Ébresztő!

Közösségépítéssel az aktív állampolgárságért...

Ébresztő! Cselekedj! Alkoss! Jelentkezz!

Várjuk 2-4 fős, 16-30 éves fiatalokból álló közösségek jelentkezését Ébresztő! projektünkben való részvételre, akik szeretnék megismerni, megtanulni és megtapasztalni, hogy milyen az amikor egy álom valóra válik.

Projekt rövid leírása

Az Ébresztő! című projekt ötlete olyan tenni akaró fiatalokban fogalmazódott meg, akik saját közösségükben aktív szerepet vállalnak, helyi közösségükért tenni akarnak, azonban ehhez külső támogatásra is szükségük van. A szektorban tevékenykedő fiatalok nem, vagy csak nehezen tudnak kapcsolatot teremteni a szektor többi képviselőjével. Ez nemcsak a kapcsolat hiánya miatt van így, hanem mert nincsenek felszerelkezve a megfelelő tudással és képességekkel, mellyel kezdeményezni tudnák, illetve fenn tudnák tartani a valós párbeszédet. Felismerték ezt az egyre fokozódó szükségletet a fiatalokban, hogy képesek legyenek és alkalmuk adódjon véleményük nyílt megformálására, és továbbítására az ifjúsági szektor szereplői, illetve a döntéshozók felé, az olyan ügyekben, mely életüket nagyban befolyásolja. Projektünk ezekre a szükségletekre épülve célozza meg a fiatalok közös gondolkodásának és helyi érdekképviseletének előmozdítását, és a fiatalok, a civil ifjúsági szakemberek és döntéshozók közötti párbeszéd elindítását.

Projektadatok

Projektidőszak:
2017. május 1 – 2019 április 30.
Projektcsapat: 
Kaszás András, Szalai Zita, Böröcz Lívia, Szalóki Viktor
Támogatás:
Erasmus+ Program

Serkenteni új ötletek kialakulását a helyi közösségekben, melyek választ adnak a társadalmi problémákra és támogatja azok gyakorlatba helyezését

Fiatalok a helyi döntéshozatali folyamatokba való becsatlakozásának előmozdítása;

Párbeszéd és együttműködés kialakítása a fiatalok, ifjúságügyi és ifjúsággal foglalkozó szakemberek, valamint a helyi döntéshozók között

Elősegíteni a valós ifjúsági részvétel és demokrácia megértését és gyakorlását

Fiatalok bevonása az aktív demokráciába, strukturált párbeszéd folyamatához kapcsolódó képességek fejlesztése nem-formális eszközökke

Fiatalok képzése, hogy képesek legyenek a kortársaikat támogatni az aktív részvételben

A projekt egyik alapvető célja a fiatalok képességeinek fejlesztése a strukturált párbeszéd folyamatához kapcsolódva, lehetőséget biztosítva számukra a demokratikus és bevonó döntéshozatali folyamat megismerésére és annak alkalmazására, így előmozdítva az aktív részvételt a demokratikus folyamatokban. Projektünk alapját az az elmélet képezi, hogy a fiataloknak aktív alkotóinak kell lennie a helyi közösségeknek, a döntések formálóinak és véleményezőinek, valamint potenciális partnereknek, akik értékes és hasznos tanácsokkal tudják alakítani a társadalmi folyamatokat. Úgy gondoljuk, ennek a folyamatnak a támogatására a fiatalokat képessé kell tennünk, hogy a civil szervezet életébe és ahelyi döntéshozatalba be tudjanak kapcsolódni, mely elv projektünk másik pillérét képezi.

A projekt során egy komplex folyamatot valósítunk meg a fenti célok elérése érdekében. Fontosnak tartjuk, hogy a fiatalok ne csak lehetőséget kapjanak véleményük elmondására, hanem megfelelő készségeket sajátítsanak el, melyek segítségével hitelesen tudják képviselni érdekeiket, tudnak érvelni és határozottan részt venni vitaszituációkban. A megvalósított tevékenységek mindegyike a demokratikus életben való aktív részvételre ösztönzi a fiatalokat, előmozdítja a véleménymegosztást a fiatalok és a döntéshozók között, mely során a fiatalok képességei fejlődnek.

Kihívás elé állítjuk a magyar fiatalokat, hogy szóljanak bele a településük életébe és osszák meg ötleteiket az ifjúsági munkásokkal, szervezetvezetőkkel és a döntéshozókkal. Célunk, hogy egy év alatt fiatalok csoportjai fejlesztési ötleteiket a helyi döntéshozókhoz eljuttassák. A folyamat során ehhez többrétű támogatást és képzést is kapnak. 

A projekt célja a strukturált párbeszéd indításán túl, hogy ezek a párbeszédek valós eredményekhez vezessenek. Emellett a projekt során egy módszertani kiadvány kerül elkészítésre. A Kiadványban leírásra kerülnek a fiatalok bevonásának módszerei.

A projekt legfőbb tevékenységei:

Szakértői csoport munkája/Kiadvány: A projekt során felkért szakértők feladata a módszertani segédlet összeállítása. A kiadvány olyan eszközöket és módszereket tartalmaz, melyek segítenek hogy bevonják a fiatalokat és elősegítsék aktív szerepvállalásukat. A szakértői csoport 3 alkalommal találkozik a projekt alatt a módszertan fejlesztése és a projekt értékelése végett.

Ébresztő! Konferencia: A projekt alatt egy Nyitó és egy Záró konferenciát szervezünk, melyen a fiatalok, a szakértői csoport tagjai, valamint a döntéshozók is részt vesznek. A konferenciákra meghívást kapnak az más ifjúsági területen tevékenykedő civil szervezetek képviselői is.

Ébresztő! Képzések: A 3 napos képzéseken, a fiatalok közösségeinek képviselői vesznek részt. A képzések során a fiatalok olyan készségeket sajátítanak el, melyek nélkülözhetetlenek véleményük nyílt megformálásában és továbbadásában. Emellett a képzési alkalomak során egy szimulációba is invitáljuk fiatalokat, mely lemodellezi a helyi demokratikus, bevonáson alapuló döntéshozatali folyamatot. A szimulációs gyakorlat során a fiatalok maguk is megtapasztalhatják, hogy milyen egy ötletet a helyi döntéshozó testület elé terjeszteni, és az érdekképviseletnek milyen lépései vannak.

Fiatalok becsatlakoztatása a helyi döntéshozatali folyamatokba: A csoportok előzetesen egyeztetett időpontban a helyi döntéshozók számára bemutatják kidolgozott ötleteiket.

A rendezvények a nem-formális tanulási módszerek alkalmazásával válnak interaktívvá. A módszerek lehetővé teszik az élményeken alapuló tanulást, mellyel elérjük, hogy a résztvevők személyisége, vezetői eszköztára fejlődjön, és így a jövőben magabiztos kiállásuk legyen, tisztában legyenek képességeikkel és megfelelőképpen tudják a gyakorlatban alkalmazni megszerzett tudásukat.

A projekt által fejlődik a strukturált párbeszéd rendszere hazánkban, hiszen jó kapcsolat alakul ki a helyi ifjúsági szervezetek, döntéshozók és fiatalok között, melyet a projekt lezárása után is fenntartanak majd. A döntéshozók több témában fogják kikérni a fiatalok véleményét, ezzel is fejlesztve a demokrácia intézményét hazánkban. A fiatalok emellett képesek lesznek véleményük formális megfogalmazására és ötleteik átadására, előadására, megvalósítására.

A projekt hozzájárul az Erasmus+ Program és az azon belül megvalósuló más projektek népszerűsítéséhez is. A feldolgozott témakörök és a kidolgozott anyagok mind hozzájárulnak a program céljainak megvalósításához és a minél nagyobb számú fiatal mozgósításához, aktivizálásához.

Projektcsapat

Kaszás András

Projektvezető

Szalai Zita

Szakmai vezető

Böröcz Lívia

Szakmai munkatárs

 

 

Szalóki Viktor

Szakmai munkatárs

Részt vennél a projektben saját helyi közösségeddel?

Írj nekünk!