PLAY - Platform for Linking Active Youth

Projektadatok

Projektidőszak:
2020. március 1-2022. december 31.
Projektországok:
Magyarország, Spanyolország, Törökország
Projektcsapat:
Szalai Zita, Antonio Benaches Bodi, Aytac Uzunlas
Támogatás:
Erasmus+ Program

Projekt rövid leírása

A PLAY – Platform for Linking Young People egy 35 hónapos stratégiai partnerségi projekt, amelyet olyan fiatalok kezdeményeztek, akik egy korábbi hosszú távú partnerség részét képezték.

Ennek a projektötletnek a kidolgozásával lehetőséget adtunk a fiataloknak, hogy kezdeményezzenek, hogy megvalósítsák saját elképzeléseiket, és azokat kreatív és izgalmas módon. A fiatalok aktívabbak szeretnének lenni közösségeikben, de nem csak az ifjúsági munkalehetőségek végső felhasználójaként, hanem saját maguk alkotójaként és aktív alakítóiként is. közösségek. Ezért ezekre az igényekre alapozva indult el a PLAY projekt, hogy támogassa a befogadó közösségek építésére, a játékpedagógia és játék használatára való hajlandóságukat.

A projektben részt vevő fiatalok a tapasztalati tanulásra akarták felhívni a figyelmet, és a játékok iránti szeretetüket és a játékkészítésben megszerzett szakértelmüket használni akarták, így nemcsak a saját javukat szolgálják, hanem az összes fiatal, valamint az európai ifjúsági munka javát. Ezért ezzel a projekttel az ifjúsági munka színvonalának javítására törekedtünk a fiatalok és az ifjúsági vezetők kulcskompetenciáinak és készségeinek fejlesztése annak által, hogy minőségibb programokat tudjunk biztosítani a fiataloknak a jövőben.

A projekt fókuszában a fiatalok álltak, akik ötleteik megvalósítása és kompetenciáik fejlesztése által olyan innovatív és kreatív játékok fejlesztésén és játékpedagógiára épülő játékklubbok vezetésén dolgoztak együtt, amelyek hozzájárulnak az európai társadalmi befogadás erősítéséhez.

f

Ifjúsági munkások megismertetése a játék általi fejlesztés lehetőségeivel, módszertanok és jó gyakorlatok elsajátítása által;

l

Erősíteni a fiatalok kezdeményezőkészségét, vállalkozó kedvét és önkéntes felelősségvállalását játék általi fejlesztésen keresztül;

Z

Játékpedagógiai technikák alkalmazása a hátrányos helyzetű fiatalok készségeinek, kompetenciáinak fejlesztésére;

w

Megerősíteni a fiatal és tanuló-központú megközelítést a nem-formális nevelésben

Bevonni és képessé tenni a fiatalokat arra, hogy közösségeik aktív alakítóivá váljanak;

T

Fejleszteni a fiatalok készségeit és kompetenciáit a játékok, mint oktatási eszközök alkalmazhatóságának, illetve fejlesztési lehetőségei mentén;

A projekt keretében kapacitásfejlesztő tevékenységeket szerveztünkk az ifjúságsegítők játékalapú tanulásának elősegítéséhez és játékfejlesztéshez kapcsolódó kompetenciáinak fejlesztéséhez.

Az ifjúsági munkások kompetenciáinak fejlesztésével és azzal, hogy lehetővé tettük számukra számukra, hogy megvalósítsák ötleteiket, valamint innovatív oktatási eszközöket hozzanak létre és használhassanak a fiatalokkal, így a lehető legtöbb emberhez értünk el, beleértve hátrányos helyzetű ifjúsági csoportokat, akiket így be tudunk vonni mindennapi munkánkba.

Az ifjúsági munkások helyi szinten Game Hubokat és Game Klubokat szerveztek, valamint a játékfejlesztési technikákról szóló workshopokat tartottak. Ezen tevékenységek során a fiatalok játék alapú technikákkal ismerkedhettek meg a társadalmi befogadással, és megtapasztalhatták saját játékfejlesztési folyamatukat is.

A mobilitási tevékenységek elősegítették a helyi szintű ifjúsági csoportok összekapcsolását, hogy megtapasztalják az európai ifjúsági munkát, és jobban megértsék a témát. A fiatalok így megoszthatják tudásukat és tapasztalataikat, és motivációt is kaphatnak, hogy részt vegyenek ebben a projektben, miközben játékokat és játékra épülő workshop terveket dolgoztak ki.

Neked is van egy ötletedet?

Írj nekünk!