti választásokon  még nagyobb társadalmi részvétel valósuljon meg a fiatal generáció tagjai között. 

A pályázat keretében csak olyan programötletek támogatására van lehetőség, melyek e célokat szolgálják és a projekt elsődleges célcsoportja, a 17-24 közötti fiatalok körében az európai parlamenti választások fontosságát és a részvétel jelentőségét hangsúlyozzák. A pályázat keretében csak közösségi programok megvalósítására van lehetőség, kampányesemények, a szervezet általános programjai és tevékenységeit nem áll módunkban támogatni.

A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája:

A pályázat keretében egyszeri maximiális bruttó 50.000 Ft igényelhető tevékenységenként. Egy szervezet, egy vármegyében maximum 3 program megvalósítására igényelhet támogatást. 

A rendelkezésre álló keretösszeg: 750.000 Ft

A támogatás kifizetése:

A pályázó szervezettel a programok megvalósítására megbízási szerződést kötünk. A támogatási összeg utófinanszírozással, a megvalósítást és a dokumentáció elkészítését követően kiállított számla ellenében kerül kifizetésre, maximum 8 munkanapon belül a teljesítést követően. 

A pályázatban csak a támogatási időszakban megvalósult, teljesített, a projekt megvalósításához kapcsolódó események költségeit alátámasztó támogatási összeg számolható el. 

A pályázók köre:

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő közösségek vagy szervezetek nyújthatnak be pályázatot Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy, Tolna, Zala, Csongrád-Csanád vármegyékből:

 • non-profit szervezetek: egyesületek és alapítványok
 • számlaképes informális csoportok, fiatalok közösségei
 • non-profit vállalatok, társadalmi vállalkozások

Támogatási időszak:

 1. április 25. – 2024. május 31. között megvalósított programokat lehet a pályázat keretében elszámolni.

A pályázat megvalósítását bizonyító dokumentáció: 

Az esemény/ek megvalósulását követően egy írásos beszámoló és a programon készült min 10 fénykép megküldése az eseményt követő max. 5 napon belül.  Az eseményeket a közösségi média felületeken a Youth4Vote projekt grafikáját alkalmazva kell hirdetni, melyhez minden támogatást megad a projekt kommunikációs munkatársa. 

A pályázatok benyújtásának módja és helye:

Egy maximum 2 oldalas  programterv bemutatása aktivitásonként és hozzá kapcsolódóan egy költségvetési tervezet beküldése az igényelt támogatási összeg pontos részletezésével. Minden eseménynek a választott és adott vármegyében kell megvalósulnia.

A pályázatokat erre az e-mail címre várjuk: info@youth4vote.eu

A levél tárgya: Youth4Vote_Közösségi pályázat

A pályázatok elbírálása:

Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye nem kapcsolódik a Youth4Vote projekt tevékenységéhez vagy ellenkezik a TIA értékeivel. A pályázatok, tervezett események támogatásáról a Youth4Vote projektcsapat demokratikus döntéshozatallal, konszenzus alapján hoz döntést. 

A pályázat benyújtásának határideje:

Nap

:

Óra

:

Perc

:

Mp

2024. április 20. éjfél

A pályázat eredményéről és a kiválasztásról 2024. április 24-ig értesítjük a szervezeteket. 

Bővebb információ:
Kaszás András
Youth4Vote szakmai vezető
info@youth4vote.eu

Vegyél részt a Youth4Vote Konferencián!

Vegyél részt a Youth4Vote Konferencián!

YOUTH4VOTE KONFERENCIA

A Tudatos Ifjúságért Alapítvány 2024. február 16-án nagyszabású konferenciát szervez Youth4Vote projektje keretében annak érdekében, hogy felhívja a fiatalok figyelmét a demokratikus értékeken alapuló civil részvétel fontosságára a 2024-es Európai Parlamenti választásokhoz kapcsolódóan.

A Youth4Vote konferencia szervezése lehetőséget teremt arra, hogy fiatalok, szervezeti képviselők, szakértők és az Európai Parlament magyar képviselői találkozzanak, ismerkedjenek és olyan témák mentén indítsanak közös gondolkodást, mint a fiatalok aktív részvétele, választási magatartása vagy a demokratikus értékek mentén való aktív párbeszéd kialakítása. 

HOGYAN ÉRJÜK EZT EL?

Előadásokkal
Szakértői meghívott vendég mutatja be a magyar fiatalok és a közéleti aktivitás kapcsolatát, a választási magatartásukat

Kerekasztal beszélgetésekkel
Meghívott vendégeink, az Európai Parlament magyar képviselői, arra keresik a választ, hogy miért fontos a fiatalok aktív részvétele az Európai Unióban és hogyan tudnak párbeszédet kezdeményezni

Interaktív workshopokkal
Demokratikus értékek mentén vitázni nem egyszerű, mi azonban több eszközt is bemutatunk hozzá meghívott vendégeinkkel

Párbeszéden alapuló vitázással
Vitapartnereinkkel arra keressük a választ, hogy a média milyen hatással van a fiatalokra, és a fiatalok választási aktivitására

Szervezeti börzével
Olyan szervezeteket mutatunk be, akik sok lehetőséget tartogatnak, ha az Európai Unióról van szó 

KINEK SZÓL A PROGRAM?

A konferenciára szeretettel várunk minden érdeklődőt: fiatalt, egyetemi hallgatót, helyi közösségek képviselőit, fiatalokkal foglalkozó szakembereket, szervezeteket. Kiemelt célcsoportunkat képezik a 17-30 év közöttiek, különösen az első választók, illetve a közélet iránt elkötelezett, érdeklődő fiatalok. Célunk, hogy a konferencián minél több fiatal és velük foglalkozó szakember ismerkedhessen meg a projekttel, az Európai Parlament döntéshozóival, az ő szerepükkel és olyan párbeszédet tudjunk kezdeményezni, mely elmélyíti a fiatalok érdeklődését az Európai Unió intézményeivel és a döntéshozókkal szemben. 

A konferencián való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
A jelentkezéseket azok sorrendjében fogadjuk és igazoljuk vissza, a helyszín létszám kapacitásának figyelembe vételével. A maximális létszám elérése után a regisztrációt lezárjuk.

A konferencia időpontja: 2024. február 16. péntek 10:00-16:00

A konferencia helyszíne: Európai Unió Háza (1024 Budapest, Lövőház u. 35).

Regisztrációs határidő

2024. február 11.

Nap

:

Óra

:

Perc

:

Mp

Regisztrálok

A KONFERENCIA TERVEZETT PROGRAMJA:

9:30-10:00 Érkezés, regisztráció
10:00-10:30 Megnyitó és Youth4Vote projekt bemutatása

Kaszás András – Tudatos Ifjúságért Alapítvány elnöke
Lővei Andrea – Európai Parlament Magyarországi Kapcsolattartó Irodájának vezetője

10:30-11:00 Gondolatébresztő előadás

Fiatalok és az Európai Unió: a fiatalok politikai részvétele és választási magatartása
Előadó:
Szabó Andrea PhD

Intézetigazgató, Társadalomtudományi Kutatóközpont Politikatudományi Intézet
Kutatási területek: Politikai részvétel, politikai szocializáció, választói magatartás, társadalmi integrációs folyamatok

11:00-12:00 Kerekasztal beszélgetés

Hova tart Európa? Hova tartunk fiatalok?
Beszélgetőpartnerek: az Európai Parlament magyar képviselői: Cseh Katalin (Momentum), Gyöngyösi Márton (Jobbik – Konzervatívok), Ujhelyi István (Esély Közösség)
Moderátor: Inotai Edit

12:00-12:30 Szünet, kapcsolatépítés, interaktív tevékenységek
12:30-14:00 Workshopok

Módszerek, melyek a demokratikus értékeken alapuló részvételi eszközök
Választható:
1. Közéleti Vita: A média helye és szerepe a fiatalok politikai részvétele tükrében
Résztvevők: Tóth Jakab (Partizán Média); Martini Noémi (HVG); Kohán Mátyás (Mandiner)

2. VoxPop Vitajáték
Demokratikus Ifjúságért Alapítvány
Workshopot tartja: Pázmán Zsóka, Kiss-Korenyák Zsófia 

3. Szerveződj! Érdekvédelmi Társasjáték
Közélet Iskolája
Workshopot tartja: Tóth Eszter és társai

14:00-14:30 Ebéd, kapcsolatépítés, interaktív tevékenységek
14:30-16:00 Lehetőségek tárháza - szervezeti börze

Innen és túl: Lehetőségek fiataloknak az Európai Unióban és itthon

Akik biztosan velünk lesznek: 
Európai Parlament Magyarországi Kapcsolattartó Irodája
Európa Pont
Magyarországi Eurodesk Hálózat – Tempus Közalapítvány
HEAD – House of European Affairs and Diplomacy
ELSA Magyarország – The European Law Students’ Association

Tudatos Ifjúságért Program
Youth4Vote Nagyköveti Hálózat

Kérdésed van?

4 + 1 =


A Youth4Vote projekt egy 10 hónapos projekt, amelynek célja a fiatalok aktív részvételének és szerepvállalásának fejlesztése a 2024-es Európai választásokhoz kapcsolódóan.

A program megvalósítója a Tudatos Ifjúságért Alapítvány. A projekt az Európai Unió társfinanszírozásában valósul meg.

Legyél Youth4Vote Nagykövet!

Legyél Youth4Vote Nagykövet!

Unod már, hogy nem történik semmi a lakóhelyeden? 

Szívesen rendeznél különféle programokat a fiataloknak? 

Kipróbálnád milyen egy országos projektben helyi közösségekkel foglalkozni?

Hiszel az európai értékekben és kampányolnál az Európai Parlamenti választásokon való nagyobb részvétel érdekében?

Jelentkezz Youth4Vote Nagykövetnek a Tudatos Ifjúságért Alapítvány projektjébe!

A Tudatos Ifjúságért Alapítvány (TIA) küldetésének tekinti a fiatalok közösségben való fejlesztését és annak elősegítését, hogy egy közélet iránt érdeklődő, aktív generáció váljék belőlük. Ennek érdekében olyan programokat kínál, melyek során a társadalmi sokszínűség, az európai értékek és a közösség szerepe kiemelkedő.

A Youth4Vote projekt egy 10 hónapon keresztül tartó kezdeményezés, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet a demokratikus értékekre és a civil részvétel fontosságára a 2024-es Európai választásokhoz kapcsolódóan. A civil társadalom fiatal szereplőit interaktív részvételi tevékenységek és kampányok révén vonjuk be a több hónapot átívelő projektbe, annak érdekében, hogy a 18-24 évesek, kiemelten az első szavazók nagyobb arányban vegyenek részt az EU 2024-es választáson. A projekt végén a fiatalok választási részvételén túl azt szeretnénk látni, hogy aktívan részt vesznek közösségeikben, és megértik az Európai Unió értékeit, mint például a demokrácia, a részvétel, a sokszínűség, az inklúzió és az elkötelezettség.

Jelen felhívás keretében YOUTH4VOTE projektünk megyei nagyköveteit keressük!

A Youth4Vote nagyköveti hálózat létrehozásával kívánunk helyi szinten jelen lenni a fiatalok közösségeinek életében, hozzájárulni a fiatalok igényein alapuló valós részvételi lehetőségek megteremtéséhez, az alulról építkező közéleti aktivizmus kiépítéséhez. A nagykövetek segítségével biztosítjuk a Youth4Vote projekt keretében a közvetlen találkozási lehetőségeket a helyi fiataloknak, és ezáltal azt, hogy könnyebben megismerkedjenek a részvétel fontosságával, az aktív állampolgársághoz vezető út lépcsőfokaival és olyan tevékenységekbe tudjuk bevonni őket, mely során közösséghez való tartozásuk és európai tudatuk fejlődik és nagyobb eséllyel vesznek részt közéleti tevékenységekben.

A nagyköveti hálózatba 30 fiatalt várunk, megyénként 1-2 fő részvétele lehetséges.

A kiválasztott nagykövetek egy képzéssorozaton vesznek részt, mely során elsajátítják azokat a készségeket és kompetenciákat, melyek nagyköveti tevékenységük során nélkülözhetetlenek lesznek.

1. Képzés

1. Képzés

2023. november 30-december 1.

Ismerkedés, csapatépítés

Közösségfejlesztés alapjai

Csoportdinamika, vezetési ismeretek

2. Képzés

2. Képzés

2024. január 25-26.

Közéleti aktivizmus

Kampányszervezés

Európai Unió

3. Képzés

3. Képzés

2024. február 8-11.

Programszervezés, és -tervezés

Facilitálás és moderálás

Fiatalok aktív részvétele, önkéntesség, bevonás

A kiválasztott Nagyköveteknek a képzési program min. 80%-án részt kell venni. A képzési alkalmak során a szállás, ellátás és programköltségeit fedezzük, az utazási költségeket támogatjuk. A kiválasztott nagyköveteknek a képzéseken való részvétel ingyenes!

A Nagykövetek feladatai:

 • a Youth4Vote kezdeményezés megyei szintű képviselete;
 • a Youth4Vote helyi események és rendezvények szervezése és lebonyolítása fiatalok számára 2024 február és május között (összesen 2);
 • részvétel a Youth4Vote helyi kampánynapok szervezésében és lebonyolításában;
 • aktív kommunikáció a TIA és a Youth4Vote projekt munkatársaival;
 • részvétel képzéseken, találkozókon a projekt keretein belül.

 

Jelentkezz, ha: 

 • elmúltál 18 éves, de még nem töltötted be a 35-at;
 • szívesen szervezel programokat helyi szinten fiataloknak/kortársaidnak;
 • elkötelezett vagy az ifjúságot érintő ügyek iránt és érdekel a fiatalok aktív állampolgári nevelése, részvétele;
 • hiszel az Európai Unió értékeiben és szívesen képviseled azokat fiatalok közösségeiben;
 • szeretnél részt venni a Youth4Vote projekt tevékenységében és elérni, hogy minél több fiatal érdeklődjön a 2024-es Európai Parlamenti választásokon való részvétel iránt;
 • szeretnél aktív részese lenni a TIA közösségének. 

Amit ajánlunk:

 • lendületes, fiatalos, vagány projektben való részvétel;
 • szakmai segítségnyújtás a programok szervezésében és lebonyolításában;
 • aktív és egymást támogató közösség;
 • fejlődési lehetőség, helyi közösségi programok elindítása;
 • releváns szakmai tapasztalat szerzése mind az ifjúsági szektor területén, mind rendezvényszervezés terén;
 • részvétel egy országos kampány és projekt megvalósításában;
 • a TIA más lehetőségeibe való bekapcsolódási lehetőség;
 • lehetőség gyakorlatként való leigazolásra.

JELENTKEZZ

az alábbi jelentkezési lap kitöltésével

2023. november 24-ig!