PlusOne

Projektmenedzsment felsőfokon emberi jogi projektek vezetéséért

Projekt rövid leírása

A PlusOne képzés Pilismaróton került megrendezésre 2017. augusztus 6-13. között. A 8 napos képzésen 24 ifjúságsegítő/ifjúságügyi szakember/önkéntes programszervező/junior képző és 4 képző/logisztikus/projektvezető vett részt a következő országokból: Magyarország, Románia, Olaszország, Törökország, Örményország, Grúzia, Marokkó és Libanon.

Projektpartnereinkkel felismertük az igényt, hogy szükség van egy olyan speciális képzés létrehozására, ami a prioritásokat követve az emberi jogok, a diverzitás, a tolerancia, témáját öleli fel és ezzel egyidőben felkészíti a résztvevőket az Erasmus+ Programban ifjúsági csere lebonyolítására elsősorban ezekben a témákban. E két fontos problémát összefűzve a PlusOne projekt célja az volt, hogy a résztvevő szervezetek képviselőinek az ifjúsági munkában elterjedt projekttervezési és projektmenedzsment ismereteket átadja, és felkészítse őket arra, hogy képesek legyenek önállóan megtervezni egy emberi jogi nevelésre épülő projekttervet, és azt pályázatként beadni az Erasmus+ Programban. 

Projektadatok

Dátum:
2017. augusztus 6-13.
Helyszín: 
Pilismarót
Projektcsapat: 
Szalai Zita, Gulyás Barnabás, Szalai Zsófi,  Kaszás András
Támogatás:
Erasmus+ Program

f

A projekt fogalmának és jelentésének pontos megismerése és a projekttervezés szakaszainak megértése

l

Ifjúsági munkások felkészítése saját ifjúsági projektek, különös tekintettel nemzetközi ifjúsági csereprogramok lebonyolítására emberi jogi nevelés témakörében

Z

Ifjúsági munkások kompetenciáinak fejlesztése nemzetközi tanulási célú projektek megvalósítása érdekében

w

Kapcsolatépítési lehetőség biztosítása jövőbeli közös projektek kidolgozása céljából

Emberi jogi nevelés témaköréhez tartozó alapfogalmak tisztázása, kreatív módszerek és a segédanyagok megismerése

T

Az Erasmus+ Ifjúsági Programjának megismerése, különös tekintettel a KA1- ifjúsági csere kategóriára

A képzés továbbá azt az alapvető szükségletet elégítette ki, amely egyrészt lefedi a projekttervezés és projektmenedzsmenthez, valamint az emberi jogi neveléshez kapcsolódó alapismereteket, és emellett lehetőséget  kínált a szakembereknek partnerségek kialakítására a jövőbeni projektek kidolgozására együtt.  A képzés gyakorlatorientált és a tapasztalati úton történő tanulás módszerével segítette a szakembereknek a program sajátosságait és jelenlegi prioritását megérteni, valamint a minta projekttervezéssel példát adott a szakembereknek saját projektek tervezéséhez is.

A résztvevőknek volt már meglévő tudása és tapasztalata emberi jogi nevelés témaköréhez kapcsolódóan, azonban még tapasztalatlanok voltak erre a témára projektek kidolgozásában és lebonyolításában. A projektben az ifjúsági szakembereken túl, az oktatási szektorból is érkeztek résztvevők, akik diákjaikkal könnyen tudják majd alkalmazni a képzésen elsajátított kompetenciákat. 

A képzés során főként nem-formális és informális nevelési módszereket alkalmazunk, mint például az egyéni, páros és csoportos foglalkozások, kreatív műhelyek, színházi módszerek, szimulációs és szituációs játékok, problémamegoldó és a vitaindító gyakorlatok, interaktív előadások. A módszerek elsősorban a nem-formális nevelés eszköztárához kapcsolódtak, valamint kiegészültek a for profit szféra projektmenedzsment képzéseiben alkalmazott gyakorlataival is. A résztvevők maguk is kaptak lehetőséget, hogy megosszák tudásukat és tapasztalatikat a témában. 

A projekt megvalósítása elősegítette a résztvevők közötti kölcsönös párbeszéd létrejöttét, a kultúrák megismerését és a társadalmi befogadás előmozdítását, valamint a fiatalok aktív részvételét az alapvető európai értékeknek megfelelően. A projekten való részvétel által a szakemberek kreativitása és vállalkozó kedve fokozódott, a jövőben nagyobb magabiztossággal valósítják meg saját elképzeléseiket nemcsak a szervezet tevékenységein belül, hanem magánéletükben is.

Neked is van egy ötletedet?

Írj nekünk!