EnAct

A kommunikáció, a természet és a színház erejével a fiatalok bátorításáért...

Projekt rövid leírása

„EnAct” – Empowerment through Nature, Authentic Communication and Theatre című képzés 2017. április 6-13. között valósult meg Győrben. A képzési program célja volt az ifjúsági munkások kompetenciáinak fejlesztése, mely képessé teszi őket, hogy fiatalokat elkötelezzenek és bátorítsanak, hogy aktív szereplőivé váljanak a társadalmunknak és felvegyék a harcot a rasszizmus és a diszkrimináció ellen, fejlett kommunikációs készségiken, konfliktuskezelői technikáikon keresztül. 

A 8 napos képzésen 24 résztvevő, 3 képző és egy logisztikai segítő vett részt a következő országokból: Ciprus, Görögország, Írország, Olaszország, Törökország, Egyesület Királyság és Magyarország.

Projektadatok

Időpont: 2017. április 6-13. 
Helyszín: Győr
Projektcsapat: 
Szalai Zita, Sophie Brueker, Steve Gasgarth, Kaszás András
Támogatás:
Erasmus+ Program

Kreatív módszerek elsajátítása fiatalok
elköteleződéséhez, hogy aktív szereplői legyenek a társadalomnak és a rasszizmus elleni küzdelem fontos szereplőivé váljanak

w

Effektív kommunikációs technikák elsajátítása a pozitív és erőszakmentes kommnikáció előmozdítása érdekében

Felfedezni és megérteni, hogyan lehet színházi módszereket alkalmazni interkulturális tanulás és emberi jogi nevelés témákban

Kreatív nem-fromális nevelési módszerek megismerése és alkalmazása konfliktuskezelés témában

>

Javítani az ifjúsági munka színvonalát, elősegíteni új, minőségi projektek kialakulását az Erasmus+ Ifjúsági programon belül

z

Teret biztosítani a résztvevőknek jó gyakorlataik megosztására és beszégetésre, kapcsolatteremtésre

A kijelölt célok a résztvevők és a képzők, valamint projektpartnerek értékelései alapján nagy mértékben megvalósultak. A képzés alatt alkalmazott nem-formális és informális módszerekre építő gyakorlatok – szituációs feladatok, csoportfeladatok, vitaszituációk – elősegítették az egymás közötti párbeszéd kialakulását, mely nélkülözhetetlen alapot szolgált ahhoz, hogy a résztvevők megosszák egymással véleményüket.

Elsődlegesen olyan nevelési módszereket alkalmaztunk, melyek az effektív kommunikációt és a konfliktuskezelést segítik elő. Kiemelt figyelmet fordítottunk a résztvevők igényeire, hogy saját szükségleteikhez tudják alakítani a programot és a lehető legtöbbet tanuljanak.

A legfőbb alkalmazott módszertan a színház, az autentikus kommunikáció és az outdoor módszertanok köré csoportosultak. A színházi módszerek alatt  Augosto Boal Elnyomottak Színháza módszertanát alkalmaztuk, kiemelten az Image Színház és a Fórum Színház elemeire, emelett interaktív és improvizációs módszertant alkalmaztunk, melyek kíválóan alkalmasak konfliktuskezelésre.

Kiemelten foglalkoztunk az asszertív kommunikáció fontosságával, kiemelten az erőszakmentes kommunikáció módszerének megismerésével és annak alkalmazásával konfliktuskezelés során. 

Autentikus kommunikációs módszertan magába foglalta a 4 kommunikációs stílus (passzív, agresszív, passzív-agresszív és asszertív) és az erőszakmentes kommunikáció alapjainak megismerését, melyet szerepjátékokon keresztül ki is próbálhattak a résztvevők.

Az outdoor módszertan során az érzékek alkalmazása (sensory awerness), a Mirror of Nature és a Threshold séta jelentették a főbb elemeket, melyek főként reflexiós módszerre épülnek.

A szakemberek képzésével és a módszerek megismertetésével hozzájárultunk a nemzetközi ifjúsági munka minőségbeli fejlődéséhez.  A projekten való részvétel által a szakemberek kreativitása és kezdeményező kedve fokozódott, a jövőben nagyobb magabiztossággal valósítják meg saját elképzeléseiket nemcsak a szervezet tevékenységein belül, hanem magánéletükben is.

 

Tanulnál nem-formális keretek között egy izgalmas témáról?

Írj nekünk!