Follow the Leader

Vezetőképzéssel a minőségi civil szervezetekeért...

Projekt rövid leírása

Follow the leader! című képzés 2016. április 24-30. között valósult meg Budapesten. A képzési program célja ifjúsági munkások kompetenciáinak a fejlesztése volt, mely képessé teszi őket vezető pozíció betöltésére és olyan eszközökkel ruházza fel őket, melyet szervezetek vezetésében sikerrel tudnak alkalmazni. A képzésre 4 országból 24 résztvevő érkezett, hogy közösen érjék el a célokat a 3 képző támogatásával és iránymutatása alatt.

A projekt másik fontos célja az volt, hogy a szakembereket és az ifjúsági szervezeteket motiváljuk és biztassuk további aktív szerepvállalásra önkéntes munkájuk során, valamint arra, hogy továbbadják, megosszák tudásukat és tapasztalataikat kortársaikkal is, ezzel elősegítve a szervezetek erősödését, aktivitását nemcsak nemzeti, de nemzetközi szinten is.

Projektadatok

Időpont: 2016. április 24-30.
Helyszín: Budapest
Projektcsapat: 
Szalai Zita, Szalai Zsófi, Steve Gasgarth, Kaszás András
Támogatás: Erasmus+ Program

Ifjúsági munkások kompetenciáinak fejlesztése vazetési ismeretek és szervezetmenedzsment témában

A résztvevő szervezetek eszköztárának és szakembereinek fejlesztése, az ifjúsági
munka minőségének fejlesztése

w

Effektív kommunikációs, vezetési és csoportmunka mószerek elsajátítása és alkalmazási módjainak megismerése

l

Az ifjúsági munka fontosságának és szerepének meghatározása társadalmunkban

Kreatív módszerek megismerése csoportos döntéshozatal és startégiai gondolkozás témában

Javítani az ifjúsági munka színvonalát, elősegíteni új, minőségi projektek kialakulását
az Erasmus+ Programban

A képzés alatt alkalmazott nem-formális és informális módszerekre építő gyakorlatok elősegítették az egymás közötti párbeszéd kialakulását, mely nélkülözhetetlen alapot szolgál ahhoz, hogy a résztvevők megosszák egymással véleményüket. Kiemelt figyelmet fordítottunk a résztvevők igényeire, hogy saját szükségleteikhez tudják alakítani a programot és a lehető legtöbbet tanuljanak.

A képzés során a résztvevők legtöbbször kisebb, 5-6 fős multikulturális csoportokban dolgoztak, ezáltal mélyebben megismerhették egymás gondolatait, érzéseit, véleményét. Ugyanilyen fontos szerephez jutott a cselekedve tanulás; a képzés során egyensúlyban volt a nélkülözhetetlen elméleti háttér és a hasonlóan fontos gyakorlati tapasztalás is. A beszélgetések, kreatív workshopok, szituációs és szimulációs játékok és vitaszituációk a képzés egész időtartama alatt megjelentek. Igyekeztünk minél több és változatosabb módszerrel dolgozni, hogy ez is egy lehetőség legyen a tapasztalatszerzésre, új ismeretek elsajátítására. 

A képzés nem-formális pedagógia módszerei lehetővé tették az élményeken alapuló tanulást, a nemzetközi, interkulturális dimenzió megélését. A képzés során használt módszerekkel elértük, hogy a résztvevők személyisége, vezetői eszköztára, kapacitása fejlődjön, és így a jövőben magabiztos kiállásuk legyen, tisztában legyenek képességeikkel és megfelelőképpen tudják a gyakorlatban alkalmazni az elsajátított módszereket.

A képzés folyamán a résztvevők megismerkedtek a szervezetmenedzsment különféle módjaival és különféle módszereket, eszközöket sajátítottak el a megfelelő szervezeti irányításhoz.

A résztvevőknek a különböző nem-formális feladatok végrehajtása által fejlődött önismeretük, önbizalmuk, egyszerűbben kommunikálnak más kulturális, szociális háttérrel rendelkező emberekkel, tágult a látókörük és fejlődött elfogadó és befogadó képességük. Legnagyobb hatással elfogadó és befogadó készségükre a csoportmunkára ösztönző feladatok és a csoportban való együttműködés szereplőinek és tulajdonságainak megismerése voltak.

A képzés következményeként hazatérve résztvevőink nyitottabbak a szervezet problémái iránt, bátrabban vállalnak el különböző feladatokat, aktívan részt vesznek önkéntes munkákban és emellett ösztönözve érzik magukat hátrányos helyzetű, avagy kirekesztett fiatalok bevonására is, valamint szívesen mutatkoznak be vezetői szerepekben is.

Megvalósítanál egy hasonló programot vagy részt vennél egy szervezetfejlesztő képzésen?

Írj nekünk!