Indíts SpeakUP Vitaklubot!

A Tudatos Ifjúságért Alapítvány Speak UP projektje keretében országszerte új vitaklubok indításához keresi együttműködő partnereit

Érdekel a vitázás világa?

Szeretnél részese lenni egy aktív szakmai közösségnek és fiatalokkal foglalkozni vitaklubokban? 

Szeretnél egy izgalmas szakmai programmal támogatni fiatalok fejlődését? 

Ha a válaszod igen, akkor támogasd kezdeményezésünket és indíts vitaklubot közösségedben a SpeakUP projektünk keretében!

A projekt háttere

A SpeakUP egy 24 hónapos nemzetközi projekt, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet a demokratikus értékekre és a civil részvétel fontosságára. A SpeakUP a strukturált viták segítségével szeretné növelni a fiatalok közéleti aktivitását és demokratikus elkötelezettségét Romániában, Cipruson és Magyarországon, különös tekintettel a hátrányos helyzetű és radikalizáció veszélyének kitett fiatalokra.

A SpeakUP során ifjúsági vitaklubok hálózatát hozunk létre Romániában, Cipruson és Magyarországon. A vitaklubok célja, hogy a fiatalokat bevonják az állampolgári és demokratikus nevelésbe, és erősítsék a fiatalok közéleti részvételét.

A SpeakUP vitaklubokkal arra törekszünk, hogy a fiatalok fejlesszék vitakészségeiket, beleértve a kritikus gondolkodást, a nyilvános beszédet és az analitikus készségeket, miközben előmozdítjuk a tiszteletteljes párbeszéd kultúráját. A projekt keretében képzéseket és workshopokat tartunk, ahol a fiatalok elsajátíthatják a vitákon és vitaversenyeken való részvételhez szükséges készségeket is.

A projekt részeként emelett egy 12 fős Vitaklubvezetői szakmai csapatot alakítunk ki, melynek tagjai olyan fiatalok lesznek, akik a vitaklubok vezetéséért, a szakmai anyagok kidolgozásáért, valamint a vitavezetők módszertani és képzési hátterének biztosításáért felelősek. Célunk, hogy minél több fiatalt vonjunk be a projektbe, és széles körben elérjük a fiatalokat. Így amennyiben te Vitaklubot szeretnél, de nincs annyi időd, hogy a szakmai vezetésre is felkészülj, ne aggódj, mert csapatunk tagjai közül mindig készen áll valaki a vitaklubok vezetésére. 

Miért jó egy Vitaklub?

Fejlődési lehetőség

Az akadémiai vita egy szuper oktatási módszer, amely segít a résztvevőknek javítani a nyilvános beszéd- és kritikai gondolkodási készségeiket, valamint megtanulják a csapatmunka és a kitartás fontosságát.

Támogató közösség

Vitaklubjaink biztonságos, támogató környezetet biztosítanak mindenki számára, ahol kibontakoztathatják önmagukat. A viták mellett közéleti programokat is kínálunk, hogy még nagyobb hatást érjünk el a fiatalok aktív részvétel terén. 

Személyes, fiatalos témák

Különböző témákban kell majd érvelniük pro és kontra a tagoknak, függetlenül attól, hogy személyesen mit gondolnak. A vitahelyzeteket bármilyen számotokra releváns témára építhetitek. 

Kapcsolatépítés

A vitaklubok egymással is kapcsolatba kerülnek vitaversenyek alkalmával. Az egymással folytatott párbeszéd és tapasztalatcsere révén hozzájárulnak egy elfogadóbb és befogadóbb hozzáállás kialakulásához is.

Milyen egy SpeakUP Vitaklub?

Vitaklubjaink célja, hogy izgalmas és támogató környezetet teremtsenek a fiatalok számára, ahol készségeiket közösségi tanulás keretében fejleszthetik. A vitaklubokban a kritikus gondolkodásra, a nyilvános beszédre, az állampolgári és szociális készségekre, valamint a problémamegoldásra helyezzük a hangsúlyt. Minden klubban 10-15 fiatal vesz részt, akiket egy helyi vitaklubvezető segít és irányít. Emellett a SpeakUP Vitavezetői Szakmai csapat egyik tagja is támogatja őket, biztosítva a szakmai megvalósítást.

A klubok rendszeresen találkoznak, hogy gyakorolják vitázási készségeiket aktuális témák mentén, és lehetőségük van hazai és nemzetközi vitaversenyeken részt venni.

Országszerte 8 vitaklub indul, különös figyelmet fordítva a hátrányos helyzetű fiatalokra.

A Vitaklubok során alkalmazott vitamódszer: World Schools Debate

A vitaklubok a világszerte elismert World Schools Debate formátumot követik, ahol minden vita két háromtagú csapat részvételével zajlik, meghatározott szerepekkel. Ez a strukturált vitaformátum lehetővé teszi számos készség fejlesztését, mint például a kutatás, kritikus gondolkodás, érvelés, stílus és előadás. A fiatalok megtanulnak feltárni és elemezni a bonyolult kérdéseket, problémaköröket, logikus érveket felépíteni, és gyorsan reagálni kommunikációs helyzetekben. Mindeközben fejlesztik nyilvános beszédük képességeit, különösen figyelembe véve a kommunikációs stílust, az előadásmódot, és az ötletek és érvek hatékony kifejezését. 

Hogyan indíthatsz te is SpeakUP vitaklubot?

Fiatalok egy közösségben

Van egy fiatalokból álló közösséged, és szeretnél nekik új lehetőségeket biztosítani? Beszéljétek meg velük, hogy szeretnének-e részt venni egy vitaklubban, fejlődni, tanulni és közösséget építeni. Ha a válasz igen, máris ugorhatunk a következő lépésre!

Kapcsolatfelvétel és a megállapodás megkötése

Ha a közösséged úgy döntött, hogy szeretnétek egy vitaklubot indítani a fiatalok számára, lépjetek kapcsolatba velünk! Az első kapcsolatfelvétel és a személyes egyeztetés után megkötjük a megállapodást, és szeptembertől már indulhatnak is a vitaklubok szervezési munkái.

A World Schools Debate vitaformátum és annak alkalmazási módjai közösségekben

Megismerkedsz a World Schools Debate formális vitázás szabályaival; vitázhatsz, majd vezetheted és értékelheted mások vitáit akár vitaversenyek zsűrijében is.

Vitaklubok szervezése és lebonyolítása

Ajánljuk, hogy a klubok kéthetente találkozzanak 1-2 órára, de havi rendszerességű találkozók is elegendőek lehetnek a résztvevők bevonására és készségeik fejlesztésére. 

A klubtalálkozók során megvitatandó témákat gondosan választjátok ki, hogy passzoljanak az aktív állampolgárság és a demokratikus elkötelezettség céljaihoz és a fiatalok érdeklődési területét a leginkább lefedjék. Ez a tematikus fókusz hozzájárul ahhoz, hogy bátorítsa a fiatalokat, hogy kritikusan viszonyuljanak az aktuális témákhoz, társadalmi kérdésekhez és a tágabb világhoz. Megtanulják, hogyan vegyenek figyelembe több nézőpontot, hogyan folytassanak konstruktív párbeszédet, és hogyan járuljanak hozzá a közösségeiket és a szélesebb világot érintő kérdések megvitatásához.

Hazai és nemzetközi vitaversenyek
Elköteleződés és fenntarthatóság

Olyan partnereket keresünk, akik végig velünk tartanak a projekt során, és segítenek abban, hogy a vitaklubok a projekt után is életben maradjanak és fejlődjenek. 

Mit ajánlunk a SpeakUP vitaklubjainknak?

 • Intenzív képzések:
  Amennyiben szeretnél te lenni a vitaklub vezetője is 2024 július elején megrendezett nemzetközi képzést követően online és offline hazai képzések várnak rád. 
 • E-tananyag és módszertan:
  Biztosítjuk, hogy a SpeakUP és a World School Debate módszertanát, melyet könnyen és sikerrel tudtok majd alkalmazni a Vitaklubjaotok során. 
 • Vitavezető szakember:
  A SpeakUP vitavezetői szakmai csapat tagjai készen állnak, hogy szakmai tudásukkal támogassák a Vitaklubodat. Így amennyiben szeretnéd, hogy közösségedben elinduljon a kezdeményezés, de még nem állsz készen a Vitavezetői feladatokra, ne csüggedj, mi támogatunk.
 • Szervezői feladatok:
  2024 szeptembere és 2025 júniusa között lesz lehetőséged a vitaklubok szervezésére és lebonyolítására.
 • Anyagi támogatás:
  A SpeakUP projekt keretében Vitaklubjaink működését nemcsak szakmailag támogatjuk, így a szervezési, klubszervezési és megvalósítási folyamatokat támogatjuk a SpeakUP pályázati forrásból. 
 • Gyakorlati lehetőség:
  Releváns tanulmányok esetében lehetőséged lesz a Vitaklubok szervezését és ha szeretnéd vezetését is gyakorlatként leigazolni.

Hogyan indíthatsz SpeakUP Vitaklubot?

Közösség

Tagja vagy egy aktív és cselekvő közösségnek, ahol a vita, mint közösségi módszer fejlesztő hatással tud lenni

Motiváció

Szívesen vennél részt Vitaklubok lebonyolításában 2024 szeptembere és 2025 júniusa között

Elköteleződés

Elkötelezett vagy az értékalakú vitázás és a fiatalok aktív állampolgári nevelése és részvétele mellett

Értékrend

Hiszel az értékalapú vitázásban és annak közösségszervező erejében fiatalok körében

SpeakUP

Részt vennél a SpeakUP tevékenységeiben, hogy minél több fiatal kapjon lehetőséget a részvételre

Szeretnék SpeakUP Vitaklubot indítani közösségemben!

1 + 4 =

Érdekel a SpeakUP vitavezető szakmai csapat tagság is?

Szeretnél részese lenni egy aktív szakmai közösségnek és fiatalokkal foglalkozni vitaklubokban? 

Szeretnél vitaklubokat vezetni és aktív közösségek tagja lenni? 

Szeretnél részt venni új vitaklub-vezetők képzésében?

Ha a válaszod igen, akkor jelentkezz a Speak UP Vitavezetői szakmai csapatunkba, vegyél részt a képzéssorozatunkban és ugorj fejest a vitázás világába!

Bővebb információ:
Szalai Zita
SpeakUP projektvezető
erasmusplus@tudatosifjusag.hu