Pályázati felhívás helyi közösségek, civil szervezetek számára

Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy, Tolna, Zala, Csongrád-Csanád vármegyéből

A Tudatos Ifjúságért Alapítvány Youth4Vote projektje keretében pályázatot hirdet a projekt keretében megyei szinten szervezett közösségi programok támogatására.

A pályázat háttere:

A Tudatos Ifjúságért Alapítvány (TIA) küldetésének tekinti a fiatalok közösségben való fejlesztését és annak elősegítését, hogy egy közélet iránt érdeklődő, aktív generáció váljék belőlük. Ennek érdekében olyan programokat kínál, melyek során a társadalmi sokszínűség, az európai értékek és a közösség szerepe kiemelkedő. 

A Youth4Vote projekt egy 10 hónapon keresztül tartó kezdeményezés, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet a demokratikus értékekre és a civil részvétel fontosságára a 2024-es Európai Parlamenti választásokhoz kapcsolódóan.  A civil társadalom fiatal szereplőit interaktív részvételi tevékenységek és kampányok révén vonjuk be a több hónapot átívelő projektbe, annak érdekében, hogy a 18-24 évesek, kiemelten az első szavazók nagyobb arányban vegyenek részt az 2024-es európai parlamenti választáson. A projekt végén a fiatalok választási részvételén túl azt szeretnénk látni, hogy aktívan részt vesznek közösségeikben és megértik az Európai Unió értékeit, mint például a demokrácia, a részvétel, a sokszínűség, az inklúzió és az elkötelezettség.

Jelen pályázatunkkal kiemelten szeretnénk az alábbi vármegyékben is erősíteni a Youth4Vote projekt keretében a közvetlen találkozási lehetőségeket a helyi fiataloknak, és ezáltal azt, hogy könnyebben megismerkedjenek a részvétel fontosságával, az aktív állampolgársághoz vezető út lépcsőfokaival és olyan tevékenységekben tudjuk bevonni őket, mely során közösséghez való tartozásuk és európai tudatuk fejlődik és nagyobb eséllyel vesznek részt közéleti tevékenységekben. 

A pályázat célja:

A Youth4Vote projekt tevékenységeinek megjelenése megyei szinten, a projekt tevékenységeinek és céljainak népszerűsítése, a fiatalok elérése és bevonása és az aktív állampolgárság és részvétel erősítése a demokratikus értékek mentén. 

A Youth4Vote projektből azok a szervezetek igényelhetnek támogatást, amelyek elkötelezettek a projekt céljainak népszerűsítésen, a fiatalok közösségeinek megszólításában, valamint olyan ifjúsági programokat, tevékenységeket valósítanak meg, amelyek elősegítik a projekt céljainak megvalósítását és azt, hogy a 2024-es európai parlamenti választásokon  még nagyobb társadalmi részvétel valósuljon meg a fiatal generáció tagjai között. 

A pályázat keretében csak olyan programötletek támogatására van lehetőség, melyek e célokat szolgálják és a projekt elsődleges célcsoportja, a 17-24 közötti fiatalok körében az európai parlamenti választások fontosságát és a részvétel jelentőségét hangsúlyozzák. A pályázat keretében csak közösségi programok megvalósítására van lehetőség, kampányesemények, a szervezet általános programjai és tevékenységeit nem áll módunkban támogatni.

A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája:

A pályázat keretében egyszeri maximiális bruttó 50.000 Ft igényelhető tevékenységenként. Egy szervezet, egy vármegyében maximum 3 program megvalósítására igényelhet támogatást. 

A rendelkezésre álló keretösszeg: 750.000 Ft

A támogatás kifizetése:

A pályázó szervezettel a programok megvalósítására megbízási szerződést kötünk. A támogatási összeg utófinanszírozással, a megvalósítást és a dokumentáció elkészítését követően kiállított számla ellenében kerül kifizetésre, maximum 8 munkanapon belül a teljesítést követően. 

A pályázatban csak a támogatási időszakban megvalósult, teljesített, a projekt megvalósításához kapcsolódó események költségeit alátámasztó támogatási összeg számolható el. 

A pályázók köre:

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő közösségek vagy szervezetek nyújthatnak be pályázatot Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy, Tolna, Zala, Csongrád-Csanád vármegyékből:

  • non-profit szervezetek: egyesületek és alapítványok
  • számlaképes informális csoportok, fiatalok közösségei
  • non-profit vállalatok, társadalmi vállalkozások

Támogatási időszak:

  1. április 25. – 2024. május 31. között megvalósított programokat lehet a pályázat keretében elszámolni.

A pályázat megvalósítását bizonyító dokumentáció: 

Az esemény/ek megvalósulását követően egy írásos beszámoló és a programon készült min 10 fénykép megküldése az eseményt követő max. 5 napon belül.  Az eseményeket a közösségi média felületeken a Youth4Vote projekt grafikáját alkalmazva kell hirdetni, melyhez minden támogatást megad a projekt kommunikációs munkatársa. 

A pályázatok benyújtásának módja és helye:

Egy maximum 2 oldalas  programterv bemutatása aktivitásonként és hozzá kapcsolódóan egy költségvetési tervezet beküldése az igényelt támogatási összeg pontos részletezésével. Minden eseménynek a választott és adott vármegyében kell megvalósulnia.

A pályázatokat erre az e-mail címre várjuk: info@youth4vote.eu

A levél tárgya: Youth4Vote_Közösségi pályázat

A pályázatok elbírálása:

Nem támogatható az a pályázat, amelynek megvalósítása, illetve a megvalósítás módja vagy eredménye nem kapcsolódik a Youth4Vote projekt tevékenységéhez vagy ellenkezik a TIA értékeivel. A pályázatok, tervezett események támogatásáról a Youth4Vote projektcsapat demokratikus döntéshozatallal, konszenzus alapján hoz döntést. 

A pályázat benyújtásának határideje:

Nap

:

Óra

:

Perc

:

Mp

2024. április 20. éjfél

A pályázat eredményéről és a kiválasztásról 2024. április 24-ig értesítjük a szervezeteket. 

Bővebb információ:
Kaszás András
Youth4Vote szakmai vezető
info@youth4vote.eu