Rethinking Media - Dare to doubt

Fiatalok közösen a kritikus gondolkodás ösztönzéséért...

Rethinking Media – Dare to doubt ifjúsági csere 2017. augusztus 13-20. között került megrendezésre Pilismaróton, 5 ország 31 fiataljával. Az ifjúsági csere elsődleges célja az volt, hogy a résztvevőket magasabb szintű és tudatosabb média fogyasztásra és kritikus gondolkodásra ösztönözzük azáltal, hogy a kulcs kompetenciáikat fejlesztjük. Ennek részeként megismertettük velük a különböző média eszközöket, valamint azt, hogy ezek milyen manipulációs technikákat használnak a fogyasztók, a hétköznapi emberek befolyásolására. A résztvevők kiválasztásánál törekedtünk arra, hogy a kommunikációs technikák és szociálisan érzékeny témák iránt érdeklődő jelentkezőket válogassunk be a programba, akik fogékonyak arra, hogy elsajátítsák a kritikus gondolkodást, és saját közösségeikben is felhívják a figyelmet a média manipulációra, valamint az aktív állampolgárság és az információk megismerésén alapuló döntéshozatal fontosságára.

 

Projektadatok

Időpont: 2017. augusztus 13-20. 
Helyszín: Pilismarót
Projektcsapat: 
Szalai Zita, Fehér Nóra, Jurics Adrián
Támogatás:
Erasmus+ Program

z

A média eszközök széleskörű megismerése, valamint annak megértése, hogy ezek hogyan befolyásolják az európai fiatalok gondolkodásmódját

Manipulációs és meggyőzési technikák megismerése, hétköznapi helyzetekben való felismerése

Annak felismerése, hogy a kulturális megismerés és a kulturális sajátosságok médiareprezentációja hogyan befolyásolja a fiatalok értékeit és előítéleteit

Interkulturális tanulás, kulturális sokszínűség megismerése, szociális érzék és kompetenciák fejlesztése

A résztvevők között a jó gyakorlatok megosztásának, és azok helyi közösségekben való implementálási módjának megismerésének ösztönzése

h

Különböző információ források kritikus megközelítésének technikáinak átadása, fejlesztése

A fejlesztett kulcskompetenciák és készségek között különös figyelmet fordítottunk a kommunikációs és szociális készségek fejlesztésére, és arra, hogy a projekt alatt a résztvevők mellett partnereink is fejlődjenek, amivel közösen hozzájárulhatunk az európai szintű ifjúsági munka fejlesztéséhez is. Hangsúlyoztuk a nemzetközi együttműködések fontosságát a fiatalokat érintő kérdésekben és ismertettük, hogy milyen mobilitási lehetőségeket és programokat ajánl az Erasmus+ program a fiatalok számára.

A kitűzött célokat az azokhoz szorosan igazított program elemekkel, az azokat feldolgozó értékelő beszélgetésekkel és aktivitásokkal, valamint a résztvevők elköteleződését segítő feladatokkalértük el. Így valóban elmondható, hogy a résztvevőink olyan tudással, gondolatokkal és jó gyakorlatokkal felvértezve távoztak, amikkel képesek lesznek felismerni és a médiában megjelenő manipuláció formáit és technikáit, valamint hatékonyan fellépni és harcolni azok negatív befolyása ellen.

A programban való részvétel fejlesztette a résztvevők alap kompetenciáit, elsősorban a nem-formális és informális tanulási módszerek kreatív használata által. A tanulási folyamat alapjait a kreativitás, aktív részvétel és a mélyebb kulturális megismerés jelentette. A csere alatt a résztvevők olyan fontos készségeket fejlesztettek, mint az információ források kritikus vizsgálata, a tények és vélemények közötti különbségtétel, a tényeken alapuló érvelés és a tudatosabb internethasználat.

A nemzetközi, vegyes csapatokban való közös munka által azt is megértették, hogy egy-egy kérdésben mennyi eltérő aspektus rejlik, és hogy ugyanazon témáról egy más kultúrából érkező ember tökéletesen mást gondolhat, más jelentéstartalmat szűrhet ki, mint mi magunk.

Az ifjúsági csere végére a résztvevők motiválttá váltak arra, hogy aktívabb szerepet vállaljanak a közösségeikben és a demokratikus életben, döntéshozatalban, a tapasztalataikra alapozva saját maguk is szervezzenek foglalkozásokat és népszerűsítsék az ifjúsági munkát, valamint az Erasmus+ által kínált lehetőségeket, online és offline felületeken egyaránt.

Felkeltettük az érdeklődésedet?

Szeretnél részt venni a programjainkon? Szeretnél önkénteskedni? Van egy ötleted, amiben úgy gondolod, hogy segíteni tudunk? Ne habozz és írj nekünk!