VITAKLUBOKKAl AZ AKTÍV ÁLLAMPOLGÁRSÁGÉRT

A SpeakUP egy 24 hónapon keresztül tartó nemzetközi együttműködésre építő projekt, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet a demokratikus értékekre és a civil részvétel fontosságára. A SpeakUP célja, hogy a strukturált vita eszközét felhasználva fokozza a fiatalok politikai részvételét és demokratikus elkötelezettségét Romániában, Cipruson és Magyarországon, különös tekintettel a hátrányos helyzetű és radikalizáció veszélyének kitett fiatalokra. A SpeakUp projekt során ifjúsági vitaklubok hálózatát hozzuk létre Románia, Ciprus és Magyarország területén. A vitaklubok létrehozásával és a strukturált vitázás lehetőségének kínálásával fiataloknak szeretnénk részt venni az állampolgári és demokratikus nevelésben és hozzájárulni fiatalok állampolgári részvételének erősítéséhez.

A projekt elsődleges célja, hogy fiatalokat támogasson vitakészségeik fejlesztésében, beleértve a kritikus gondolkodás, a nyilvános beszéd és az analitikus készségek fejlesztését, miközben előmozdítja a tiszteletteljes párbeszéd kultúráját. A projekt keretében képzéseket és műhelymunkákat tartanak majd, amelyek révén a fiatalok elsajátíthatják a vitákon és vitaversenyeken való részvételhez szükséges készségeket. 

w

Vitakultúra fejlesztése

Vitaklubok, vitaversenyek szervezése és lebonyolítása, amelyek a közéleti elkötelezettségről és társadalmi kérdésekről világosítják fel a fiatalokat.

Hatékony projektmenedzsment

Hangsúlyozva a vitamódszertan és a fiatalok közéleti elkötelezettségére vonatkozó gyakorlatok megosztását

Képességfejlesztés strukturált vita révén

Nemzetközi és hazai képzéssorozatok fiatalok számára a demokratikus vitákhoz kapcsolódó készségek fejlesztésére. Átfogó képzési anyag készítése a vitaklubok tevékenységének támogatásához.

Közéleti elköteleződés

A rendszeres klubtevékenységek, vitaversenyek és az ifjúsági fórumok hozzájárulnak ahhoz, hogy a fiatalok képesek legyenek aktív állampolgárokká válni. 

Aktív állampolgárság előmozdítása

Fiatalok támogatása közéleti szerepvállalásra, miközben megismerkednek a demokratikus és részvételen alapuló eszközrendszerrel és mechanizmusokkal és részt vesznek aktív állampolgárságot elősegítő kampányok lebonyolításában. 

z

Eredmények terjesztése

Fiatalok helyi közéleti részvételének növelése médiakampányokon, politikai kerekasztal beszélgetéseken és kiadványokon keresztül. 

Mi vár rád a SpeakUp projekt során?

VITAKLUBOK ORSZÁGSZERTE

2024 szeptemberétől országszerte 8 vitaklubot indítunk útjára a projekt keretében. A vitakluboknak Ifjúsági Közösségi Ház, iskola vagy civil szervezet ad otthont. A vitaklubokban a fiatalok havi találkozókon vesznek részt, hogy különféle témákat vitassanak meg. A vitaklubok során az World School vita módszertanát használjuk.

Az akadémiai vita egy olyan oktatási módszer, amelyen keresztül a résztvevők fejleszthetik csoport előtti beszéd készségüket és kritikus gondolkodásukat, valamint megtanulhatják a csapatmunka értékét. A résztvevőknek különböző témákban, eltérő állítások mellett és ellen kell érvelniük, függetlenül személyes véleményüktől. Néhány példa: bővüljön-e az Európai Unió, vagy a progresszív adózás jó intézkedés-e az európai államok számára.

SPEAKUP KÉPZÉSSOROZAT

A projekt keretében létrejön egy minimum 10 fős vitaklubvezetői csapat. Egy nemzetközi képzésen vesznek részt 2024 júliusában Romániában. A képzéssorozat a Worls Schools vitamódszertan és a British Parlament módszertan elsajátítására és sikeres alkalmazására koncentrálnak. A vitavezetők ezt követően kéthavonta olyan hazai és nemzetközi képzéseket bonyolítanak le, melyek témái a fiatalok érdeklődési területére építkeznek, illetve elősegítik azt, hogy a fiatalok sikeresek lehessenek a vitaklubokban; olyan készségekkel legyenek felruházva, mely alkalmassá teszi őket az eredményes érvelésre.

A projekt keretében egy olyan Módszertani és képzési csomag kerül kidolgozásra, melyet jövőbeli vitaklubvezetők is sikeresen tudnak alkalmazni munkájuk során.

  KÖZÉLETI KAMPÁNYOK

  A projekt keretében a fiatalok és a döntéshozók közötti párbeszéd kialakítására törekszünk, ezzel elősegítve a fiatalok közéleti aktivizmusának előmozdítását. Kerekasztal beszélgetések és szervezett érdekképviselei kampányalkalmak keretében erősítjük a fiatalok hangját a közéletben, és ezzel járulunk hozzá a demokratikus részvétel előmozdításához. 

  A fiataloknak lehetőséget biztosítunk, hogy saját „Run for Something” kampányokat indíthassanak, hogy a strukturált viták során szerzett „szónoki” készségeiket hasznosítsák pl. az iskolai diákönkormányzatokban, helyi ifjúsági tanácsokban, polgári csoportokban és más civil kezdeményezésekben való részvételre.

  VITAVERSENYEK

  2025 elejétől a vitaklubok csoportjai hazai és nemzetközi vitaversenyek keretében próbálhatják ki magukat.  Aktív állampolgársághoz kapcsolódó témákban negyedévente szervezünk hazai vitaversenyeket az ország különböző pontjain.

  A projektben résztvevő fiatalok kétszer találkozhatnak ciprusi és román partnereinkkel is, hogy nemzetközi színtéren is bemutathassák képességeiket.

  A nemzetközi vitaversenyre Romániában kerül sor előre láthatóan 2025 őszén.

  AKTUALITÁSOK

  Indíts SpeakUP vitaklubot

  Érdekel a vitázás világa? Szeretnél részese lenni egy aktív szakmai közösségnek és fiatalokkal foglalkozni vitaklubokban?  Szeretnél egy izgalmas szakmai programmal támogatni fiatalok fejlődését?  Ha a válaszod igen, akkor támogasd kezdeményezésünket és indíts vitaklubot közösségedben a SpeakUP projektünk keretében! A SpeakUP egy 24 hónapos nemzetközi projekt, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet a demokratikus értékekre és a civil részvétel fontosságára. A SpeakUP a strukturált viták...

  Legyél Vitavezető Szakmai Csapatunk tagja!

  Érdekel a vitázás világa? Szeretnél részese lenni egy aktív szakmai közösségnek és fiatalokkal foglalkozni vitaklubokban?  Szeretnél vitaklubokat vezetni és aktív közösségek tagja lenni?  Szeretnél részt venni új vitaklub-vezetők képzésében?  Ha a válaszod igen, akkor jelentkezz a Speak UP Vitavezetői szakmai csapatunkba, vegyél részt a képzéssorozatunkban és ugorj fejest a vitázás világába! A SpeakUP egy 24 hónapos nemzetközi projekt, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet a demokratikus...

  SPEAKUP PROJEKCSAPAT

  Szalai Zita

  Szalai Zita

  Projekt Menedzser

  Kaszás András

  Kaszás András

  Projekt Szakmai Vezető

  Szeretnél többet megtudni projektünkről?


  A Speak UP projekt egy 24 hónapos projekt, mely az Erasmus+ Program keretében az  Európai Unió társfinanszírozásában valósul meg.