Csatlakozz Vitavezető szakmai csapatunkhoz!

A Tudatos Ifjúságért Alapítvány Speak UP projektje keretében várja új vitaklub-vezetők jelentkezését

Érdekel a vitázás világa?

Szeretnél részese lenni egy aktív szakmai közösségnek és fiatalokkal foglalkozni vitaklubokban? 

Szeretnél vitaklubokat vezetni és aktív közösségek tagja lenni? 

Szeretnél részt venni új vitaklub-vezetők képzésében? 

Ha a válaszod igen, akkor jelentkezz a Speak UP Vitavezetői szakmai csapatunkba, vegyél részt a képzéssorozatunkban

és ugorj fejest a vitázás világába!

A projekt háttere

A SpeakUP egy 24 hónapos nemzetközi projekt, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet a demokratikus értékekre és a civil részvétel fontosságára. A SpeakUP a strukturált viták segítségével szeretné növelni a fiatalok közéleti aktivitását és demokratikus elkötelezettségét Romániában, Cipruson és Magyarországon, különös tekintettel a hátrányos helyzetű és radikalizáció veszélyének kitett fiatalokra.

A SpeakUP során ifjúsági vitaklubok hálózatát hozunk létre Romániában, Cipruson és Magyarországon. A vitaklubok célja, hogy a fiatalokat bevonják az állampolgári és demokratikus nevelésbe, és erősítsék a fiatalok közéleti részvételét.

A SpeakUP vitaklubokkal arra törekszünk, hogy a fiatalok fejlesszék vitakészségeiket, beleértve a kritikus gondolkodást, a nyilvános beszédet és az analitikus készségeket, miközben előmozdítjuk a tiszteletteljes párbeszéd kultúráját. A projekt keretében képzéseket és workshopokat tartunk, ahol a fiatalok elsajátíthatják a vitákon és vitaversenyeken való részvételhez szükséges készségeket is.

A projekt részeként egy 12 fős Vitaklubvezetői szakmai csapatot alakítunk ki, melynek tagjai olyan fiatalok lesznek, akik a vitaklubok vezetéséért, a szakmai anyagok kidolgozásáért, valamint a vitavezetők módszertani és képzési hátterének biztosításáért felelősek. Célunk, hogy minél több fiatalt vonjunk be a projektbe, és széles körben elérjük a fiatalokat.

Miért érdemes a SpeakUP Vitavezető szakmai csapat tagjává válnod?

Fejlődési lehetőség

A SpeakUP Vitavezetői Szakmai csapat tagjaként fejlesztheted vitakultúra és kommunikációs képességeidet, miközben hozzáállásod változásával te is  hozzájárulsz fiatalok közéleti részvételének előmozdításához.

Szakmai közösség

A SpeakUP Vitavezetői Szakmai csapat tagjaként egy olyan közösség részévé válhatsz, ahol hasonló érdeklődésű fiatalokkal találkozhatsz, együtt dolgozhatsz, és kölcsönösen tanulhattok egymástól.

Képzésvezetés

A SpeakUP Vitavezetői Szakmai csapat tagjaként részt vehetsz vitavezetői képzések facilitálásábanés lehetőséged nyílik hazai és nemzetközi vitaversenyek zsűrijében is helyet foglalni.

Módszertani fejlesztés

A SpeakUP Vitavezetői Szakmai csapat tagjaként részt vehetsz olyan módszertani anyagok kidolgozásában, amelyek segítenek abban, hogy minél több fiatal sajátíthassa el a kulturált vitázás és érvelés fortélyait.

Milyen egy SpeakUP Vitaklub?

Vitaklubjaink célja, hogy izgalmas és támogató környezetet teremtsenek a fiatalok számára, ahol készségeiket közösségi tanulás keretében fejleszthetik. A vitaklubokban a kritikus gondolkodásra, a nyilvános beszédre, az állampolgári és szociális készségekre, valamint a problémamegoldásra helyezzük a hangsúlyt. Minden klubban 12-20 fiatal vesz részt, akiket egy helyi vitaklubvezető segít és irányít. Emellett a SpeakUP Vitavezetői Szakmai csapat egyik tagja is támogatja őket, biztosítva a szakmai megvalósítást.

A klubok rendszeresen találkoznak, hogy gyakorolják vitázási készségeiket aktuális témák mentén, és lehetőségük van hazai és nemzetközi vitaversenyeken részt venni.

Országszerte 8 vitaklub indul, különös figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű fiatalokra.

A Vitaklubok során alkalmazott vitamódszer: World Schools Debate

A vitaklubok a világszerte elismert World Schools Debate formátumot követik, ahol minden vita két háromtagú csapat részvételével zajlik, meghatározott szerepekkel. Ez a strukturált vitaformátum lehetővé teszi számos készség fejlesztését, mint például a kutatás, kritikus gondolkodás, érvelés, stílus és előadás. A fiatalok megtanulnak feltárni és elemezni a bonyolult kérdéseket, problémaköröket, logikus érveket felépíteni, és gyorsan reagálni kommunikációs helyzetekben. Mindeközben fejlesztik nyilvános beszédük képességeit, különösen figyelembe véve a kommunikációs stílust, az előadásmódot, és az ötletek és érvek hatékony kifejezését. 

Hogyan válhatsz a SpeakUP Vitaklubvezető szakmai csapat tagjává?

l

Kitöltöd és beküldöd a jelentkezési lapot

Írd meg és küldd be jelentkezésedet a megadott határidőig:

2024. június 10.

Részt veszel a nemzetközi képzésen

2024. július 1-5. között részt veszel a nemzetközi vitavezetői képzésen Bukarestben, Romániában román és ciprusi fiatalokkal közösen. 

Részt veszel a hazai képzési alkalmakon

2024. októberétől kezdve részt veszel a kéthavonta igény szerinti témakörökben szervezett továbbfejlesztő képzéseken online vagy személyesen. 

Vitaklubvezetés országszerte

2024. októberétől részt veszel az induló Vitaklubok lebonyolításában és az új vitaklub vezetők képzésében.

Mit ad neked a SpeakUP vitavezetői képzés?

Érvelés fortélyai

Megismered, hogyan építs fel erős és logikus érveket és hogyan támogass fiatalokat ugyanebben a tanulási folyamatban.

Értékalapú vita alapjai és szabályai

Elsajátítod az értékalapú vitázás alapjait és a szabályokat, amelyek biztosítják az egyenlő és strukturált vitát fiatalok közösségei számára. 

A World Schools Debate vitaformátum és annak alkalmazási módjai közösségekben

Megismerkedsz a World Schools Debate formális vitázás szabályaival; vitázhatsz, majd vezetheted és értékelheted mások vitáit akár vitaversenyek zsűrijében is.

Vitaklubok szervezése és lebonyolítása

Képes leszel önállóan vitaalkalmakat szervezni, a témaválasztástól a résztvevők koordinálásáig a World Schools Debate vitaforma alkalmazásával és aktív közösségszervező tevékenységekkel. 

Moderálás, facilitálás és értékelés

Tudni fogod, hogyan moderáld és értékeld a vitákat a meghatározott szempontok alapján, biztosítva ezzel a résztvevők fejlődését és a vita magas színvonalát. Akár hazai és nemzetközi vitaversenyek zsűritagja is lehetsz. 

Aktív, folyamatosan fejlődő közösség

Mindeközben egy kiterjedt szakmai közösség építő tagjává válhatsz, ahol a közös gondolkodás és fejlődés a legfontosabb értékek közé tartoznak, és ahol folyamatosan lehetőséged lesz érvelési, vita- és kommunikációs készségeid fejlesztésére. Tudásoddal és tapasztalataiddal így hozzájárulhatsz a fiatalok körében az értékalapú vitakultúra meghonosításához és aktív részvételük előmozdításához.

Mit ajánlunk a SpeakUP vitavezető szakmai csapatunk tagjainak?

 • Intenzív képzések:
  2024 július elején megrendezett nemzetközi képzést követően online és offline hazai képzések várnak rád, amelyek a szakmai csapat tagjainak szükségleteire alapozva, szakértők részvételével valósulnak meg.
 • E-tananyag és módszertan:
  Biztosítjuk, hogy a SpeakUP vitavezetői szakmai csapat tagjai a módszertan alkalmazhatóságát a jövőben is használhassák, hozzáférést kapva a szükséges anyagokhoz.
 • Módszertani kézikönyv:
  A SpeakUP vitavezetői szakmai csapat tagjai megkapják a vitavezetők számára készült módszertani kézikönyvet, amely átfogó útmutatást nyújt a vitaklubok lebonyolításához.
 • Szakmai mentorálás:
  A SpeakUP vitavezetői szakmai csapat tagjainak munkáját személyes szakmai mentorálással és segítségnyújtással támogatjuk, biztosítva ezzel a folyamatos szakmai fejlődési lehetőséget.
 • Gyakorlóviták:
  A képzési alkalmakon kívül „gyakorlóvitákat” is szervezünk, ahol a résztvevők kipróbálhatják és alkalmazhatják a tanultakat, valamint megoszthatják a vitaklubok során gyűjtött tapasztalataikat.
 • Szervezői feladatok:
  A SpeakUP vitavezetői szakmai csapat tagjai 2024 szeptembere és 2025 júniusa között lehetőséget kapnak vitaklubok vezetésére, indítására és lebonyolítására fiatalok közösségeiben.
 • Vitaversenyek szervezése:
  A SpeakUP vitavezetői szakmai csapat tagjaiként lehetőséged nyílik hazai vitaversenyek szervezésében és lebonyolításában való aktív részvételre.
 • Lehetőségek:
  SpeakUP vitavezetői szakmai csapat tagjaként bekapcsolódhatsz a TIA más lehetőségeibe hazai és nemzetközi projektek keretében.
 • Gyakorlati lehetőség:
  Releváns tanulmányok esetében lehetőséged lesz a képzést gyakorlatként is leigazolni.

Hogyan tudsz jelentkezni a SpeakUP vitavezetői szakmai csapatba?

Életkor

Elmúltál 18 éves, de még nem töltötted be a 35. életévedet

Motiváció

Szívesen vennél részt Vitaklubok lebonyolításában 2024 szeptembere és 2025 júniusa között

Elköteleződés

Elkötelezett vagy az értékalakú vitázás és a fiatalok aktív állampolgári nevelése és részvétele mellett

Értékrend

Hiszel az értékalapú vitázásban és annak közösségszervező erejében fiatalok körében

SpeakUP

Részt vennél a SpeakUP tevékenységeiben, hogy minél több fiatal kapjon lehetőséget a részvételre

Közösség

Szeretnél aktív és cselekvő tagja lenni a TIA közösségének és fiatalok helyzetbehozását előmozdítani

Legyél Te is a SpeakUP Vitaklubvezetői szakmai csapatunk tagja!

Jelentkezési határidő:

Nap

:

Óra

:

Perc

:

Mp

2024. június 20. éjfél

A kiválasztás eredményéről  2024. június 22-ig értesítjük a jelentkezőket.

Bővebb információ:
Szalai Zita
SpeakUP projektvezető
erasmusplus@tudatosifjusag.hu