Ébresztő!

Közösségépítéssel az aktív állampolgárságért...

Projekt rövid leírása

Az Ébresztő! című projekt ötlete olyan tenni akaró fiatalokban fogalmazódott meg, akik saját közösségükben aktív szerepet vállalnak, helyi közösségükért tenni akarnak, azonban ehhez külső támogatásra is szükségük van. A szektorban tevékenykedő fiatalok nem, vagy csak nehezen tudnak kapcsolatot teremteni a szektor többi képviselőjével. Ez nemcsak a kapcsolat hiánya miatt van így, hanem mert nincsenek felszerelkezve a megfelelő tudással és képességekkel, mellyel kezdeményezni tudnák, illetve fenn tudnák tartani a valós párbeszédet. Felismerték ezt az egyre fokozódó szükségletet a fiatalokban, hogy képesek legyenek és alkalmuk adódjon véleményük nyílt megformálására, és továbbítására az ifjúsági szektor szereplői, illetve a döntéshozók felé, az olyan ügyekben, mely életüket nagyban befolyásolja. Projektünk ezekre a szükségletekre épülve célozza meg a fiatalok közös gondolkodásának és helyi érdekképviseletének előmozdítását, és a fiatalok, a civil ifjúsági szakemberek és döntéshozók közötti párbeszéd elindítását.

Projektadatok

Projektidőszak:
2017. május 1 – 2019 április 30.
Projektcsapat: 
Kaszás András, Szalai Zita, Böröcz Lívia, Szalóki Viktor
Támogatás:
Erasmus+ Program

Serkenteni új ötletek kialakulását a helyi közösségekben, melyek választ adnak a társadalmi problémákra és támogatja azok gyakorlatba helyezését

Fiatalok a helyi döntéshozatali folyamatokba való becsatlakozásának előmozdítása;

Párbeszéd és együttműködés kialakítása a fiatalok, ifjúságügyi és ifjúsággal foglalkozó szakemberek, valamint a helyi döntéshozók között

Elősegíteni a valós ifjúsági részvétel és demokrácia megértését és gyakorlását

Fiatalok bevonása az aktív demokráciába, strukturált párbeszéd folyamatához kapcsolódó képességek fejlesztése nem-formális eszközökke

Fiatalok képzése, hogy képesek legyenek a kortársaikat támogatni az aktív részvételben

A projekt egyik alapvető célja volt a fiatalok képességeinek fejlesztése a strukturált párbeszéd folyamatához kapcsolódva, lehetőséget biztosítva számukra a demokratikus és bevonó döntéshozatali folyamat megismerésére és annak alkalmazására, így előmozdítva az aktív részvételt a demokratikus folyamatokban.

Projektünk alapját az az elmélet képezte, hogy a fiataloknak aktív alkotóinak kell lennie a helyi közösségeknek, a döntések formálóinak és véleményezőinek, valamint potenciális partnereknek, akik értékes és hasznos tanácsokkal tudják alakítani a társadalmi folyamatokat. Úgy gondoljuk, ennek a folyamatnak a támogatására a fiatalokat képessé kell tennünk, hogy a civil szervezet életébe és a helyi döntéshozatalba be tudjanak kapcsolódni, mely elv projektünk másik pillérét képezte.

A projekt során egy komplex folyamatot valósítottunk meg a fenti célok elérése érdekében.

Fontosnak tartottuk, hogy a fiatalok ne csak lehetőséget kapjanak véleményük elmondására, hanem megfelelő készségeket sajátítsanak el, melyek segítségével hitelesen tudják képviselni érdekeiket, tudnak érvelni és határozottan részt venni vitaszituációkban. 

A megvalósított tevékenységek mindegyike a demokratikus életben való aktív részvételre ösztönözte a fiatalokat, előmozdította a véleménymegosztást a fiatalok és a döntéshozók között, mely során a fiatalok képességei fejlődtek.

Projekt keretében bevont ifjúsági közösség

Projekt keretében megvalósult program

Projekt képzései során közvetlenül elért fiatal

Létrehozott módszertani eszköz

Kihívás elé állítottuk a magyar fiatalokat, hogy szóljanak bele a településük életébe és osszák meg ötleteiket az ifjúsági munkásokkal, szervezetvezetőkkel és a döntéshozókkal.

Célunk volt, hogy egy év alatt fiatalok csoportjai fejlesztési ötleteiket a helyi döntéshozókhoz eljuttassák. A folyamat során ehhez többrétű támogatást és képzést is kaptak. A projekt célja a strukturált párbeszéd indításán túl, hogy ezek a párbeszédek valós eredményekhez vezessenek.

A projekt legfőbb tevékenységei:

Szakértői csoport munkája/Kiadvány: A szakértői csoport 5 alkalommal találkozott a projekt alatt a módszertan fejlesztése és a projekt értékelése végett.

Ébresztő! Konferencia: A projekt alatt egy Nyitó és egy Záró konferenciát szerveztünk, melyen a fiatalok, a szakértői csoport tagjai, valamint a döntéshozók is részt vettek. A konferenciákra meghívást kaptak a más ifjúsági területen tevékenykedő civil szervezetek képviselői is.

Ébresztő! Képzések: A kétszer 4 napos képzéseken, a fiatalok közösségeinek képviselői vettek részt. A képzések során a fiatalok olyan készségeket sajátítottak el, melyek nélkülözhetetlenek véleményük nyílt megformálásában és továbbadásában.

Emellett a képzési alkalomak során egy szimulációba is invitáltuk a fiatalokat, mely lemodellezi a helyi demokratikus, bevonáson alapuló döntéshozatali folyamatot. A szimulációs gyakorlat során a fiatalok maguk is megtapasztalhatták, hogy milyen egy ötletet a helyi döntéshozó testület elé terjeszteni, és az érdekképviseletnek milyen lépései vannak.

A rendezvények a nem-formális tanulási módszerek alkalmazásával váltak interaktívvá. A módszerek lehetővé tették az élményeken alapuló tanulást, mellyel elértük, hogy a résztvevők személyisége, vezetői eszköztára fejlődjön, és így a jövőben magabiztos kiállásuk legyen, tisztában legyenek képességeikkel és megfelelőképpen tudják a gyakorlatban alkalmazni megszerzett tudásukat.

A projekt által fejlődött a strukturált párbeszéd rendszere hazánkban, hiszen jó kapcsolat alakul ki a helyi ifjúsági szervezetek, döntéshozók és fiatalok között, melyet a projekt lezárása után is fenntartanak majd. A döntéshozók több témában fogják kikérni a fiatalok véleményét, ezzel is fejlesztve a demokrácia intézményét hazánkban. A fiatalok emellett képesek lesznek véleményük formális megfogalmazására és ötleteik átadására, előadására, megvalósítására.

A projekt hozzájárult az Erasmus+ Program és az azon belül megvalósuló más projektek népszerűsítéséhez is. A feldolgozott témakörök és a kidolgozott anyagok mind hozzájárultak a program céljainak megvalósításához és a minél nagyobb számú fiatal mozgósításához, aktivizálásához.

Projektcsapat

Kaszás András

Projektvezető

Szalai Zita

Szakmai vezető

Böröcz Lívia

Szakmai munkatárs

 

 

Szalóki Viktor

Szakmai munkatárs

Közösségeddel Te is indítanál egy helyi érdekképviseleti projektet?

Írj nekünk!